Nyheter

Plötsligt kom sommaren, och många av oss vill börja leva på balkongen. Men vad får man göra där? HSB har sammanställt några råd, som vi här vidarebefordrar. "Ta hänsyn till dina grannar", är viktigaste rådet.

Balkongsäsong - vad får man göra på balkongen?

Alla har vi vårt eget sätt att njuta av balkonglivet. Vissa kanske rullar ut lite konstgräs och övar på puttningen inför golfsäsongen, en annan kanske smyger ut för att sola naken medan en tredje kanske sitter och avnjuter någon spännande tobak i en vattenpipa. Hur du än väljer av att njuta av din balkong är det viktigt att du visar hänsyn till dina grannar och tänker på vad du faktiskt får och inte får göra.

Radion kan kanske lämnas inne i lägenheten stället för att stå med på balkongen om man lyssnar på hög musik, mattor kan kanske skakas på lämpligare plats och på varma sommarkvällar då du gärna sitter ute med goda vänner får du försöka tänka på ljudnivån. I detta inlägg kommer vi skriva lite om de juridiska aspekterna av balkonglivet och svara på de vanligaste frågorna. Men om vi sätter juridiken åt sidan så kommer du väldigt långt genom att använda sunt förnuft. 

Får man grilla på balkongen?

Vid grillning på balkong finns det framförallt två aspekter att ta ställning till; dels brandrisken, dels risken för att rök och matos ska orsaka störningar för andra boende. Det finns inte några generella regler för grillning på balkong. En fastighetsägare, till exempel en bostadsrättsförening, har ganska stora friheter att själv bestämma om grillning ska vara tillåtet eller inte inom fastighetens område, förutsatt att kommunens ordningsföreskrifter inte säger något annat.

Titta i din bostadsrättsförenings ordningsföreskrifter om det framgår om grillning på balkonger är tillåtet eller inte. Av ordningsföreskrifterna bör det även framgå om ett eventuellt förbud i så fall omfattar all grillning, oavsett om det sker med kol-, gasol- eller elgrill. Om ett förbud mot grillning saknas är det viktigt att själv se till att grillningen inte sker på ett brandfarligt sätt. Det är även viktigt att visa hänsyn till sina grannar genom att tänka på att röken från grillen kan komma att störa grannar.

Du som bostadsrättshavare är ansvarig för att kontrollera vad kommunens ordningsföreskrifter säger om grillning samt om det för tillfället råder eldningsförbud eller inte. Om du använder en gasolgrill är det viktigt att följa de regler som finns för hur gasoltuber får förvaras. Det finns mycket information på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Får man röka på balkongen?

Det finns inget generellt förbud mot rökning i flerbostadshus och en förening kan inte förbjuda någon att röka på sin balkong eller uteplats. Men alla uppskattar inte rök. Visa hänsyn! Bostadsrättslagens regler om störningar i boendet eller miljöbalkens regler om olägenhet skulle kunna användas även i fall med tobaksrök, men i ett rättsfall ansåg tingsrätten i Falun 2008 att rökande på balkong var tillåtet i rimlig omfattning även om den närmaste grannen blev störd.

Får man sola naken på balkongen?

Det beror på hur du gör det och vilken insyn grannarna har. Under vissa omständigheter skulle du kunna anmälas till polisen för förargelseväckande beteende. Tänk på att visa hänsyn och vara lyhörd för vad grannarna tycker. Använd sunt förnuft. Även om din nakenhet kanske är det mest naturliga för dig så kanske inte andra delar din uppfattning.

Vem har ansvar för skötsel av balkongen?

Bostadsrättshavaren har enligt 2011 års normalstadgar för bostadsrättsföreningar ansvaret för den löpande skötseln i form av snöskottning och renhållning på balkongen. Det kan vara väldigt viktigt att tänka på detta ansvar under vintrar med mycket snö. Om snöskottningen inte sköts kan det tyvärr medföra smältskador på fastigheten. När du skottar snö är det viktigt att du försäkrar dig om att ingen står under din balkong. Om någon skulle få snö på sig är det du som skottar som bär ansvaret för eventuella skador.

Vad gäller terrasser ansvarar bostadsrättshavaren för att avrinning för dagvatten inte hindras. Målning av insidan av balkongfronten och balkongens golv ska bostadsrättshavaren göra enligt bostadsrättsförenings instruktioner.

