Nyheter

Efter några år på halvfart lyser det nu för fullt i 73:ans, 42:ans och 44:ans portar. Och med led.

Det är uppåt åtta meter upp till tak i dessa portar mot gatan, och det har varit svårt att byta ut trasiga lysrör. När det slocknade helt i 42:an och vi tog in en elfirma visade det sig att ljusarmaturerna torkat och att det inte räckte med att byta lysrör.

El-Finess har med hjälp av ställning nu bytt ut armaturerna, och fått göra det i samtliga portar med högt i tak.

I de nya armaturerna går det att använda led-lysrör. När de nu är på plats kan vi se att de lyser minst lika starkt som de gamla lysrören. Förutom att de drar mindre ström och håller längre. Det gör att vi kan hoppas att det dröjer innan vi behöver bygga ställning i portarna igen. (Bilden från 73:ans port)

Det är stopp i båda rören i sopsugen i 75:ans port. Sopsugen fungerar men sopnedkasten är blockerade av saker som slängts ner i dem.

Vi har försökt lyfta upp påsar, förslutna och icke-förslutna, men inte nått ner till stoppet. Lasse fick upp ett helt lass med växtlighet, som slängts ner oförpackade i det ena röret.

Det är väl inte nödvändigt att påpeka att det är inte är så sopnedkasten ska användas?! 

I Miljörummet finns en container för diverse skräp. Inom kort kommer en 20 kubikmeter stor container att ställas upp på gården till föreningens städdag, tänkt för bland annat trädgårdsavfall.

Sopstoppet är felanmält. Tills det är fixat hänvisas till sopnedkasten i Tengdahlsgatan 40 och vid Tegelviksgatan 81.

Lunchtid onsdag 25 september 2019 skrevs historia i BRF Sjöstaden. Vi började producera vår egen el!

Ellevio gav klartecken på morgonen, och installatörerna från Solarenergy - Erik K och Magnus C - kom snabbt och satte igång anläggningen. Nu levereras likström från solpanelerna på våra tak, som omvandlas till växelström i växelriktaren, och sedan går till att driva hissarna, tvättstugorna, maskinerna i Undercentralen, lamporna i trappuppgångarna mm.

Nu får vi hålla tummarna för sol varje dag!

Nästa steg är att Solarenergy tar fram en webbsajt som gör att vi medlemmar kan följa hur de hundra solpanelerna sköter sig. (Fotograf: Lasse Hallgren)

Söndag den 13 oktober kl 11-13 är det städdag i föreningen. Alla kan göra en insats.

Portombuden planerar arbetet, och det finns en hel del att göra i trädgården. Efteråt vankas fika och korv i möteslokalen Snäckan.

En container på hela 20 kubikmeter ställs ut på gården av BigBag fredag 11 oktober. Den står där över helgen och hämtas måndag 14 oktober.

Där kan vi slänga överblivna grejer från förråd, tillsammans med trädgårdsavfallet.

OBS! Inget miljöfarligt avfall. I våras fick föreningen betala straffavgift för att fem färgburkar, en dataskärm och en tvättmaskin slängts i containern.

Lista från BigBag. Exempel på miljöfarligt avfall: Bildäck, hushållsapparater, datorer, batteridrivna leksaker, färg, färgbrukar, glödlampor och lysrör, vätskor, vitvaror, batterier, tryckimpregnerat virke.

”Städdagen kan också fungera som en dag att byta grejer”, föreslog en medlem.

Om du har några möbler, barngrejer el dyl du tänkt slänga, placera det vid sidan av container på fredag. Sedan är det ”först till kvarn” som gäller. På söndag slängs det som är över.

Två av föreningens lån omförhandlades i augusti. Banken kom med så förmånliga erbjudanden om bundna lån att till och med de av oss i styrelsen som är mest hängivna förespråkare av rörliga räntor veknade.

Styrelsen har nu tecknat avtal om en ränta på 0,54 procent under tre år för lånen som tillsammans uppgår till 36 miljoner kr. Det innebar nära nog en halvering, från 1,02 procent.

Det tredje lånet på knappt 17 miljoner har en rörlig ränta som för närvarande är 0,82 procent. Det ska omförhandlas i augusti nästa år.