Nyheter

Vi har fått fler barnvagnar och rollatorer i föreningen. Det har också lett till klagomål på att hissdörrarna stänger alltför snabbt och att man riskerar att bli klämd.

Våra hissar är inte lika elektroniskt avancerade som moderna hissar, men Trygga Hiss uppger att det går att ändra antalet sekunder som hissdörrarna hålls öppna. Vi har bett deras tekniker göra en sådan justering.

Det går även att använda ”öppna-knappen” inne i hissen för att förlänga öppettiden.

Det är snart ett år sedan vi fick våra rör stamspolade. Visserligen var det en stamspolning med flera års garanti, men Interspols stamspolare tipsade oss också om vad vi ska göra för att slippa se dem så ofta framöver. 

Inför storhelgernas matlagning känns det extra aktuellt att påminna om hur vi kan rensa rören i köket:

I köksavlopp blir det ofta stopp som orsakas av fett och andra matrester. Man sköljer av till exempel tallrikar, ugnsformar och till och med stekpannan. Sakta men säkert ökar beläggningen tills hela röret är igentäppt. Dessutom hårdnar det successivt. Flera år gammalt fett blir väldigt hårt. 

Mjöl som hamnar i avloppet kan lätt växa till en stor klump tillsammans med vatten, som sedan torkar och skapar en propp.

Torka av tallrikar och stekpannor med hushållspapper innan du diskar, oavsett om det är handdisk eller diskmaskin.

Tips: Det finns få saker som löser fett så bra som vanligt handdiskmedel. Genom att spola rören själv med varmvatten och diskmedel kan du hjälpa till att hålla rören fria från fett. Bästa tekniken för detta är att hälla ner några matskedar diskmedel i den ena vasken och spola hett vatten i den andra under cirka en minut. Detta gör man för att diskmedlet ska sjunka ner i röret respektive för att röret ska värmas upp. Därefter flyttar du kranen över till den vask där du har diskmedlet och spolar 4-5 minuter. På så sätt slipper du att diskmedlet löddrar.

 Om du ändå får stopp i avloppet: Ring Interspol 020 300 000.

Fler tips finns under den här länken: https://www.brfsjostaden.se/nyheter?start=75

S/S Saltsjön har flera år legat vid kajen nedanför BRF Sjöstaden. Men nu verkar det vara något på gång. Inte bara en ny flagga i fören. Vi är nog många som undrat, men Börje Paulsson har tagit ett steg till - han har tagit reda på det. Här ger han svar på våra frågor. Längst ner också en länk till rederiets hemsida.

Alerta medlemmar kanske har undrat över vad som kan vara på gång med vårt vackra blickfång ut mot vattnet, ångfartyget Saltsjön. Efter att ha verkat nästan övergivet under alla år det legat utanför oss har fartyget vaknat till liv igen. Bilar har kommit och åkt och folk har rört sig ombord. Vad händer? Jag har snokat upp lite information som kanske kan intressera våra medlemmar.

Innan Saltsjön hamnade hos oss för flera år sedan låg hon länge vid Skeppsbron. Till Hammarbyhamnen flyttades hon förmodligen därför att man inte ville ha båtar ligga passivt långtidsförtöjda vid turiststråket nedanför Slottsbacken. Förtänksamt nog lade man fartyget på den mest passande platsen i vår sjö för en vacker skärgårdsbåt, d v s just utanför våra hus. Skrovet fick godkänt efter varvsbesök för ett par år sedan. I juni eldade man upp under pannan och fartyget fick sina nödvändiga sjöcertifikat förnyade efter en kortare provtur. Kort därefter såldes Saltsjön till Walleniusrederierna. Därav den nya loggan OW på skorstenen. Med så goda ekonomiska resurser bakom (fem mans besättning krävs - kostsamt!) vågar man tro att Saltsjön går en ljus framtid till mötes och inte igen bara blir liggande i långsamt förfall.

Enligt vad folket ombord berättat kommer Saltsjön att ligga kvar utanför oss åtminstone över vintern. Hon är klar att användas och kan komma att göra några kortare turer innan jul. När detta skrivs, onsdag kväll, ligger hon med ångan uppe för en första tur till sin kommande hemmahamn på Ekerö redan i morgon torsdag. Saltsjön kräver en besättning om fem man

 Saltsjön är en av fyra, vill jag minnas, kvarvarande ångbåtar i drift i Stockholm.  I dag eldas Saltsjön med olja liksom alla andra fartyg som passerar oss. Därför behöver ingen vara rädd för smutsande kolrök när hon ligger utanför våra fasader, om nu någon skulle ha varit vara orolig för detta. 

Börje Paulsson

https://www.walleniuslines.com/PageFiles/2380/saltsjon_fakta.pdf

 

Är det någon som känner igen den här mannen? Han stod på lördagen utanför Miljörummet med fyra stora kassar med bland annat ölburkar. Han ringde med mobilen som han sökte någon som skulle komma och öppna.

Ett par rådiga medlemmar gick fram och frågade vem han var. När han inte gav något tydligt svar om att han hör hemma i föreningen uppmanade de honom att söka sig någon annanstans med sina kassar.

Sjöstads Nytt har flera gånger de senaste månaderna rapporterat om att utomstående verkar ha skaffat sig tillträde till Miljörummet, med extrakostnader för föreningen som följd.

Vi bör alla ta det här som exempel och rapportera om vi ser något konstigt vid Miljörummet.