Nyheter

De närmaste dagarna kommer brevet från Nordstaden med avierna för juli-september. Där ingår också elräkningen på juliavin.

Sedan i oktober i fjol har vi Gemensam el i föreningen, vilket innebär att medlemmarna slipper betala de två fasta avgifter som ingår när man har individuellt abonnemang.

I elräkningen den här gången ingår förbrukningen för perioden 25 februari till och med 26 maj. 

Men priset för elen släpar efter lite eftersom räkningarna från Ellevio och Telge energi kommer så sent. Därför baseras priset på genomsnittet från jan-mars, då priset var som högst, och uppgår till 1,7124 öre/kilowattimme inklusive moms.

 

Några medlemmar har inte kunnat komma in i porten sent på kvällen på grund av de upprepade problemen med taggarna.

De nya programmen i den nya datorn verkar nu fungera, men i avvaktan på att samtliga medlemmar hunnit kontrollera sina taggar och vid behov fått dem "återladdade" kommer portkoden att kunna användas dygnet runt för att ingen medlem ska behöva bli utestängd.

Portkoden upphör normalt att fungera klockan 22, av säkerhetsskäl.

Men med en ny portkod som förhoppningsvis inte spritt sig till utomstående gör vi nu ett undantag och ställer in den på att fungera dygnet runt under juni.

Under tiden ber vi alla medlemmar att kolla samtliga taggar och komma till expeditionen på jourtiden tisdagar 18.30-19 med de taggar som behöver uppdateras.

 

En medlem har upptäckt att hens bokningar av Musslan ramlat bort ur systemet. Det är risk att fler bokningar kan ha försvunnit på grund av strulet med installationen av programmen i nya datorn.

Därför uppmanas alla som bokat lokaler, tvättstugor eller bastu att kolla om de finns kvar, och om de försvunnit boka på nytt.

Uppmaningen att kolla taggar och fjärrkontroller gäller fortfarande.

Plötsligt kom sommaren, och många av oss vill börja leva på balkongen. Men vad får man göra där? HSB har sammanställt några råd, som vi här vidarebefordrar. "Ta hänsyn till dina grannar", är viktigaste rådet.

Balkongsäsong - vad får man göra på balkongen?

Alla har vi vårt eget sätt att njuta av balkonglivet. Vissa kanske rullar ut lite konstgräs och övar på puttningen inför golfsäsongen, en annan kanske smyger ut för att sola naken medan en tredje kanske sitter och avnjuter någon spännande tobak i en vattenpipa. Hur du än väljer av att njuta av din balkong är det viktigt att du visar hänsyn till dina grannar och tänker på vad du faktiskt får och inte får göra.

Radion kan kanske lämnas inne i lägenheten stället för att stå med på balkongen om man lyssnar på hög musik, mattor kan kanske skakas på lämpligare plats och på varma sommarkvällar då du gärna sitter ute med goda vänner får du försöka tänka på ljudnivån. I detta inlägg kommer vi skriva lite om de juridiska aspekterna av balkonglivet och svara på de vanligaste frågorna. Men om vi sätter juridiken åt sidan så kommer du väldigt långt genom att använda sunt förnuft. 

Får man grilla på balkongen?

Vid grillning på balkong finns det framförallt två aspekter att ta ställning till; dels brandrisken, dels risken för att rök och matos ska orsaka störningar för andra boende. Det finns inte några generella regler för grillning på balkong. En fastighetsägare, till exempel en bostadsrättsförening, har ganska stora friheter att själv bestämma om grillning ska vara tillåtet eller inte inom fastighetens område, förutsatt att kommunens ordningsföreskrifter inte säger något annat.

Titta i din bostadsrättsförenings ordningsföreskrifter om det framgår om grillning på balkonger är tillåtet eller inte. Av ordningsföreskrifterna bör det även framgå om ett eventuellt förbud i så fall omfattar all grillning, oavsett om det sker med kol-, gasol- eller elgrill. Om ett förbud mot grillning saknas är det viktigt att själv se till att grillningen inte sker på ett brandfarligt sätt. Det är även viktigt att visa hänsyn till sina grannar genom att tänka på att röken från grillen kan komma att störa grannar.

Du som bostadsrättshavare är ansvarig för att kontrollera vad kommunens ordningsföreskrifter säger om grillning samt om det för tillfället råder eldningsförbud eller inte. Om du använder en gasolgrill är det viktigt att följa de regler som finns för hur gasoltuber får förvaras. Det finns mycket information på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Får man röka på balkongen?

Det finns inget generellt förbud mot rökning i flerbostadshus och en förening kan inte förbjuda någon att röka på sin balkong eller uteplats. Men alla uppskattar inte rök. Visa hänsyn! Bostadsrättslagens regler om störningar i boendet eller miljöbalkens regler om olägenhet skulle kunna användas även i fall med tobaksrök, men i ett rättsfall ansåg tingsrätten i Falun 2008 att rökande på balkong var tillåtet i rimlig omfattning även om den närmaste grannen blev störd.

Får man sola naken på balkongen?

Det beror på hur du gör det och vilken insyn grannarna har. Under vissa omständigheter skulle du kunna anmälas till polisen för förargelseväckande beteende. Tänk på att visa hänsyn och vara lyhörd för vad grannarna tycker. Använd sunt förnuft. Även om din nakenhet kanske är det mest naturliga för dig så kanske inte andra delar din uppfattning.

Vem har ansvar för skötsel av balkongen?

Bostadsrättshavaren har enligt 2011 års normalstadgar för bostadsrättsföreningar ansvaret för den löpande skötseln i form av snöskottning och renhållning på balkongen. Det kan vara väldigt viktigt att tänka på detta ansvar under vintrar med mycket snö. Om snöskottningen inte sköts kan det tyvärr medföra smältskador på fastigheten. När du skottar snö är det viktigt att du försäkrar dig om att ingen står under din balkong. Om någon skulle få snö på sig är det du som skottar som bär ansvaret för eventuella skador.

Vad gäller terrasser ansvarar bostadsrättshavaren för att avrinning för dagvatten inte hindras. Målning av insidan av balkongfronten och balkongens golv ska bostadsrättshavaren göra enligt bostadsrättsförenings instruktioner.

Får man sätta upp parabol, markis eller liknande på balkongen?

Önskar den boende sätta upp saker på fasaden, t.ex. träpanel, parabol, markis eller liknande så måste bostadsrättsföreningens godkännande först inhämtas.Vår rekommendation är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavare reglerar tillståndet i ett avtal. Anledningen till detta är dels att det är en trygghet för bostadsrättshavaren men också för att frågor om underhåll eller vad som händer när bostadsrätten byter ägare är viktigt att klargöra.

Sammanfattningsvis

Det viktigt att du har god koll på dina stadgar, för en god dialog med grannar och bostadsrättsföreningen samt att man visar respekt och hänsyn för att alla njuter av sin balkong på olika sätt. För byggnationer kan man som tumregel komma ihåg att man generellt sett behöver tillstånd från föreningen.

Text: HSB