Nyheter

BRF Sjöstaden är nu på väg tillbaka till normalitet igen. De medlemmar som hämtat ut tillfälliga nycklar till cykelrummet kan lämna tillbaka dem.

Låsmakarna har börjat montera in de nya låscylindrarna som gör att de nycklar som tjuvarna kom över inte längre är användbara.

Det gör också att de nycklar vi medlemmar har sedan tidigare för att komma in i cykelrummen fungerar igen. Så finurligt kalibrerade är de nya låscylindrarna.

De medlemmar som hämtat ut extranycklar efter inbrottet för att komma in i cykelrummen ombeds återlämna nycklarna. Lägga nyckeln i ett kuvert, skriv ditt namn på kuvertet och lägg det i BRF Sjöstadens brevlåda, Tegelviksgatan 71.

Vi kan inte lämna tillbaka de låscylindrar som installerades akut för att stoppa tjuvarna. Men vi sparar låscylindrar och nycklar för eventuella framtida behov.

Även låscylindrarna till förråden, tvättstugor och miljörum kommer att bytas. Men också där kan vi fortsätta att använda våra gamla nycklar.

Det är framför allt den gamla fastighetsnyckeln som gick till en massa lås som måste blockeras, eftersom tjuvarna kom över några sådana. Därför måste låscylindrarna till portar, hissrum, takluckor, undercentral, elcentral mm också bytas. Det kommer att ta ett tag, men påverkar inte medlemmarna.

I nästa steg kommer låscylindrarna i tublåsen till samtliga lägenheter att bytas.

Arbetet med att återställa expeditionens dator, som bland annat sköter inloggningen för bokning av lokaler, fortsätter. Även där har skett framsteg. En backup, om än från 2017, har upphittats. 

Fortsättning följer.

 

Arbetet för att återställa följderna av inbrottet och säkra mot kommande försök har inletts.

Ett tungt säkerhetsskåp med kodlås har borrats fast i betongväggen. Där kommer nycklar, taggar och handkassa att förvaras i fortsättningen.

I dörren till expeditionen sitter nu dubbla lås. Dörren mellan expeditionen och möteslokalen Snäckan har spärrats.

Ett nytt låssystem är beställt till tublåsen i lägenhetsdörrarna. Efter gemensamt detektivarbete kunde en reservnyckel hittas hos det företag som gjorde installationen 1996. Med hjälp av den kan låscylindrarna i tublåsen bytas utan att Låsmakarna behöver tillträde till lägenheterna. Leverans och installation i slutet av den här veckan eller början av nästa.

I samtliga lås som kunnat öppnas med fastighetsnyckeln måste låscylindern bytas. Det är ett drygt hundratal - till portar, förråd, cykelrum, garage, miljörum, Snäckan, Musslan, tackluckor, tvättstugor, bastu, städskrubbar, elskåp - som Assa Abloy nu tillverkar och kalibrerar. När de är bytta kommer medlemmarnas nycklar till förråd, tvättstugor, miljörum, cykelrum mm att fungera som tidigare. Det är enbart de reservnycklar som fanns i det uppbrutna skåpet som inte längre kommer att fungera.

En ny dator är inköpt och installerad på expeditionen. Arbetet pågår nu med att försöka återinstallera programmen för bokning, laddning av taggar mm. Det är oklart hur bra backup det fanns till den stulna datorn.

Föreningens expedition har utsatts för ett inbrott med allvarliga följder. Viktiga nycklar till alla portar har stulits, liksom tubnycklar till alla lägenheters dörrtuber.

Inbrottet har skett mellan onsdag kväll och torsdag förmiddag. Tjuvarna har tagit sig in genom att slå sönder låset på expeditionens dörr. De har också slagit sönder låset till plåtskåpet som bland annat innehåller ett stort antal nycklar.

Låsmakarna kommer under torsdagskvällen att sätta in nya tillfälliga lås till alla portar, cykelrum och garaget. På det sättet återställer vi skalskyddet i föreningen. Taggarna till portarna fungerar som normalt.

Det kommer att ta längre tid att få fram godkända lås till fastighetens portar. Dessa kommer att bytas senare, liksom alla lås till förråd mm.

En viktig åtgärd för alla medlemmar är att se till att inte ha några nycklar till lägenheten i dörrtuben, eftersom tjuvarna kommit över tubynycklarna.

Inbrottet kommer att ställa till problem för oss alla. Medlemmar som behöver komma in i sitt cykelrum får höra av sig till styrelsen för att få ut en tillfällig nyckel. I 77:ans och 79:ans cykelrum kan medlemmarna fortsatt ta sig in med tagg utifrån.

Tjuvarna har också tagit datorn på expeditionen, vilket bland annat gör att det inte går att boka tvättstuga mm via nätet. Men tavlan utanför Snäckan fungerar fortfarande. Styrelsen försöker skaffa en ny dator och installera den så fort som möjligt. Stulet är också en handkassa som förvarades i expeditionens plåtskåp.

Styrelsen går runt och kollar om tjuvarna tagit sig in på fler ställen. Men det är bra om alla medlemmar kan kolla i sina förråd.

Det här gör att maningen att inte släppa in några okända genom porten ännu viktigare än vanligt.

 

Den blev försenad, men nu är den första elräkningen efter övergången till Gemensam el på väg till alla medlemmar. Den kommer att dyka upp som några extrarader på månadsavin för april som sänds ut nästa vecka. 

Vi utlovade att den första räkningen, 7-31 oktober, skulle komma på januariavin men det sprack på grund av tekniska problem.

Nu kommer den första elräkningen att innefatta perioden 7 oktober – 24 februari, nästan fem månader. Framöver blir det kvartalsvisa elräkningar.

Varje lägenhet kommer att debiteras för hur mycket el man använt, men utan elbolagens fasta avgifter. Elpriset per kilowattimme blir också lägre med timavläsning. I elpriset ingår fasta avgifter, elpriser, effektavgift, elcertifikat, energiskatt och moms.

För perioden 7 oktober – 24 november blir elpriset 1,20 kr/kWh inklusive moms.

För perioden 25 november – 24 februari blir elpriset 1,38 kr/kWh inklusive moms.

På månadsavierna kommer momsen att anges på en egen rad på grund av bokföringskrav.

Mätperioderna anpassas till när avierna sänds ut från Nordstaden. Elpriset läggs samman med månadsavgiften på aprilavin.

Våra elpriser kan jämföras med medlemmar i grannföreningen som har privat abonnemang med rörligt avtal hos Ellevio:

De har för samma period fått en räkning på ca 1,34 kr/kWh för okt-nov, och ca 1,59 kr/kWh för dec-jan. Plus fasta avgifter på 112,50 kr/månad.

Det innebär flera hundralappar i dyrare elräkning för dem!

Sänd gärna en tanke till Patrick Borg i styrelsen som förhandlat och räknar fram elpriset.

Det finns flera skäl att kolla extra noga på månadsavin för april. Högt upp på sidan kommer det att stå: OBS: Ny portkod gällande fr. o. m. 2021-04-01: XXXX

Det finns risk att portkoden sprids till fler utomstående när alltfler får varor hemlevererade. Därför byter vi nu portkod vår och höst.