Nyheter

Nycklar upphittade i Miljörummets lås tisdag eftermiddag.

Finns nu på expeditionen. Återfås mot beskrivning.

På expeditionen finns också sedan tidigare nycklar som hittats i lås till ett cykelrum.

Det krävdes två reparatörer; den andre lyckades hitta felet som gjorde att fjärrkontrollerna till garageporten inte fungerade.

Jordfelsbrytarern till alla elkontakter i garaget hade löst ut. Och till den var också kopplat automatiken för fjärrkontrollerna.

Det kan vara så att felet uppstått när något olämpligt stoppats in i en elkontakt någonstans i garaget.

Nu är fjärrkontrolltekniken inkopplad på samma plats i systemet som taggarna, och därmed finns det också batteribackup.

Ett armbandsur hittades i bastun på söndagen.

Klockan finns nu på expeditionen och lämnas ut mot beskrivning.

Låsmakarna var här på måndag förmiddag och öppnade dörren till förrådsrum F11 i korrdoren mellan garaget och 42:an.

Tjuven hade inte lyckats ta sig in i förrådsutrymmet, men hen hade uppenbarligen haft med sig en kofot eller liknande för det kraftiga slutblecket var allvarligt skadat.

Låssmeden har nu bankat ut slutblecket och fått dörrlåset att fungera igen. Ett nytt slutbleck kommer att monteras senare.

Han upptäckte också en fyrkantig dörrstopp, märkt "Dörrstopp", innanför dörren. Han varnade för att använda sådana för att ställa upp dörren genom att klämma in dem mellan dörren och karmen. Det riskerar att leda till att dörrens upphängning blir skev.

På bilden en godkänd, som skjuts in under dörren, och en icke godkänd dörrstopp, märkt "Dörrstopp".

 

Den tjuv som lyckades ta sig in i garaget har inte nöjt sig med att sno verktyg ur en bil och knycka ett par flaskor biltvättmedel.

Det är troligen samma tjuv som via garaget tagit sin i källargången till 42:an och försökt ta sig in i ett förråd.

Dörren till "förråd 11" har tydlig brytmärken och låset fungerar inte. Men av allt att döma har tjuven inte lyckats ta sig in i förrådsutrymmet.

Om hen gjort det eller bara saboterat låset får vi reda på när Låsmakarna kommer hit i början av nästa vecka och hjälper oss att komma in.