Nyheter

Det är fortsatt coronatider, men föreningens årsstämma måste enligt stadgarna hållas före sista maj. Det gör att vi som i fjol kallat till ett utomhusmöte på gården, torsdag 27 maj.

Därför är vi glada att delar av ”The Duberg Family” har lovat spela och sjunga för oss inför mötet. Deras framträdande i fjol våras blev en succé.

De börjar spela vid kl 18.

Inbjudan med alla handlingar inför stämman har delats ut i postfacken.

Där finns också fullmaktspapper. En medlem kan ha röstfullmakter från flera andra medlemmar.

Stämman börjar 18.30. Registrering av medlemmar sker utanför 73:ans port från 18.

Det sedvanliga samkvämet efteråt är inställt.

När föreningen installerade 100 solpaneler på taken för ett par år sedan målades först taken där panelerna skulle fästas. Samtidigt fixades en del skador på 44:ans tak.

Men nu har den ursprungliga färgen lossnat på många ställen och 24 år av sol, vind och vatten har gjort att det inte är mycket kvar av den ursprungliga färgen.

Därför kommer alla tak där det inte sitter några solpaneler att behandlas och målas i sommar.

CC Plåt & Tak som fixade taken 2019 har anlitats för att göra jobbet.

Förarbete med tätning av konsoler på takbryggorna kommer att göras inom de närmaste dagarna.

Mer information kommer när det är dags för det stora målningsjobbet – tvättning, skrapning, rostbehandling och flera lager målarfärg – bl a om presenningar för att skydda möbler o växter på balkonger.

Styrelsen ska inför varje stämma presentera en ekonomisk prognos, som redovisas i samband med genomgången av årsredovisningen.

Det här året har vi redan tvingats räkna in en extrakostnad på 300 000 kronor för inbrottet på expeditionen. I prognosen för 2021 ingår också takmålning och byte av elementfilter.

I prognosen för 2022 ingår byte av radiatorventiler och termostater i samtliga lägenheter, i cirka 800 element. De låga räntorna ligger fast till hösten 2022. Därefter räknar vi med en mindre höjning till cirka 1 %. OBS att detta är prognoser inte budgetar.

Det har hänt mycket i föreningen sedan den startade, och därför vill vi sätta ihop en kort historik för hemsidan över de större satsningar och förändringar som gjorts.

Innan vi gör det vill vi ha hjälp av alla medlemmar att kolla om vi missat något.

 

Stora investeringar och förändringar

2005: Elektroniskt system för bokning av Snäckan och Musslan tas i drift.

2006: Bredband installeras.

2010: Energiåtervinning: Värmepump installeras som återvinner värmen ur ventilationen från lägenheterna och minskar behovet av fjärrvärme.

2013: Bastun renoveras. Gården dräneras.

2015: Övergång till gruppabonnemang för bredband, som ingår i månadsavgiften.

2016: Nya porttelefoner installeras.

2017: Låssystemet byts ut. Portnycklarna ersätts av taggar. Separata nycklar till förråd införs.

2018: Energisparåtgärder: Ledbelysning installeras i garaget. Strålsamlare till alla lägenheter.

2019: 100 solpaneler installeras på taken, med gemensam effekt på 34,5 kW. Sex laddplatser för elbilar/laddhybrider installeras i garaget.

2020: Övergång till gemensam el, som gör att medlemmarna slipper sina fasta avgifter.

2021: Ytterligare fem laddplatser för elbilar/laddhybrider installeras i garaget.

Från och med tisdag 1 juni gäller en ny portkod.

Omläggningen av portkoden som var planerad till 1 april blev uppskjuten på grund av inbrottet på expeditionen och stölden av datorn.

Men vi vill ändå ändra portkoden före sommaren eftersom koden sprids mer numera på grund av fler leveranser med paket och livsmedel. (Uppmaningen att undvika informera utomstående om koden gäller fortfarande. Besökare och bud kan släppas in via porttelefonen).

Information om vilken portkod som gäller från den 1 juni har delats ut i samtliga medlemmars postfack.