Nyheter

Stena Recycling hämtar kartonger, tidningar, plast, elektronik mm i vårt Miljörum enligt ett fast kontrakt. Men när någon container är överbelamrad, som på bilden, och åkarna tvingas till "merarbete" kostar det onödiga 850 kronor i timmen.

Vi kan alla bidra till att förbättra föreningens ekonomi genom att se till att containrarna inte blir överfulla i Miljörummet.

Vi kan vika ihop kartongerna, hoppa på dem för att de ska bli så platta som möjligt, innan vi lägger ner dem i en container.

Om det är fullt upp till kanten på den aktuella containern kan vi ta tillbaka grejerna och gå tillbaka någon dag senare efter veckohämtningen av Stena.

Miljörummet är endast avsett för mindre avfall. Större saker som ska slängas måste transporteras till en kommunal sopanläggning, eller slängas i den container som tas hit i samband med föreningens städdagar.

Nästa städdag är den 19 april.

Det har blivit trångt för de tre träden mellan 77:an och 79:an. Trädkronorna har klättrat in i varandra under sommaren och solen har fått svårt att nå ner till gräsmattan.

Häromdagen fälldes det mittersta av träden av JE Mark. Trädstubben går nu knappt att hitta bland lövmassorna.

De två kvarvarande träden får fritt spelrum nästa sommar.

Vart tionde år ska det mätas om det finns radon i bostäderna har myndigheterna bestämt. Gränsvärdet är 200 Bq/kubikmeter. I vår förening har radonhalterna mätts två gånger och legat klart under gränsvärdet. 

Mätningen ska göras under minst två månader under vinterhalvåret. Radonmätare ska ställas upp i en lägenhet på varje våning i varje port, och i varje lägenhet med markkontakt. Styrelsen (Jeanette) har beställt 55 radonmätare och styrelsen kommer att kontakta medlemmar för att sätta ut mätarna de närmaste veckorna.

På städdagen samlades omärkta cyklar och cyklar med gamla märkningar in och samlades i cykelställen på gården mellan 42:an och 44:an. På en del cyklar klistrades uppmaningar att skaffa föreningens aktuella klistermärken. 

Det är trångt i cykelrummen. Vi planerar för en auktion på övergivna cyklar i samband med vårstäddagen – 19 april 2020.

Därför bör alla medlemmar snarast kolla var de har sina cyklar, och att de är korrekt märkta med BRF Sjöstadens klistermärke 2019-20.

Nu behöver vi ingen drönare för att se våra solpaneler på taket. Vi kan hålla koll på dem på datorn. Där kan vi se hur mycket el de producerar just nu, den senaste veckan eller senaste månaden.

På hemsidan www.brfsjostaden.se finns en Sol längst upp till höger. Klicka på den och få fri tillgång till en ny underhållningssajt - "BRF Sjöstadens solpanelshow".

Klicka på "Dashboard" och se hur mycket el som produceras, hur många kilo koldioxidutsläpp vi sparat in, vad det är för väder mm.

Klicka på "Layout" och kolla om alla hundra solpanelerna är i funktion. 

Den som kollar noga på elproduktionen kan upptäcka att solpanelerna var ur funktion några timmar på torsdagen. En "optimerare" - det finns 50 sådana - hade slutat fungera och en elektriker var uppe på taket och bytte ut den. Allt på den femåriga garantin naturligtvis.

Om du vill hålla koll på solproduktionen på mobilen, klicka på menyn längst upp till höger och sök dig längst ner till Solen.