Nyheter

Nu när sommaren plötsligt har anlänt är vi många som flyttar ut på balkongen. Men efter drygt tjugo år är det risk att det finns en hel del dold smuts under trätrallen som kan ställa till stora skador.

 Under vintern har vatten från en balkong trängt in i väggen och runnit ner till grannlägenheten under. Enligt fuktspecialistens skaderapport var orsaken att skräp under en trätrall gjort att avrinning inte fungerat, utan vattnet i stället pressats in under tröskeln och in i väggen på grund av att där inte var helt tätt.

 Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att se till att hålla rent under trätrallen på balkongen. Det gäller särskilt de låga trätrallar som monterats in i efterhand.

 Det står även tydligt i föreningens stadgar att medlemmarna ska se till att avrinningen fungerar. Citat från paragraf 13:

”Är lägenheten försedd med balkong, altan, takterrass, mark eller uteplats med egen ingång, åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning samt att avrinning av dagvatten inte hindras.”

En medlem har råkat ut för en obehaglig upplevelse.

En kväll hörde hon att någon öppnade dörren, som hon glömt låsa. När hon ropade och frågade vem det var stängdes dörren igen. När hon gick ut i hallen och öppnade fanns ingen där. Sedan hon låst dörren hörde hon en stund senare att någon ryckte i dörrhandtaget igen utan att ringa på.

Det är lätt för en tjuv att öppna en olåst dörr och snabbt sno åt sig en plånbok ur en jacka eller väska även om man är hemma.

Därför vill vi uppmana alla medlemmar att se till att stänga portarna efter sig för att på så sätt göra det svårare för obehöriga att ta sig in i husen. Porten får endast vara öppna om man har uppsikt över den för att t ex bära in eller ut varor.

Och ta som regel att alltid hålla dörren till lägenheten låst.

”Gör det till en snickarverkstad”, var det vanligaste förslaget för det nyupptäckta förrådet i garaget, när det var visning under vårstäddagen.

Det är en möjlighet. Det finns eluttag i rummet. Föreningen kan köpa in en arbetsbänk för snickerijobb och installera för en särskild tagg som gör att rummet kan lånas/hyras ut en vecka i taget. Verktyg får medlemmen hålla med själv.

Vad tycker du om det förslaget? Hör av dig till styrelsen. Med glada tillrop till idén, med invändningar, eller med andra förslag. Via mejl till eller med brev i postlådan i 71:an.

Hisslinorna i 42:an och 44:an kommer att bytas i början av maj.

Det är inga akuta brister på linorna i dessa hissar så det finns ingen anledning att vara orolig. Men vid den årliga säkerhetsinspektionen av Inspecta såg man små slitmärken på linorna. Inte så allvarliga att föreningen blev ålagd att byta dem. Men de kommer att behöva bytas inom några år, och för att fördela kostnaderna över flera år gör vi på samma sätt som i 71:an i fjol att vi byter dem redan nu.

Det företag som sköter servicen på hissarna, Trygga Hiss, kommer att byta linorna på Tengdahlsgatan 42 den 7-8 maj. Hissen kommer att vara avstängd från kl 07:00 den 7 maj till mitt på dagen den 8 maj.

Därefter görs bytet i 44:an. Med start mitt på dagen den 8 maj, och hissen där kommer inte att vara i drift förrän sent på eftermiddagen den 9 maj.

Trygga Hiss kommer att sätta upp lappar med information i portarna.

Ett par medlemmar i föreningen har blivit uppringda av personer som säger sig ringa från ett säkerhetsbolag och vill diskutera deras brickor/taggar och tillverka nya åt dem.

Medlemmarna har avvisat deras erbjudanden eller lagt på luren omedelbart.

Det är klokt agerat. Taggarna i bostadsrättsföreningen sköter vi själva, programmerar dem på expeditionens dator och kan avprogrammera dem på samma sätt om någon tappas bort. Inget säkerhetsbolag eller annan utomstående är inblandad.

Därför vill vi uppmana alla att lägga på luren om "säkerhetsbolaget" hör av sig igen.