Nyheter

Styrelsen har antagit en budget för det kommande året. Samtliga avgifter, för boendet, garaget och gemensamhetslokalerna hålls oförändrade.

Den största kostnadsökningen är tomträttsavgälden till kommunen, som sedan 1 december uppgår till drygt 1,4 miljoner kronor per år. Det är en fördubbling jämfört med tidigare, men avgiftshöjningen har genomförts successivt under några år och slår därför inte så brutalt på budgeten. Den här avgiftsnivån för tomträttsavgälden gäller till och med november 2025.

I budgeten ingår fortsatta avskrivningar enligt plan och amortering på lånen med 1,5 miljoner kronor per år. Styrelsen räknar dock inte med att kunna göra de extraamorteringar som har gjorts tidigare år på grund av de ökade kostnaderna.

Lagarna för bostadsrättsföreningar har ändrats och vi måste därför justera våra stadgar. Det måste godkännas av två stämmor och styrelsen kommer därför att kalla till extrastämma den 15 februari.

De ändrade reglerna gäller bland annat när kallelsen till föreningsstämma ska skickas ut, tidsfrister för årsredovisningen och utomståendes rätt att närvara som biträde på stämman.

Kallelsen till extrastämman skickas ut i januari. Stämman kommer att hållas i föreningslokalen Snäckan.

Övergången från CanalDigitalKabelTV till Bredbandsbolaget har gått relativt smärtfritt. MEN några medlemmar har oväntat fått räkningar från Bredbandsbolaget, trots att de inte haft några avgifter från CanalDigital. Därför vill styrelsen uppmana alla som får räkningar från Bredbandsbolaget att granska dem noga.

Det är medlemmar som haft ett så kallat extrapaket som kallas T1-Bas som riskerar att råka ut för det här.

De har köpt en digitalbox eller ett så kallat CA-modulkort från Canal Digital och på så sätt kunnat se flera av de 17 analoga kanalerna i HD-kvalitet, utan extra kostnad.

Nu får de plötsligt en räkning från Bredbandsbolaget på en månadsavgift på 99 kronor, plus 49 kr i fakturaavgift.

Bredbandsbolagets fastighetsägarservice förklarar för Sjöstadens styrelse att detta beror på att CanalDigital "bjöd" på HD-kvalitén till de som köpt boxar. Men det gör inte Bredbandsbolaget.

Bolagets fastighetsägarservice medger att man borde ha informerat om denna extra avgift.

Medlemmar som fått räkningar med den här nya avgiften kan säga upp T1-Basabonnemanget och slippa betala. Samtliga 17 kanaler finns kvar att titta på, eftersom de ingår i det abonnemang som föreningen betalar för.

För andra medlemmar innebar övergången till Bredbandsbolaget att det blev försämrad bildkvalitet på flera kanaler. TV-tekniker har dock varit här och fixat, genom att sätta in förstärkningssändare för några uppgångar och genom att byta antennuttag i vissa lägenheter.

På lördagen tändes julgranen, och på första advent fick vi nya lampor i de fjorton lyktstolparna.

Det blir betydligt starkare ljus med de nya lamporna, och med rengjorda kupor. Dessutom spar vi energi, från 80 till 45 Watt i varje lampa.

Föreningens internrevisor, tillika elkonsult, Jörgen Söderström kopplade om kvicksilveranläggningarna för att anpassa dem till de nya lamporna. Det blev ett blött jobb; det var ju inte meningen att det skulle regna på första advent.

På det här sättet blir vår gård lite mer ogästvänlig för inbrottstjuvar.

Tyvärr kan vi inte säga detsamma om området mellan 77:an och 44:an. Där har någon gjort sig omaket att rödfärga kupan på en av lyktstolparna. Färgen går inte att tvätta bort, och nya kupor av den här modellen finns inte att köpa längre.