Välkommen till din nya bostad och Brf Sjöstaden

Du kan besöka vår expedition på plan 2, Tegelviksgatan 73, där någon från styrelsen finns alla tisdagar (inte helgdagar och sommar) kl. 18.30–19.00. Kom på besök när du flyttat in för att lägga in telefon-/mobilnummer till porttelefonen, registrera dina taggar/passerbrickor, få dekal till cykel mm.

Styrelseledamöternas namn och kontaktuppgifter finns i portarna och på hemsidan under rubriken Kontakt/Styrelsen.

Styrelsen ger dessutom ut informationsbladet Sjöstadsnytt några gånger per år.

 

Hemsida: www.brfsjostaden.se Medlemmar kan få nyhetsmeddelanden direkt som mejl genom att registrera sig längst ner på hemsidan. E-post till styrelsen: eller via formulär på hemsidan.

 

Förvaltning Nordstaden AB tel 08 - 32 40 00

Epost:

 

Portombudet, en i var uppgång, kan också vara dig behjälplig om saker du undrar över.

 

Nycklar Till din lägenhet hör ursprungligen följande nycklar: 3 st cylinderlåsnycklar till din lägenhetsdörr, 3 st tillhållarnycklar till din lägenhetsdörr(säkerhetslås). Varje lägenhet har tilldelats 1 st cylinderlåsnyckel till källare och cykelrum. Till portar, i förekommande fall garage, bokning av tvättstuga, övernattningsrum, gemensamhetslokal och bastu används tagg/passerbricka. Önskar ni extra tagg så kostar den 100 kr och kan inhandlas på expeditionen (endast kontant betalning). Kod för bokning via hemsidan övertar du från avflyttad eller vid förfrågan på expeditionen. Besök gärna expeditionen när du flyttat in. Ta med alla taggar/passerbrickor ni fått från avflyttad medlem för att kontrollera att de är registrerade och eventuellt förkomna brickor tas bort ur systemen. 

Uppgift om eventuella extranycklar som gjorts finns noterad hos föreningens låssmed, Låsmakarna AB, Högbergsgatan 85, tel 642 63 03. Ta med bostadsrättsbevis och legitimation.

Porttelefonen är kopplad till ditt telefonnummer varför vi behöver ditt telefonnummer eller mobilnummer samt inflyttningsdag för att förbereda omkoppling. Eller kom till expe3ditionen så ordnar vi det på plats.

Namnskyltar finns utanför porten, i entréhallen, på ditt postfack samt vid lägenhetsdörren. Fyll i den text du vill ska stå på namnskylten och lämna den i föreningens brevlåda eller på expeditionen.

Bredband Varje lägenhet är ansluten till ett externt fibernät för bredband. I lägenhetsavgiften ingår 700-1000 Mbs bredband. Kommunikationsoperatör är Ownit (www.ownit.se), tel kundservice 08- 525 07 300. Det är upp till varje lägenhetsinnehavare att aktivera bredband hos Ownit och välja tilläggstjänster som t ex IP-telefoni.

TV Telenor är leverantör av TV-utbudet. I avtalet ingår basutbud analogt och digitalt för varje lägenhet. För digitalt utbud med box/modul ska registrering göras hos Telenor med åberopande av föreningens avtal. Kundservice https://www.telenor.se/kundservice, tel 020-222 222.

Reparation/Akuta situationer/Felanmälan På hemsidan framgår vad som är ditt och föreningens ansvar. I stora drag är det så att du som medlem är ansvarig för allt i lägenheten medan föreningen är ansvarig för allt utanför din lägenhet. Dock får du t.ex. inte riva väggar och dylikt utan att först ha tillstånd från styrelsen. Se mer information på hemsidan under Mitt boende/Underhåll i bostad.

Vid felanmälan och om skada i lägenheten uppstå, ta då alltid kontakt med styrelsen först om det inte är mycket akut. Att gå via Nordstaden blir dyrt.