Får man sätta upp parabol, markis eller liknande på balkongen?

Önskar den boende sätta upp saker på fasaden, t.ex. träpanel, parabol, markis eller liknande så måste bostadsrättsföreningens godkännande först inhämtas.Vår rekommendation är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavare reglerar tillståndet i ett avtal. Anledningen till detta är dels att det är en trygghet för bostadsrättshavaren men också för att frågor om underhåll eller vad som händer när bostadsrätten byter ägare är viktigt att klargöra.

Sammanfattningsvis

Det viktigt att du har god koll på dina stadgar, för en god dialog med grannar och bostadsrättsföreningen samt att man visar respekt och hänsyn för att alla njuter av sin balkong på olika sätt. För byggnationer kan man som tumregel komma ihåg att man generellt sett behöver tillstånd från föreningen.

Text: HSB

Det har blivit nytt strul för en del medlemmar efter uppdateringen av datorn i början av veckan. För några har behörigheter som att komma in i garaget ramlat bort från taggen, för andra går det inte att komma in någonstans.

Därför ber vi alla att kolla sina taggar i porten, och även taggar och fjärrkontroll i garaget om ni har garageplats.

Är det problem är det enklast att få det fixat på expeditionen på jourtiden tisdag kl 18.30-19.

Fungerar inte den tiden hör av er till  med namn och telefonnummer så hittar vi något sätt att lösa det.

 

Regnvädret väntas fortsätta ända till torsdag kväll. Det gör att årsstämman flyttas inomhus till samlingslokalen Snäckan.

Men vi öppnar alla fönster och dörrar för att få största möjliga ventilation, och de som vill kan stå utomhus och delta på mötet.

Det gör också att det tyvärr inte blir någon musik på den här stämman.

Registrering från klockan 18 vid ingången från gården till Snäckans kök.

Stämman börjar klockan 18.30.

Just när vi trodde att mardrömmen om inbrottet var över slog den till igen.

I fredags eftermiddag kunde vi glädjestrålande rapportera att webbokningen fungerar igen. Och vi trodde det skulle bli slutrapporten om problemen efter inbrottet i februari.

Men i fredags kväll gick det plötsligt inte att ta sig in 77:ans port. Och ett par timmar senare kom det larm om samma problem i 42:ans port.

Vår låsfirma, Låsmakarna, har ingen helgjour men per telefon försäkrade man att portlåsen lätt skulle kunna fixas på måndag morgon.

Under helgen fick de boende i 77:an ta sig in via cykelrummet, medan de boende i 42:an kunde använda sig av 40:ans port och slapp slingra sig förbi några cyklar.

Måndag morgon kom, men portarna förblev låsta. Låsmakarna konstaterade att det inte var något fel på låsen, men det kom ingen elsignal till låsblecket som gör att porten öppnas när man lägger på taggen eller slår in koden.

Dataserviceföretaget Bravida, som hjälpt oss få igång webbokningen, hade några tips per telefon men de löste inte problemet. Först när vi på tisdagen fick tag i "Tobbe" på Bravida, som installerade porttelefonerna en gång i tiden, hittades så småningom felet.

Men medan felsökningen pågick var samtliga portar omöjliga att öppna under en period. Lasse och Jeanette ställde upp portarna mot gården, medan Henrik H satt uppkopplad med datorn mot Tobbe på Bravida. 

Det visade sig att när backupen av det gamla programmet installerats på den nya datorn hade några funktioner missats. Varför det fick datorprogrammet att en fredag kväll vägra öppna ett par portar är oklart.

Nu ska datorprogrammen vara konfigurerade så att portöppningen är säkrad. Däremot kan programmen för porttelefonerna behöva startas om. Men det hoppas vi ska kunna ske utan följdeffekter. 

Det tog nästan tre månader, och krävdes byte av serviceföretag. Men nu är webbokningen av lokaler igång igen!

Det har varit problem att få tag på rätt version av det program från Electrolux som satt i den dator som stals i slutet av februari. Olika företag har hänvisat till varandra. 

Det har varit problem att få det serviceföretag som vi anlitat de senaste åren att ta sig an problemet. Till slut vände vi oss till "Tobbe" som installerade programmet och porttelefonerna för flera år sedan. Det visade sig att han numera arbetar på Bravida, och genom att byta företag är nu rätt datorprogram installerat.

Länken till bokningen är:

http://92.244.21.9/M5WebBokning/Default.aspx