Nyheter

Samtliga bostadskvarter längs kajen ingår i ett avancerat sopsugssystem. Soporna sugs i långa rör iväg till ett bergutrymme under Stora Bleckan, där de komprimeras innan de transporteras bort.

Det gör att vi slipper en hel del sopbilar i våra kvarter, förutom att delade kostnader ger lägre kostnader.

När kvarteret Persikan, där Spårvagnsmuseet höll till, nu ska omvandlas till flera bostadskvarter kommer vårt sopsugssystem att byggas ut för att även innefatta dem.

Fastigheterna får köpa in sig i vår Sopsugsförening, där BRF Sjöstaden äger 4,58 procent. Och när bostäderna är klara och inflyttade någon gång på 2020-talet kommer föreningen att få ett tillskott på cirka 160 000 kr.

Vi gav en mellanrapport efter Chemicleans rengöring av vår värmeanläggning 1-2 oktober. Här kommer slutrapporten.

Det var den andra dagen när vattnet i våra element och värmeledningar rengjordes som det avslöjades hur skitigt det blivit på dryga tjugo år. Kalk och rost hade bildat en förfärlig svart smörja.

Men rengöringen ledde också till oönskade följder. Några dagar efteråt upptäckte vi ett läckage i undercentralen, en liten sjö med ljusgrön vätska under värmeväxlarna.

Chemiclean kallades in på nytt. Killen anlände med en gigantisk skiftnyckel, drygt en meter lång, och meddelade att det var ett vanligt fel som uppstått. Tätningen i kopplingarna hade försämrats när kalk och rost tvättades bort. Den gröna vätskan som droppade var varmvattnet i fjärrvärmeledningen.

Han drog åt ett par stora skruvar, och läckan stoppades.

Slutet gott allting gott. Nu hoppas vi bara att rengöringen också ska leda till sänkta värmekostnader i vinter.

Rengöringen av de tre värmeväxlarna i Undercentralen påbörjades som planerat måndag morgon. 

Första dagen tvättades fjärrvärmesidan med rengöringsvätskor och spolades. En hel del beläggningar rann ut under sköljningen.

Tisdag är det dags för rengöring av "föreningssidan" i värmeväxlarna. Det ska vara klart senast klockan 15.

Chemiclean påminner oss om att spola varmvatten cirka 10 minuter före användning för att få bort eventuell smuts och missfärgning.

De tre värmeväxlarna i Undercentralen, som gör att fjärrvärmen överförs till våra ledningar behöver rengöras. Det bör ske vart sjunde år enligt tillverkaren för att värmeöverföringen ska bli effektiv. Det har enligt vad styrelsen kunnat utröna aldrig gjorts här tidigare.

ChemiClean kommer att utföra arbetet måndag-tisdag 1-2 oktober. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt dagtid från kl 8.30 till 15.00

ViKTIGT! Efter arbetet. Spola varmvattnet under c:a 10 minuter före användning – för att få ut eventuell smuts och missfärgning. Tack!