Nyheter

Kraven på brandsäkerhet och ansvaret för BRF-styrelser har skärpts. Det gör att styrelsen regelbundet kommer att göra inspektioner av brandsäkerheten i föreningen.

En sådan inspektion kommer att genomföras de kommande veckorna inför jul- och nyårshelgerna då riskerna för bränder är större än normalt.

Det är viktigt att portar och trapphus är fria från föremål för att brandmän inte ska hindras vid en utryckning. Där får inte finnas några cyklar, barnvagnar el dyl.

Vi kan alla göra en insats för brandsäkerheten genom att kolla brandvarnaren. MSB erbjuder också en SMS-service som påminner om det: https://aktivmotbrand.msb.se/

Här några tips från Brandskyddsföreningen om hur vi kan öka brandsäkerheten.

https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/

Här en länk till BRF Sjöstadens brandsäkerhetspolicy:

https://www.brfsjostaden.se/mitt-boende/brandskydd

Det lönar sig att protestera. Ilskan från boende i Vintertullen och Barnängen mot indragningen av 76:an och flytten av 66:an har fått SL-topparna att först göra en "halv pudel" och nu en "hel pudel"
 
SL skyllde på att det inte finns tillräckligt med plats för hållplatser vid Slussen efter ombyggnaden och drog därför in 76:an från Södermalm och omvandlade den till en Östermalmsbuss. För att det inte skulle bli helt tomt med bussar från Vintertullen (59:an drogs in för något år sedan) flyttades 66:an från Barnängen till Vintertullen.
En ren skrivbordslösning som inte tog hänsyn till verkligheten, där 76:an och 66:an är helt olika busslinjer och används av helt olika resenärer.
 
Proteststormen från de boende i Vintertullen och från lokalpolitiker fick SL att i all hast införa linje "76X" - en slags spökbuss mellan Vintertullen och Radiohuset, som inte har någon tidtabell och inte finns på SL:s reseplanerare
Men även i våra kvarter har det startats namninsamlingar. Flytten av 66:an gör att många förlorar sin möjlighet att ta sig fram över Södermalm. I tidningen Mitt i Södermalm berättar blinde Lars G Andersson om hur indragningen inskränker hans liv: https://www.mitti.se/nyheter/utan-66an-ar-blinde-lars-strandsatt-i-sofia/reptjC!PnJ4i3Kmyo4NqJ6u4RSisg/
 
Det utvecklade sig till en pinsam affär för SL, och de ansvariga politikerna insåg troligen att proteststormen snabbt skulle nå dem. Nuvarande tidtabell gäller till den 13 december, men SL meddelar redan nu att 66:an och 76:an återgår till sina tidigare linjer i nästa tidtabell.
 
Tyvärr dröjer ända till 13 december innan 66:an är tillbaka. Åtminstone enligt det senaste beskedet från SL.
 
Här är informationen från SL:s hemsida:
 
"I samband med tidtabellsskiftet den 13 december återgår linje 76 och 66 till tidigare ordinarie sträckningar, som gällde före den 26 oktober.

Linje 66 återgår till att gå mellan Reimersholme och Sofia. Bussen stannar vid alla tidigare hållplatser.

Linje 76 återfår sin tidigare linjesträckning mellan Norra Hammarbyhamnen och Ropsten men kan inte stanna vid Slussen i riktning mot Norra Hammarbyhamnen då det i nuläget inte finns ett lämpligt hållplatsläge. I riktning mot Ropsten angörs hållplats Slussen (läge C), som ligger på Hornsgatan. Även hållplatsen Nytorgsgatan i riktning mot Norra Hammarbyhamnen försvinner då hållplatsen ska ge plats för en cykelväg.

När linje 76 och 66 återfår tidigare ordinarie linjesträckningar och turtäthet den 13 december upphör linje 76X."

Det står en varningslapp på garageporten hos grannföreningen på Tengdahlsgatan:

”INBROTT I GARAGET. Stanna och kontrollera att dörrarna går igen innan du lämnar garaget.”

En klok påminnelse även till bilisterna i vår förening. Det var länge sedan vi hade inbrott, men det är lätt att smita in när någon bil kör in eller ut ur garaget.

Därför finns det en skylt på väggen i garaget att man ska vänta tills porten går igen innan man kör iväg eller kör ner i garaget. 

Vi har alla gått över till gemensam el, men ändå får vi alla i dessa dagar en räkning från elbolaget.

Det är sluträkningen från nätföretaget Fortum, som går under namnet Energikundservice Sverige AB. Den gäller perioden före den 6 oktober då Forums elmätare kopplades bort.

Elförbrukningen kommer hädanefter att tas ut tillsammans med månadsavgiften för lägenheten.

Det kan vara klokt att kolla att det står 6 oktober även på sluträkningen från elhandelsföretaget, om man där haft ett avtal med ett annat företag än Fortum/Ellevio.

Protesterna mot att ta bort 76:an från Södermalm gav resultat. SL backar och inför linje "76X", från Norra Hammarbyhamnen till Radiohuset. Men 66:an försvinner från Barnängen.

SL skyllde på att det blev "hållplatsbrist" vid Slussen efter att Guldbron öppnats som motiv för att göra 76:an till en Östermalmsbuss. Men efter protester från de boende och flera lokalpolitiker har kommunledningen fått SL-ledningen att i all hast uppfinna en ny busslinje. Den är så ny att det inte finns någon tidtabell och inte går att hitta på SL:s reseplanerare på nätet.

Så här informerar SL om den nya busslinjen på sin hemsida:

"Linje 76X är en tilläggsbuss till busslinje 76, vars körväg ändras från och med 26 oktober.
Linje 76X går mellan Ljusterögatan och Radiohuset i båda riktningarna. Linjen är inte kopplad till någon tidtabell och är inte sökbar i reseplaneraren.

Avgångar från Ljusterögatan sker mellan ca kl 06.20 och 20.00. Avgångar från Radiohuset sker mellan ca kl 06.30 och 21.00. Turtätheten ligger på 10-15 minuter. 
Gemensamma hållplatser för byte mellan 76 och 76X är Radiohuset och Berwaldhallen. I riktning mot Radiohuset angörs hållplats Slussen på läge C som ligger på Hornsgatan. I riktning mot Norra Hammarbyhamnen angörs inte hållplatserna Slussen och Nytorgsgatan."

Däremot har SL inte brytt sig om protesterna mot omdragningen av 66:an än så länge.

Buss 66 kommer inte längre att gå till Barnängen, utan ha Norra Hammarbyhamnen som ändhållplats.

Här linjedragningen enligt SL:s hemsida:

66 Reimersholme - Zinkensdamm - Södra station - Medborgarplatsen - Norra Hammarbyhamnen
Linje. Gäller 2020-10-26 till 2020-12-12