Nyheter

De första sex laddplatserna lyser nu vackert i garaget. De står redo att ladda din elbil.

Det är BRF Sjöstaden som gjort investeringen, står för elektriciteten och tar in avgifterna.

Månadshyran för dessa garageplatser kommer att vara 225 kr högre än för övriga platser plus den verkliga kostnaden för elförbrukningen. För att förenkla administrationen debiteras verklig elförbrukning kvartalsvis.

Avgiften går till att på några år täcka kostnaden för installationen, där föreningen fått ett bidrag på 50 procent från Naturvårdsverket.

De två andra föreningarna som har platser i garaget, Sjöjungfrun och Barnängsstugan, kan också ansöka om en plats med laddstation.

Tilldelningen kommer att ske baserat på en separat kö, där du anmäler intresse till garageansvarig i Brf Sjöstadens styrelse (se https://brfsjostaden.se/kontakt/styrelsen), från och med vilken månad du önskar nyttja platsen och vilken garageplats du har idag. Vänligen invänta bekräftelse för att försäkra dig om att inte alla platser är bokade.

Laddarna fungerar både för enfas- och trefas-laddning. Varje laddare har en internetuppkoppling, vilket gör att bilägarna kan läsa av sin förbrukning och sätta på och stänga av laddningen via nätet eller styrt av klockslag. Föreningen kan också avläsa elförbrukningen för respektive plats. För detaljerad information, se informationsbladet på hemsidan.

https://www.brfsjostaden.se/mitt-boende/garage

 

Nej, det är inget tidigt första aprilskämt. Det nya avtalet för tv-distribution med Telenor är tidigarelagt med start den 1 april.

Alla medlemmar får nu möjlighet att se tv i HD-kvalitet utan extra kostnad. Plus möjlighet att titta på alla kanalerna var helst man befinner sig i EU.

Information kommer att delas ut i alla brevlådor inom kort. Men här kommer lite förhandsinformation.

Precis som i dag kommer vi att kunna se på analog tv via samtliga tv-uttag. Den som tycker att det räcker bra behöver inte göra någonting.

Men alla medlemmar kan nu också få en digitalbox, och via den kunna se de flesta kanalerna i HD-kvalitet.

I avtalet ingår också att samtliga medlemmar får tillgång till ”Telenor Stream”. Det gör att vi kan titta på de kanaler som ingår i föreningens abonnemang via nätet var som helst inom EU. På hotellet under semesterresan eller i fritidshuset.

Den som vill ha digitalboxen och få de nya tjänsterna ska ringa Telenor tel 020-222 222.

Utöver beställningen får varje medlem då också ett lösenord för att kunna ansluta till Telenor Stream.

I Miljörummet finns en container för plåtburkar. Normalt brukar knappt botten vara skyld när den hämtas och töms var fjärde vecka. Men de senaste månaderna har containern ofta snabbt blivit överfylld - till synes av burkar från ett cateringföretag eller restaurang.

Föreningens miljörum är enbart till för medlemmarnas privata behov, inte för företagsverksamhet.

Det leder till extrakostnader där alla medlemmar ofrivilligt får betala för någons företagskostnader.

Den som har information om varifrån alla dessa plåtburkar kommer får gärna höra av sig till styrelsen.

Om inte det här sättet att utnyttja Miljörummet upphör överväger styrelsen att installera en övervakningskamera.

Det behövs ingen pizzakartong, det funkar bra med andra typer av papplådor också, för att ställa till med stopp i sopnedkastet.

Papplådan på bilden, med locket under som extra förstärkning, hade kastats ner i ena röret i sopnedkasten i 75:an. Den hittades efter att vi grävt upp ett antal soppåsar som fastnat ovanpå.

Det var stopp både i 40:an och 75:an på tisdag morgon, som fixades med "grävtekniken". Den vill vi gärna slippa använda oss, och uppmanar därför alla att inte slänga ner kartonger och soppåsar som knappt får plats i rören.

Det finns tre containrar i Miljörummet avsedda för kartong. 

Ibland snöar det. Ibland töar det. Och däremellan fryser allt till is.

Det har varit en ovanlig vinter på många sätt. Men fallande istappar eller tunga snösjok på biltak eller barnvagnar kan stå föreningen dyrt. Därför kallade vi - inte enbart av omtanke om oss boende - för ovanlighets skull in DM Tak för att skotta våra tak på torsdagen.