Skador utanför din lägenhet Upptäcker du skador eller klotter, meddela omgående någon i styrelsen.

Markiser Det går att sätta upp markis över balkong och fönster i färger som har godkänts av styrelsen. Särskilda föreskrifter gäller och finns anslaget i grovtvättstugan.

Ytterväggar Detsamma gäller också om du avser att montera markis vid fönster och balkong. Montering med hål i yttervägg får inte göras. Ta kontakt med styrelsen för mer information.

Om spiskåpan måste bytas ut är det väldigt noga att få rätt sort – kolla med styrelsen i förväg. Se mer information på hemsidan under rubriken Badrum & kök.

Trappgångar/korridorer I trappgångar och korridorer får ingenting placeras. Brandsäkerhet och därmed försäkringsfråga.

Miljörum/Sopor I miljörummet ska du sortera sopor såsom tidningar, kartong, plast, glas, plåt, batterier, lampor och lysrör och övrigt. Hushållssopor slängs i sopnedkast som finns i port 75, 40 och på gården vid port 75. Observera att föremål som t.ex. kylskåp, möbler, målarburkar och sprayburkar inte får läggas i miljörummet utan måste lämnas till återvinningsstation. Vid t ex renovering av lägenhet får medlemmen själv ta sig till återvinningsstation med det ofta skrymmande materialet.

Gemensamhetslokaler och övernattningsrum. Föreningen har en gemensamhetslokal, Snäckan, och ett övernattningsrum, Musslan, som du får hyra max 3 dygn i rad. Lokalerna kan bokas på tavlan utanför Snäckan eller via vår hemsida. 

Tvättstugor Det finns tre tvättstugor varav en är grovtvättstuga. Bokning görs på tavlan utanför Snäckan eller via hemsidan. Vid tvättstart måste bokningstaggen användas för att öppna dörren annars avbokas tiden automatiskt efter en halvtimme. Obs; maskinerna låses automatiskt kl 22.00. Städa efter dig.

Garage Föreningen har 57 garageplatser och 2 motorcykelplatser som finns i husets källarvåning. Nordstaden administrerar kölista. Laddstationer finns på vissa platser för el-/laddhybrider.

Cykelrum.  Alla cyklar ska vara märkta med etikett med aktuell årsangivelse som du kan hämta på föreningens expedition.

Plats för barnvagnar Det finns ett rum för 4-5 barnvagnar bredvid grovtvättstugan.

Mindre lokal för enklare snickeriarbeten, målning etc finns i garaget och kan bokas veckovis på expeditionen.

Gården delas mellan Brf Sjöstaden och Brf Sjöjungfrun. Avtal finns för snöskottning, sandning och skötsel. En trädgårdsgrupp finns i föreningen. Gården får inte användas för parkering, utan endast för i- och urlastning. 

Städning Trappuppgångar och gemensamma utrymmen städas av entreprenör enligt avtal. Styrelsen organiserar städdag två gånger per år (vår och höst). Tid anslås i respektive port. Då kommer även en container för grovsopor att finnas på gården.

El Föreningen tecknar ett gemensamt el-abonnemang för alla medlemmar, elförbrukningen mäts per lägenhet och du debiteras kvartalsvis i efterskott i samband med månadsavgiften. Vid ägarbyte är det säljarens och köparens ansvar att komma överens om ersättning för elförbrukningen t o m tillträdesdagen. 

Brandsäkerhet Du ansvarar för brandsäkerheten i din lägenhet. Enligt lag ska det finnas minst en brandvarnare. Styrelsen rekommenderar att du har brandsläckare (skum) och brandfilt i din lägenhet.

Autogiro För smidig betalning av månadsavgiften rekommenderar föreningen autogiro. Anmäl till Nordstaden.

Slagborrmaskin (kraftig) Kan lånas från expeditionen.

Pirra och rullplatta kan lånas från expeditionen som hjälp vid flytt.