Under fastigheten finns ett garage som disponeras av tre bostadsrättsföreningar. Av garagets 73 bilplatser förfogar vår förening över 57 platser och två MC-platser. Den som vill ha garageplats meddelar detta till vår förvaltare Nordstaden. Kön för att få garageplats är lång.

Garageplats kan bara hyras av medlemmar som bor i fastigheten (inte av företag). Garageplats kan vid avflyttning inte överlåtas på ny lägenhetsinnehavare och inte heller behållas av f d bostadsrättsinnehavare. Garageplatsen ska överföras till föreningens garagekö.

Föreningen tillåter inte fri andrahandsuthyrning av garageplatser. Boende som köar för egen fast garageplats kan dock erbjudas tillfällig parkering på periodvis ledig plats under max tre månader per år. Använd avtalet enligt länken nedan och lämna en kopia av avtalet till styrelsen för kännedom:  Avtal för tillfällig hyra av garageplats.