Nyheter

Lördag eftermiddag i Miljörummet. Kartonger och förpackningar klättrar över kanterna på kärlen. En vanlig och dyr syn varje helg de senaste månaderna.

När Stena-bilen anländer för hämtning på tisdagar är läget oftast ännu värre. Med extraarbete för sophämtarna som följd, och flera tusen kronor i extrakostnader för föreningen varje månad.

Styrelsen arbetar med en omdisponering i Miljörummet för att få fram fler kärl för kartonger och förpackningar. Men vi kan alla hjälpa till att spara pengar genom att packa tätt. Hoppa gärna på kartongerna och tryck ihop förpackningarna för att göra dem så smala som möjligt. 

Det blir en städdag med social distansering som ledstjärna. Men vi kan samtidigt tillsammans för första gången få uppleva musikunderhållning på vår gård.

Systrarna Elsa o Alma tillsammans med brorsan Joel Duberg i 42:an har lovat ett spela och sjunga för oss, både för dem som står på balkongerna och de på gräsmattan.

Den officiella startpunkten för städdagen är klockan 11. Portombuden har satt upp lappar med städuppgifter. Och trädgårdsgruppen kan dela ut arbetsuppgifter; gödsel till planteringarna och sand till sandlådan.

Det blir inget fika i Snäckan som avslutning. Cykelauktionen är inställd.

Men det blir sång och musik på gården vid 12.30-tiden.

Enligt föreningens stadgar ska årsstämman hållas i maj, och enligt lagen måste det ske före halvårsskiftet. Styrelsen kommer därför att kalla till ordinarie stämma som planerat den 14 maj klockan 18. Men i dessa coronatider hålls den utomhus på vår gård.

Enligt regeringens riktlinjer kan inte fler än 50 personer delta på mötet. Riksdagen har lagstiftat om att en medlem kan ha röstfullmakter från flera andra medlemmar. Blanketter för sådana fullmakter kommer att delas ut i postfacken tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk treårsplan, revisionsrapport, motioner och valberedningsförslag. Vi uppmanar särskilt medlemmar som tillhör riskgrupper att använda sig av dessa.

Styrelsen vädjar också till medlemmarna att endast en medlem från varje lägenhet ska delta.

Det sedvanliga samkvämet efter årsstämman är inställt.  

I handlingarna inför stämman finns också information om styrelsens upphandling av installation av gemensam el i föreningen. Det kommer att leda till kraftigt sänkta elkostnader för samtliga medlemmar.

Styrelsen hoppas efter corornakrisen kunna anordna ett föreningsmöte med information, mat och dryck till hösten.

Den årliga städningen av garaget sker den 5 maj med start klockan 8. Samtliga fordon, däck mm ska vara borta när städfirman anländer.

Städningen äger rum en tisdag eftersom det är lätt att hitta parkeringsplats längs gatorna utanför garaget dessa morgnar eftersom det är p-förbud natten innan.

I våra ansträngningar att minska energiförbrukningen har vi tagit ytterligare ett steg framåt. Ledlysrör har installerats i tvättstugorna och i Miljörummet.

Drygt 60 procent lägre elförbrukning ska det ge. Och ledlysrören kan sättas in utan att byta ut armaturerna.

Det är Jörgen Söderström, föreningens internrevisor tillika elkonsult, som tagit fram lysrören. Jörgen och Lena Söderström har också fixat installationen.