Nyheter

Skådespelare från Dramaten kom på "överraskningsbesök" till BRF Sjöjungfrun på måndagen.

Dramaten underhåller äldre i karantän under coronakrisen och nu fick Sjöjungfrun chansen. 

Vi grannar som var på plats fick också vara med. 

Sjöjungfrun var dock orolig för trängsel, därav inget förhandstips på hemsidan. 

Det är kul att bygga sandslott på badstranden. Men BRF Sjöstaden har ingen badstrand och då bör vi acceptera det.

På gården finns vattenkranar och trädgårdsgruppens medlemmar har tillgång till nyckel som gör att de kan vattna blommorna, växterna och gräsmattan. Men det är inte meningen att vattnet ska användas för vattenlekar.

Styrelsen fick en fråga om vattenkranarna och vattenspridare i våras, och både styrelsen och trädgårdsgruppen sade nej till fri användning till lekar.

Däremot är det naturligtvis fritt fram för barn att passa på när trädgårdsgruppen kör med vattenspridaren på gräsmattan.

Transporterna från Miljörummet betalas av samtliga medlemmar. Det ska inte användas för att bekosta köksrenovering hos enskilda medlemmar.

Stena Recycling tar betalt per kilo för transporter av "Övrigt avfall". Därför bör den som har slängt ett köksskåp i Miljörummet hämta det och själv stå för transporten till en soptipp. 

Vi har ändå stora extrakostnader för transporterna. Mängden kartonger och förpackningar har växt lavinartat de senaste månaderna, kanske på grund av coronakrisen. Stenas åkare får ägna mycket tid åt att ta hand om de överfulla kärlen, och det leder till flera tusenlappar extra på fakturan till BRF Sjöstaden.

Vi medlemmar som vill göra en insats för att undvika höjda månadsavgifter framöver bör därför:

1. Stampa/vik ihop förpackningarna noggrant innan vi stoppar ner den i Miljörummets kärl för förpackningar.

2. Om det ändå inte går att få ner den platta förpackningen i något av de tre kärlen kan vi antingen bära hem den och förvara den i förrådet eller bostaden tills kärlen hämtats i början av varje vecka.

3. Eller bära förpackningen till den kommunala återvinningsstationen vid 57:ans busshållplats.

Styrelsen tar nu in nya offerter för att anpassa transporterna till de förändrade volymerna återvinningsmaterial.

BRF Sjöstaden har hållit årsstämma. Kyligt men inget regn, och arbetet kan nu gå vidare trots coronatider.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En ny styrelse och revisorer valdes, i enlighet med valberedningens förslag. Den avgående valberedningens tre ledamöter omvaldes.

Styrelsen informerade om budgetläget och den ekonomiska planen för de tre kommande åren, som också ingick i årsmöteshandlingarna.

Årsstämman ställde sig bakom styrelsens planer på en övergång till gemensam el för föreningens medlemmar.

Mötesordföranden Jan Liljero såg till att alla beslut fattades på ett korrekt sätt, och årsmötet klarades av på 25 minuter blankt. Dag Duberg såg med hjälp av sin högtalaranläggning att mötet även kunde följas från medlemmarnas balkonger.

Efter årsstämman avtackades Ulla Falkmarken för sina åtta år långa insatser för föreningen.

När coronatiderna är över planerar den nya styrelsen att kalla till ett informationsmöte med samkväm.

 

Enligt föreningens stadgar ska årsstämman hållas i maj, och enligt lagen måste det ske före halvårsskiftet. Styrelsen har därför kallat till ordinarie stämma som planerat den 14 maj klockan 18. Men i dessa coronatider hålls den utomhus på vår gård.

Enligt regeringens riktlinjer kan inte fler än 50 personer delta på mötet. Riksdagen har lagstiftat om att en medlem kan ha röstfullmakter från flera andra medlemmar. Blanketter för sådana fullmakter har delats ut i postfacken tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk treårsplan, revisionsrapport, motioner och valberedningsförslag. Vi uppmanar särskilt medlemmar som tillhör riskgrupper att använda sig av dessa.

Styrelsen vädjar också till medlemmarna att endast en medlem från varje lägenhet ska delta.

Det sedvanliga samkvämet efter årsstämman är inställt.  

I handlingarna inför stämman finns också information om styrelsens upphandling av installation av gemensam el i föreningen. Det kommer att leda till kraftigt sänkta elkostnader för samtliga medlemmar.

Styrelsen hoppas efter corornakrisen kunna anordna ett föreningsmöte med information, mat och dryck till hösten.