Nyheter

En julhälsning har anlänt till oss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

"Kolla brandvarnaren innan julfirandet sätter igång." Och MSB som är den myndighet som har ansvar för brandskyddet erbjuder sig också att påminna var och en med ett personligt sms.

Mer än 40 procent av alla ljusbränder inträffar under årets sista månad, påminner MSB. De värsta siffrorna i brandstatistiken står bränder i flerfamiljshus för.

Vi uppmanas därför att hantera levande ljus varsamt.

Ett annat tips för en brandsäker jul är att se till att granen alltid står i vatten. Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld. En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med en ljuslåga eller ett tomtebloss.

MSB erbjuder en SMS-service som påminner om att testa brandvarnaren regelbundet. Klicka bara på länken nedan och skriv in ditt mobilnummer

https://aktivmotbrand.msb.se/

 

Här några tips från Brandskyddsföreningen om hur vi kan öka brandsäkerheten:

https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/

 

God Jul ! tillönskar styrelsen alla medlemmar

Vår julgran har sett extra ynklig ut de senaste dagarna. Nästan alla ljus slutade lysa efter en blåsig natt i veckan.

Nu har vi fått den att skina nästan som förut igen. Vi har kopplat förbi en av slingorna som lagt av och fick på så sätt igång de flesta lamporna.

Den vackra bilden av granen tagen när vi hade en dag med snö är tagen av Tommy Holm.

Flera medlemmar har slagit larm om att Miljörummet översvämmats av flaskor. Några har undrat om "konservburksmannen" som överfyllt den containern övergått till glasflaskor. Men den här gången visar det sig att boven heter Stena.

Det tog Lasse Hallgren i styrelsen en lång rad telefonsamtal för att få Stena Recycling, som enligt kontrakt ska sköta hämtningen från Miljörummet, att erkänna.

"Omorganisation" kallas det. En ny bil skulle hämta "våra flaskor". Följden blev att vi inte fick några flaskor hämtade på två veckor.

Stena har bett om ursäkt. Flaskorna hämtades på onsdagen. Lasse fick öppna dörren eftersom de nya killarna inte hade någon nyckel.

Stena lovar hämtning av flaskor varje onsdag framöver.

Vi får hjälpas oss att hålla koll att så sker.

 

Styrelsen har beslutat om föreningens budget för nästa år. Den innebär att månadsavgiften kan hållas oförändrad.

De låga räntorna på föreningens lån och valet av bundna räntor på 0,54 procent under tre år på de två lån som omsattes i somras gör att föreningen inte behöver oroa sig för följderna av Riksbankens hot om räntehöjning eller president Trumps hot om handelskrig.

Under 2019 investerade vi i laddplatser för elbilar i garaget och solpaneler. I budgeten för 2020 finns också utrymme för satsningar.

Styrelsen undersöker fördelar och nackdelar med att gå över till ”Gemensam el” i föreningen.

Det är en modell som finns i de flesta nybyggda bostadsrätter. Den innebär i första hand att medlemmarna slipper de fasta avgifterna på elräkningen, som uppgår till drygt 1 200 kr/år inräknat avgifterna till elnätsföretaget och elhandelsföretaget plus moms.

Föreningen tar ett abonnemang för samtliga lägenheter, men varje medlem fortsätter betala för sin elförbrukning. Medlemmarnas elräkning läggs på månadsavgiften.

Bostadsrättsföreningen är en stor kund och har därmed även möjlighet att få ner elpriset. Den el som alstras soliga sommardagar och då inte går åt till övriga anläggningar i föreningen kan också gå till lägenheterna.

Den största kostnaden för en övergång är installation av nya elmätare. Styrelsen ska nu ta in offerter för en sådan investering, och om det ser lovande ut anordnas ett informationsmöte för medlemmarna under början av året.

Här är lite mer information från ett företag i branschen om Gemensam el:

https://hsimd.se/tjanster/gemensam-el.html