Nyheter

Torsdag eftermiddag förra veckan blev det plötsligt extra varmt i lägenheterna i 77:an. Ventilationen hade lagt av. De båda fläktmotorerna i huset snurrade var beskedet på fredagen, men det rosslade oroväckande från vinden på plan 9.

Den ena fläktmotorn är placerad strax under taket. Den nås via en lucka i innertaket på plan 8. På vinden är det så lågt i tak att man enbart kan ta sig fram enligt metoden "ålning medelst hasning", som de som gjort militärtjänst känner till.

Två tekniker från HA Ventilation tog sig fram dit måndag morgon, skruvade loss motorn och tog ner den genom luckan. På verkstaden konstaterades att fläktmotorn inte gick att reparera. I stället för att invänta leverans från tillverkare körde de till Enköping och hämtade en ny motor.

Strax innan den dagliga tv-sändningen om coronaläget på måndagen var den nya motorn installerad. När den började snurra kom även den andra fläktmotorn igång med fullt utsug. Ventilationen fungerade åter i samtliga lägenheter i 77:an.

I början av april kunde vi rapportera att luftvärmepumpen i Undercentralen reparerats efter att den börjat läcka olja och nu fungerade igen efter att en "förgasare" bytts ut. Det var sant då. Men nu behöver den rapporten revideras.

Efter påskhelgen började det läcka ut olja igen från värmepumpen. Indoor Energy fick kallas in på nytt, och den här gången räckte det med ett besök för att upptäcka att det nu läckte från den ena kompressorn.

I stället för att försöka laga kompressorn valde vi att beställa en ny. Den har nu levererats och installerats. Värmeanläggningen ser ut att fungera på nytt.

Investeringen i värmepumpen med ledningar till samtliga sex ventilationsutlopp Tegelviksgatan 71-75 och Tengdahlsgatan 40-44 var en mångmiljoninvestering. När allt fungerar gör den att fjärrvärmekostnaderna minskar med cirka 15 procent, och med tanke på att fjärrvärmen ändå kostar föreningen en dryg miljon varje år gör värmepumpen en viktig insats för att hålla nere värmekostnaderna.

Men det har samtidigt varit många driftproblem med värmepumpen. Nu håller vi tummarna.

Visst blev det en annorlunda städdag - men i positiv mening. Inte många av oss visste att vi har så fina musikanter i vår förening!

Elsa, Joel och Alma Duberg bjöd på en fantastisk musikstund som avslutning på städningen. Vi stod på korrekt avstånd från varandra på gräsmattan och på balkongerna och njöt. 

Oväntat många vågade sig också ut för att delta i arbetet med att sköta vår vackra trädgård. Även unga förmågor deltog.

Dagen till ära installerades också "Leklådan" på gården. Det är en låda tänkt för leksaker där de kan ligga skyddade över natten. Trädgårdsansvariga Inger Outzen har beställt och monterat ihop.