Nyheter

Stamspolningen av samtliga lägenheter och ledningar inleddes i arla morgonstund på måndagen i 79:an, och arbetet var klart redan vid 13-tiden.

Interspol går vidare till 75:an på tisdagen, och avverkar sedan trappuppgång för trappuppgång i en cirkel som avslutas med 77:an.

Det kan vara värt att veta att stamspolarna börjar i lägenheterna längst ner och sedan arbetar sig sedan med sina långa slangar. I de lägenheter där grejer är bortplockade under diskbänken och i badrum tar insatsen bara några minuter.

Styrelsens ansvarige för Miljörummet, Lasse Hallgren, håller järnkoll på att Stena Recycling sköter sina avtalade hämtningar. Och det har skett en klar förbättring under det gångna året.

Men hans telefonsamtal när företaget misskött sig biter bättre om vi föreningsmedlemmar sköter vårt jobb, och sorterar rätt i Miljörummet.

Det finns tydliga skyltar, men det behöver kanske upprepas så här i början på året:

+ Plast ska läggas i containern för plast, inte i containern för plåtburkar.

+ Papperskassar ska läggas bland kartonger, inte bland tidningar.

Det är långt till den traditionella dagen för julgransplundring. Men för dem som redan börjat tröttna på sin gran finns platser förberedda av kommunen.

Den närmaste för oss är vid Vintertullstorget.

 

Alla som varit hemma de senaste dagarna har kunnat läsa den här informationen från Interspol på anslagstavlan i porten. Men för dem som är bortresta kommer informationen även här på hemsidan.

Interspol behöver komma in i samtliga lägenheter för att kunna utföra sitt jobb, och för att vi inte ska behöva riskera nya stopp i ledningarna de närmaste åren.

Närmare information om när stamspolningen ska göras i respektive port kommer som sägs att ges via lappar i brevlådorna. Om man är bortrest är det enklaste att stoppa nycklar i röret i ytterdörren. Alternativt ge nycklarna till någon granne.

Sopsugen har fungerat igen för vår förening sedan tisdag förmiddag. Men...

Enligt servicebolaget Envac som sköter den stora sopsugsanläggningen är det fortfarande problem med "kommunikationssystemet".

Det gör att det finns risk för stopp i en del av anläggningen tills teknikerna hittar grundfelet.

Men bolaget uppmanar ändå oss att slänga soppåsarna som vanligt, och slå larm om det blir stopp på nytt hos oss.