Nyheter

Det är trevligt att flera medlemmar i föreningen har skaffat sig husdjur. Men det har lett till frågor från andra medlemmar. Därför vill vi i styrelsen be alla att tänka på:

Rasta inte din hund/katt eller andra husdjur på innergården. Där leker barn och vi vill hålla den fri från det som ditt husdjur lämnar efter sig. Husdjuren får naturligtvis vistas på innergården, det är bara trevligt men ska inte rastas där. Hunden/Katten ska vara kopplad hela tiden du har den på innergården för allas trevnad och för andras säkerhet. Även en liten hund kan te sig farlig för ett litet barn.

Se till att din hund/katt vänjer sig vid att gå iväg en bit innan den uträttar sina behov. Det är trevligare för alla.

Skulle olyckan vara framme förväntas du ta upp det din hund/katt (eller andra djur) lämnar efter sig och kasta på lämplig plats.

De närmaste dagarna kommer brevet från Nordstaden med avierna för juli-september. Där ingår också elräkningen på juliavin.

Sedan i oktober i fjol har vi Gemensam el i föreningen, vilket innebär att medlemmarna slipper betala de två fasta avgifter som ingår när man har individuellt abonnemang.

I elräkningen den här gången ingår förbrukningen för perioden 25 februari till och med 26 maj. 

Men priset för elen släpar efter lite eftersom räkningarna från Ellevio och Telge energi kommer så sent. Därför baseras priset på genomsnittet från jan-mars, då priset var som högst, och uppgår till 1,7124 öre/kilowattimme inklusive moms.

 

Några medlemmar har inte kunnat komma in i porten sent på kvällen på grund av de upprepade problemen med taggarna.

De nya programmen i den nya datorn verkar nu fungera, men i avvaktan på att samtliga medlemmar hunnit kontrollera sina taggar och vid behov fått dem "återladdade" kommer portkoden att kunna användas dygnet runt för att ingen medlem ska behöva bli utestängd.

Portkoden upphör normalt att fungera klockan 22, av säkerhetsskäl.

Men med en ny portkod som förhoppningsvis inte spritt sig till utomstående gör vi nu ett undantag och ställer in den på att fungera dygnet runt under juni.

Under tiden ber vi alla medlemmar att kolla samtliga taggar och komma till expeditionen på jourtiden tisdagar 18.30-19 med de taggar som behöver uppdateras.

 

En medlem har upptäckt att hens bokningar av Musslan ramlat bort ur systemet. Det är risk att fler bokningar kan ha försvunnit på grund av strulet med installationen av programmen i nya datorn.

Därför uppmanas alla som bokat lokaler, tvättstugor eller bastu att kolla om de finns kvar, och om de försvunnit boka på nytt.

Uppmaningen att kolla taggar och fjärrkontroller gäller fortfarande.