Bostadsrättsföreningen Sjöstaden har ett miljörum där medlemmarna kan lämna sådant avfall som ska samlas in för återvinning eller särskilt omhändertagande. Vi vill vara rädda om miljön. Det är viktigt att sortera rätt. Ordning och reda, rätt sak på rätt plats gäller även för den resurs som vi kallar sopor. Vi har särskilda containrar för wellpapp/papp, tidningar, plast, glasförpackningar, metallförpackningar och elektronikavfall. Det finns behållare för batterier och lysrör. Det finns också plats för begränsade mängder grovavfall. Läs mer om detta i Sopsortering i Brf Sjöstaden.

 

Hämtningsintervall:

 Wellpapp/papp och tidningar:  1 ggr/vecka tisdagar
 Glas:  1 ggr/vecka tisdagar
 Grovsopor:  2 ggr/vecka (tisdagar och fredagar)
 Plastförpackningar:  1 ggr/vecka onsdagar
 Metallförpackningar:  varannan vecka onsdagar (jämn vecka)
   

 

 Några tips:
WELLPAPP OCH PAPP. Viktigast är att ta vara på wellpapp, som kan återanvändas 5-8 gånger. Men du får också lägga i stora vanliga pappkartonger i containern. Skär itu, vik ihop och platta till!

ANDRA PAPPERSFÖRPACKNINGAR, t ex julklappspapper, papperskassar, mindre kartonger, mjölkförpackningar, mjölpåsar mm är hushållssopor som ska slängas i sopnedkastet.

Det är förpackningar som ska slängas i respektive kärl då dessa går vidare till återvinning och förpackningsindustrin. Allt annat är grovsopor.

Plast och metallförpackningar rekommenderas att sköljas ur i kallt vatten då det annars startar en förmultningsprocess och dålig lukt uppstår.

TV-APPARATER, DATORER OCH ANNAT ELAVFALL kan läggas i den särskilda buren. Om du köper ny TV eller dator ska du i första hand lämna den gamla till försäljningsstället där du köpte den nya. Affären har ansvar att (sop-)återvinna den apparat du ersätter med ditt köp.

GROVAVFALL läggs i containern. Grovavfall är t ex kastruller, porslin, dricksglas och speglar (väl förpackat så man inte kan skära sig), keramik, gummi samt sådant som är för stort och inte går att sönderdela tillräckligt för att det ska gå ner i en "vanlig" soppåse i sopnedkastet.

BRÄNNBART AVFALL som går att lägga i en "vanlig" soppåse ska slängas i sopnedkastet. Det är förutom matrester, blommor och blöjor t ex böcker, plastpåsar, mindre textilier, leksaker - allt som är tillräckligt smått och som består av trä, papper, plast, frigolit och liknande.

BYGGAVFALL får inte lämnas i miljörummet.