Nyheter

Det första larmet om att det var stopp i sopnedkastet på Tengdahlsgatan kom på tisdagen. Det dröjde till eftermiddagen i dag torsdag innan det åter var rent i föreningens soprör.

Serviceföretaget Envac som sköter sopsugen meddelade på onsdagen att det varit ett kabelfel men att det åtgärdats. 

På onsdagskvällen var det fritt fram i sopnedkasten i grannföreningen Sjöjungfrun, men i vår förening var det fortsatt totalstopp både på Tegelviksgatan och Tengdahlsgatan, trots att det hördes att sopsugen var igång.

Ett försök med att gräva upp ett 20-tal soppåsar ur 75:ans sopnedkast och bära över dem till Sjöjungfruns gav inget resultat. Det var fortsatt totalstopp, även om sopsugen hördes lite tydligare genom resterande platspåsar och matrester från trasiga påsar.

Envac var förvånade över att det var fortsatt stopp eftersom man ökat sugkraften i anläggningen efter avbrottet. Uppenbarligen hade så många soppåsar pressats ner i föreningens nedkast trots att det redan var överfullt att det blev totalblockerat.

Envac skickade hit servicepersonal under torsdagen som gick in i anläggningen och fick loss påsarna underifrån.

 

Det finns bara ett litet barnvagnsrum i BRF Sjöstaden. Därför är det extra viktigt att det endast används som "ett rum för barnvagnar".

Vi har tidigare manat medlemmar att hjälpas åt för att endast de som har dagligt behov av sina vagnar utnyttjar det. Men nu har barnvagnsrummet också börjat användas som förvaringsutrymme för pulkor, snowracers, sparkcyklar mm. Det håller inte.

Allt som inte är barnvagnar måste förvaras någon annanstans. På balkongen eller i respektive lägenhets förråd. (Pulkor får som ni säkert vet inte heller ställas i trappuppgången eftersom det kan förhindra brandpersonal vid utryckning.)

Visserligen kan fyra pulkor hängas upp på väggen längs räcket i rummet. Men vilka fyra familjer ska ges förtur till detta utrymme?

Nej, tyvärr är enda möjligheten att vi alla följer det som står på dörren: Barnvagnsrum.

Måndag morgon, den 21 januari, anländer "Klimatklivet" till BRF Sjöstadens garage. Det är dags för installation av laddplatser för elbilar.

Naturvårdsverket har satt en deadline till 31 mars för att föreningen ska få del av det statliga bidraget upp till 50 procent av kostnaden. Därför har det blivit lite bråttom att få igång projektet.

Styrelsen har tagit in flera offerter och har valt företaget NewEl, som tidigare installerat laddstolpar i ett par av våra grannföreningar.

Valet av NewEl ger utöver lägsta kostnad också att vi får internetuppkoppling till laddarna, vilket gör att bilägarna kan sätta på och stänga av laddningen via nätet. Föreningen kan också via "molnet" avläsa funktionen och elförbrukningen för debiteringen av elförbrukningen på respektive plats. NewEls installation ger också laddare som funkar både för enfas- och trefas-laddning.

Efter diskussioner med de företag som kommit in med offerter har styrelsen valt att installera de sex första laddplatserna längs den ena långväggen, vid platserna 7, 9, 11, 13, 15 och 17. Den väggen har valts eftersom de stora rören på motstående vägg gör att laddstolparna där hamnar på en obekvämt låg nivå. Placeringen längs långväggen gör också att framtida utbyggnad kan göra på enklast möjliga sätt.

När installationen är klar och de första medlemmarna med garageplats skaffar en elbil och vill utnyttja laddplatserna kommer det att få genomföras ett byte av platser.

Månadskostnaden för varje laddplats utöver elförbrukningen kommer att beslutas av styrelsen efter installationen. BRF Sjöstaden gör investeringen, sköter administrationen och tar in intäkterna för att täcka kostnaderna, men de två andra föreningarna som har platser i garaget kommer också att få laddplatser.

För att den här satsningen ska komma igång behöver bilarna på platserna 7 - 17 flyttas ut från väggen från måndag morgon för att installatörerna ska kunna utföra arbetet. Arbetet beräknas pågår måndag-onsdag.

Tillåt oss att travestera något: Det här är ett litet steg för BRF Sjöstaden, men det kan bli en del i ett stort klimatkliv för mänskligheten.

 

Just när vi sagt att Stena Recycling skärpt sig med hämtningarna i Miljörummet kom katastrofen.

Tisdagen efter alla helger var de flesta containrar överfulla - av plast, kartonger och flaskor. Se bildbeviset till höger!

Stena hade inga bra svar på varför det inte skett några hämtningar, trots att tisdagen är veckodagen för hämtningar.

Men efter ett samtal från ansvarig i styrelsen såg resultatet ut som till höger på onsdag eftermiddag.

Det har kommit klagomål mot städningen i bastun, men det är nu fixat av det nya städbolaget.

Men för att det ska vara trevligt att gå och basta får vi medlemmar också göra vår del.

Man vill inte mötas av lukten av kvarlämnade matrester eller andra sopor när man kommer in. På förekommen anledning, som det heter, har styrelsen nu satt upp en skylt:

Lämna inga matrester, flaskor eller annat avfall efter er!

Glas ska till Miljörummet och övriga sopor slängs i sopnedkasten i port 40 eller port 75.