Nyheter

Piratflaggan är nästan det enda som sticker upp från båten som sjunkit längs vår kaj.

Båten gick under strax efter midnatt onsdag 23 februari. Stockholms hamn larmades och dykare kallades in,men enligt uppgift befann sig inga människor på båten när den sjönk som tur var.

På Hammarby sjöstads facebooksida finns en bild på båten innan den sjönk. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10227785665847061&set=p.10227785665847061&type=3

Bilden är tagen den 13 december då polisen uppenbarligen gjorde ett besök. 

Det här är den tredje båten längs kajen som sjunkit de senaste åren.  

 

Den slutgiltiga signalen om att julen är förbi kom på torsdagsförmiddagen den 3 februari.

Då anlände JE Mark och tog ner granen, sågade bort grenarna och samlade ihop julbelysningen.

Med minskad julbelysning på de timmar då föreningen gör av med mest el minskar också elkostnaden för oss alla, eftersom Ellevio tar som mest betalt när det är som högst förbrukning.

En av de vackra stora blomkrukorna - fyrfaten - på gården har välts omkull. Inte av stormen utan av en bil.

En släkting till en medlem hörde av sig om olyckan i fredags och erbjöd sig att betala kostnaden. Förhoppningsvis via bilförsäkringen.

En liknande olycka hände för några år sedan, men då var det tack vare att en medlem sett vilken transportfirma som kört omkull krukan som föreningen kunde få ersättning.

Då blev det en mindre skada som kunde lagas. Nu ser det svårare ut att fixa krukan.

Styrelsen hoppas med bistånd av Trädgårdsgruppen kunna ersätta fyrfaten. Medlemmar som har tips var vi kan få tag på en kruka som passar får gärna höra av sig till styrelsen.

När elpriset rusat i höjden blir det viktigt även för oss som bor i lägenhet att försöka minska förbrukningen. Efter övergången till gemensam el kan vi nu se hur mycket el som förbrukas i varje lägenhet och med hjälp av grafiken nedan kan alla kan se om de har en hög eller liten elkonsumtion jämfört med lika stora lägenheter.  

Det är Patrick Borg i styrelsen som tagit fram den här spännande informationen:

Ta fram din senaste avi från Nordstaden för januari och kolla hur mycket du fick betala. Jämför sedan med grafen nedan som visar elkostnaden i kronor för lägenheter med olika antal rum i vår bostadsrättsförening under tiden 25 aug-24 nov 2021. Denna tidsperiod motsvarar vad som debiterades ut till medlemmarna på månadsavin för januari 2022.

Observera att ett fåtal lägenheter inte nyttjats under perioden, varför minimi-

värdena kan vara missvisande. Dock är medelvärdena intressanta och kan användas för jämförelse av din egen elkostnad och andras med motsvarande storlek på lägenhet i antal rum eller yta.

Fundera på vad du kan göra för att minska din elkostnad!

Det känns som det är långt till sommaren. Men det är ändå dags att börja förbereda årsmötet den 19 maj.

+ Motioner till stämman behöver skickas in till styrelsen senast den 7 mars för att styrelsen ska hinna med att behandla dem och se till att motionerna och styrelsens svar ingår i handlingarna till årsmötet. Lägg dem i föreningens brevlåda eller skicka till

+ Valberedningen vill också ha in förslag på nya styrelseledamöter. Skicka dem till