Nyheter

I Miljörummet finns en container för plåtburkar. Normalt brukar knappt botten vara skyld när den hämtas och töms var fjärde vecka. Men de senaste månaderna har containern ofta snabbt blivit överfylld - till synes av burkar från ett cateringföretag eller restaurang.

Föreningens miljörum är enbart till för medlemmarnas privata behov, inte för företagsverksamhet.

Det leder till extrakostnader där alla medlemmar ofrivilligt får betala för någons företagskostnader.

Den som har information om varifrån alla dessa plåtburkar kommer får gärna höra av sig till styrelsen.

Om inte det här sättet att utnyttja Miljörummet upphör överväger styrelsen att installera en övervakningskamera.

Det behövs ingen pizzakartong, det funkar bra med andra typer av papplådor också, för att ställa till med stopp i sopnedkastet.

Papplådan på bilden, med locket under som extra förstärkning, hade kastats ner i ena röret i sopnedkasten i 75:an. Den hittades efter att vi grävt upp ett antal soppåsar som fastnat ovanpå.

Det var stopp både i 40:an och 75:an på tisdag morgon, som fixades med "grävtekniken". Den vill vi gärna slippa använda oss, och uppmanar därför alla att inte slänga ner kartonger och soppåsar som knappt får plats i rören.

Det finns tre containrar i Miljörummet avsedda för kartong. 

Ibland snöar det. Ibland töar det. Och däremellan fryser allt till is.

Det har varit en ovanlig vinter på många sätt. Men fallande istappar eller tunga snösjok på biltak eller barnvagnar kan stå föreningen dyrt. Därför kallade vi - inte enbart av omtanke om oss boende - för ovanlighets skull in DM Tak för att skotta våra tak på torsdagen.

 

Det tog tid, närmare bestämt åtta månader. Den ser liten ut, men ska förhoppningsvis ge stora resultat.

Det handlar om en länge efterlängtad modernisering av ventilationen i 77:an, 79:an och 44:an.

Under flera år har hälften av medlemmarna i dessa portar drabbats av upprepade avbrott i ventilationen. Det har räckt med några sekunders elavbrott, som inte påverkat några andra anläggningar, för att få dessa fläktar att lägga av.

Det är de medlemmar som har lägenheterna ut mot Hammarby kanal som fått utstå detta. Fläktarna högst upp under taket har haft en särskild styrutrustning, som utöver att den snabbt gick ner också var komplicerad att få igång. Det krävdes ett tiotal inställningar för att få dem att starta igen.

I mars i fjol hade vårt serviceföretag HA Ventilation hittat en ny styrutrustning som skulle ge säkrare drift och inte kräva installation av nya fläktar.

Styrelsen sade snabbt ja till offerten. Men det blev ett utdraget projekt. Det visade sig att den tilltänkta utrustningen inte skulle uppfylla förväntningarna, och det behövde göras förändringar av beställningen.

När installationen så till slut skulle göras upptäcktes att termometrarna vid fläktarna, högt däruppe under taken, ständigt visade på -47 grader! Det gav en förklaring till varför flera medlemmar klagat på att utsuget var så dåligt. När det blir extremt kallt är fläktarna inställda på att automatiskt gå ner i varv för att inte suga ut så mycket varmluft från lägenheterna för att förhindra dem från att bli utkylda.

Det krävdes installation av nya termometrar och följdutrustning. Och ny injustering av ventilationen i varje port. Med olika personalkategorier för varje moment.

Nu är detta gjort. På bilden ses den nya tryckregulatorn, som automatiskt ska sätta igång fläktarna igen efter eventuella större elavbrott.

Men, allt är ändå inte riktigt klart. Justerarna konstaterade, i likhet med några boende i 44:an, att utsuget svajar i lägenheterna efter installationen av den nya tryckregulatorn. HA Ventilation lovar att drifttekniker ska se till balansera detta kommande vecka.

Det planerade bygget av t-bana till vår del av Södermalm tar förhoppningsvis ytterligare ett steg framåt nästa vecka, när granskningen inleds i mark- och miljödomstolen.

Förhandlingarna i domstolen, som hålls på Piperska Muren på Kungsholmen, är öppna för allmänheten och börjar den 5 februari klockan 9. De ska pågå i tre veckor. 

Den 13 februari ska domstolen inspektera platserna där t-banestationerna ska byggas och där infarterna till arbetstunnlarna ska gå.

Domstolen ska ta ställning till byggets miljöpåverkan på bland annat grundvatten och bullerstörningar. Mer information under länken nedan.

http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/artikel/viktiga-dagar-vantar-i-domstolen