Nyheter

Två familjer har drabbats av inbrott i sina förråd. Det påminner om hur viktigt det är att se till att alla dörrar och portar hålls stängda.

Tjuvarna har tagit sig in i ett förrådsutrymme i källarkorridoren under Tengdahlsgatan 42, som leder till garaget. I korridoren finns tre förrådsutrymmen, men tjuvarna har bara tagit sig i ett av dessa, benämnt F10, med endast två förråd.

Det finns ingen åverkan på dörren till förrådet, men tydliga märken där hänglåsen suttit. Det tyder på att den tunga plåtdörren till förrådet råkat stå öppen.

Det var den ena familjen som upptäckte inbrottet och polisanmälde det. Den andra familjen är bortrest men kontaktad och ett tillfälligt hänglås är på plats.

I närliggande förråd syns inga spår av inbrottsförsök.

Men det är trist att komma hem från semestern och upptäcka att det varit inbrott. Vi kan alla hjälpas åt att försöka förhindra det genom att se till att portar och dörrar stängs när vi går in, och att skjuta igen dörrar som står på glänt.

Några fönster i föreningen är täckta med plast och randig tejp. Det är INTE på grund av inbrott, utan tecken på en pågående reparation av fasaden.

När JM byggde husen under andra halvan av 1990-talet var "enstegstätade fasader" den gängse byggmetoden. Det har senare visat sig att det kan leda till fukt- och mögelskador.

Det bästa sättet att försöka undvika att det händer är att se till att det inte blir sprickor eller skador där fukten kan tränga in. Därför gör vi regelbundna besiktningar och lagar de skador vi hittar.

Därför är Stark Fasad på nytt här för att fixa de skador vi upptäckt. Plasten sätts upp för att skydda fönstren medan arbetet pågår.

Det har varit upprepade problem med lyset i 42:ans port de senaste veckorna. Nu är det fixat, till hälften.

Det är det fasta lyset, med ett lysrör som lyser på varje våningsplan som krånglat. Första gångerna räckte det med att knäppa upp säkringen och så funkade det några dagar. Men sedan räckte inte det, och lysrören både i trappuppgången och i korridoren mot 40:an fungerade inte.

Felsökning ett visade att det inte var fel på något av lysrören i trapporna eller i korridoren. Misstanken riktades mot ljuskronorna i entrén.

Det krävdes en mycket hög stege och en andra elfirma för att nå upp dit. Det visade sig att den ena ljusarmaturen är sönderbränd. Troligen också fel på delar i den andra.

Nu startar sökandet efter ny armatur. I avvaktan på detta är den ena ljuskronan nedmonterad.

Plötsligt lossnade dörrhandtaget i porten mot gården i 44:an. Det visade sig vara en specialskruv/bult som gått av.

Men som tur var hittade vi namnet på företaget som tillverkat dörrhandtaget. Seba i Alsingsås svarade på positivt vår mejlförfrågan klockan halv tolv på natten.

Onsdag morgon beställdes skruven/bulten. Dörrhandtaget skulle ha kunnat skruvats på plats redan på torsdag.

Men...Posten levererade inte kuvertet förrän i dag måndag. Och...det var fel sorts skruv/bult som skickats från Seba.

Därför står dörrhandtaget innan porten och väntar. Som tur är öppnar sig porten automatiskt med hjälp av taggen.

Solarenergy Scandinavia har valts som leverantör för installation av en nyckelfärdig anläggning av solpaneler på föreningens tak, Tengdahlsgatan 40-44 mot gården.

Företaget har ansvarat för projekt hos BRF Hamnkaptenen i Vintertullen, Naturvårdsverket, Sida, Konstfack och Vasakronan.

Föreningens tak får högsta betyg på kommunens solcellskarta. Där ska installeras ett 90-tal paneler som ska leverera cirka 30 000 kWh/år. Det kommer att sänka elkostnaderna för föreningen, med ett elpris på 1,92 kr/kW de senaste månaderna.

Föreningen förbrukar i dag drygt 250 000 kWh/år – garaget oräknat – och den el som solpanelerna producerar kommer att bidra till att minska köpen av el.

Föreningen ansökte redan i fjol om statsbidrag, som nu ligger på 20 procent av kostnaden. Anslaget till solpaneler i den senaste budgeten beräknas räcka till de ansökningar som lämnades in före december i fjol.

Med en elcertifikatmätare kan föreningen också få 10-20 öre/kW för den el anläggningen producerar de första 15 åren.

Investeringen beräknas bli lönsam efter 6-8 år. Panelerna har 25 års effektgaranti.

Medlemmarna kommer att kunna följa hur solpanelerna fungerar på föreningens hemsida.

Installationsarbetet beräknas ta tre veckor.