Nyheter

Många medlemmar har behövt få sina taggar "omladdade" efter inbrottet och bytet av dator.

Därför öppnar vi nu expeditionen på sin fasta jourtid igen, tisdagar 18.30-19.

En ny hämtlista finns nu på insidan av dörren till Miljörummet. Den kan underlätta planering när man ska gå dit med kartonger, plast el dyl.

Ett tips för dagen är att vänta till slutet av veckan om man har grejer att lägga i kärlet för "Övrigt". Det är överfullt redan av väldigt skrymmande grejer.

På listan finns också en "vädjan". Det är inte bara styrelsen som manar alla medlemmar att vika eller stampa ihop kartonger och lådor innan man lägger dem i kärlet. En enträgen vädjan kommer även från internrevisor Vera Winell.

Det har blivit bättre ordning i Miljörummet sedan vi bytte hämtföretag. Men kemikalier ingår fortfarande inte sådant som hämtas från Miljörummet.

Den som ställt ett par målarburkar på golvet ombeds hämta dem och lämna dem på en miljöstation. 

"Ett varmt tack för föreningens engagemang!"

Hälsningen vidarebefordras av Daniel Blixt som tog hand om några cyklar efter cykelauktionen på städdagen i april.

Här ser vi att de överblivna cyklarna kommer till användning.

Nästa vår stundar en ny cykelauktion.

Det var bara drygt ett år sedan som Inger Outzen i styrelsen skruvade ihop den nyinköpta leksakslådan. Men den höll inte så länge. Nu gör vi ett nytt försök, med en låda som vi hoppas ska hålla längre. Och den har en finess.

Förutom att lådan är orange, för att lätt skilja den från de gröna sandlådorna, är den försedd med gasdämpare som ska minska risken för att något barn klämmer fingrarna (Den finessen gör också att luckan är lite tung att stänga så det är bra om någon vuxen hjälper till).

Inger har också skruvat bort låsanordningen på den nya lådan.

Det är bra om barn och vuxna hjälps åt att lägga tillbaka leksakerna i lådan när leken är slut. Det minskar risken för att någon ska snubbla på dem. 

Vi kan väl också hjälpas åt att lägga på kattnätet på sandlådan för att skydda sanden.

Om den nya leksakslådan används för att förvara leksaker och inte som en lekstuga kan vi hoppas att den här håller längre än ett år.

 

 

Ett par nattpigga styrelseledamöter upptäckte att tv-sändningarna slocknade och bredbandsuppkopplingen gick ner under gårdagsnatten.

Efter ett flertal telefonsamtal till våra leverantörer Ownit och Telenor fick de till slut besked att boven i dramat heter Stokab.

Det är kommunens bolag, som dragit fiber över hela stan - "världens största öppna stadsnät", beskriver de själva. Företaget hyr sedan ut plats i kablarna till tv- och bredbandsleverantörer.

Nu hade Stokab valt att utföra service på sitt fibernät under natten till fredagen. Dock utan att informera kunderna. Enligt en av de nattpigga styrelseledamöterna inträffade samma sak natten till torsdag förra veckan.

Om det händer igen och hela styrelsen sover är det bra om den som upptäcker det ringer Ownits kundservice och klagar. Det är den kundservice som är lättast att nå.