Nyheter

Söndag den 13 oktober kl 11-13 är det städdag i föreningen. Alla kan göra en insats.

Portombuden planerar arbetet, och det finns en hel del att göra i trädgården. Efteråt vankas fika och korv i möteslokalen Snäckan.

En container på hela 20 kubikmeter ställs ut på gården av BigBag fredag 11 oktober. Den står där över helgen och hämtas måndag 14 oktober.

Där kan vi slänga överblivna grejer från förråd, tillsammans med trädgårdsavfallet.

OBS! Inget miljöfarligt avfall. I våras fick föreningen betala straffavgift för att fem färgburkar, en dataskärm och en tvättmaskin slängts i containern.

Lista från BigBag. Exempel på miljöfarligt avfall: Bildäck, hushållsapparater, datorer, batteridrivna leksaker, färg, färgbrukar, glödlampor och lysrör, vätskor, vitvaror, batterier, tryckimpregnerat virke.

”Städdagen kan också fungera som en dag att byta grejer”, föreslog en medlem.

Om du har några möbler, barngrejer el dyl du tänkt slänga, placera det vid sidan av container på fredag. Sedan är det ”först till kvarn” som gäller. På söndag slängs det som är över.

Två av föreningens lån omförhandlades i augusti. Banken kom med så förmånliga erbjudanden om bundna lån att till och med de av oss i styrelsen som är mest hängivna förespråkare av rörliga räntor veknade.

Styrelsen har nu tecknat avtal om en ränta på 0,54 procent under tre år för lånen som tillsammans uppgår till 36 miljoner kr. Det innebar nära nog en halvering, från 1,02 procent.

Det tredje lånet på knappt 17 miljoner har en rörlig ränta som för närvarande är 0,82 procent. Det ska omförhandlas i augusti nästa år.

Solpanelerna är nu på plats på två av föreningens tak. En snabbinsats av CC Tak & Plåt gjorde att vi fick takplåten målad där solpanelerna är garanterade att funka minst 25 år framåt.

Solelen dras från panelerna genom en kabel på vinden ner till Elrummet i 44:an. Där finns en växelriktare som ska omvandla likströmmen från solpanelerna till växelström.

Nu väntar vi på att elnätsföretaget Ellevio ska omvandla sin elmätare till en dubbelriktad mätare innan vi kan koppla på anläggningen. Ellevio ska köpa ström av föreningen om vi några soliga dagar på sommaren får el över.

Riksdagen införde förbud mot rökning vid lekplatser den 1 juli. Då ger det felaktigt signal att ha askkoppar bara några meter ifrån lekplatsen på vår gård. Därför har vi nu tagit bort samtliga askkoppar.

De sex askkopparna var troligen också en sanitär olägenhet eftersom de knappast tömts sedan de sattes upp för drygt 22 år sedan.

Skyltar om rökförbud i närheten av lekplatsen kommer också att sätta upp.

Portkoden ändras från den 1 oktober.

Den nya koden finns angiven på avin med månadsavgifterna för det kommande kvartalet som vi i dagarna får i brevlådan från Nordstaden.