Nyheter

För en månad sedan hade vi inbrott i garaget och ett inbrottsförsök i ett förråd. Nu har vi haft ett nytt inbrott, i samma förråd som förra gången!

Förra gången lyckades tjuven inte ta sig in i förrådsutrymmet. I stället förstörde hen låset så mycket att det inte gick att ta sig in genom dörren ens med nyckel.

Den här gången tog sig tjuven in genom dörren till "F11". Men därefter verkar hen ha gett upp inbrottsförsöken. Hänglåsen till de två förrådsutrymmena är orörda.

Tjuven som den här gången verkar ha smitit in genom porten till Tengdahlsgatan 42 försökte sedan ta sig in i garaget.

En täckbricka vid dörrhandtaget har skruvats loss men det gör det inte möjligt att öppna dörren till garaget. Det krävs tagg för att komma in genom den dörren och tjuven inte lyckats bryta upp det låset, enligt Låsmakarnas hantverkare som bytte ut skadade delar i förrådsdörren under måndagen.

PS. Helgens stopp i soprören i Tegelviksgatan 75 fixades också under måndagen. DS 

 

Vintertullstorget är den närmaste platsen för begagnade granar för oss på den här änden av Södermalm.

Det har redan bildats en hög av utslängda granar trots att det är långt till tjugonda Knut.

Men det är ingen brådska att dansa ut granen. Kommunen lovar att hämta dem på Vintertullstorget och andra officiella platser ända fram till 31 januari.

http://www.stockholmvattenochavfall.se/atervinn-julen?expand=sodra-stockholm---gamla-stan_-sodermalm-_-soderort

 

Kommunpolitikerna erbjuder nu "sänkt pris" till bostadsrättsföreningar för friköp av tomten som husen står på. Men det visar sig vara bluffrea. Priset som kommunen kräver för BRF Sjöstadens tomt är drygt 225 miljoner kronor.

Politikernas "erbjudande" är svaret på den kampanj som bostadsrättsorganisationerna drivit, och som vi skrivit om här på hemsidan: https://www.brfsjostaden.se/nyheter?start=75

Där krävde organisationerna ett stopp för de dramatiska höjningarna av tomträttsavgifterna och sänkta priser för friköp av tomten. De pekade också på att Moderaterna som nu styr kommunen röstade nej till höjda tomträttsavgifter när de satt i opposition.

Men när kommunledningen nu kommer med sitt svar till bostadsrättsinnehavarna sägs inget om att stoppa höjningarna av tomträttsavgifterna, som kommer att börja genomföras hösten 2025 för vår förening. Det enda som "erbjuds" är att priset för friköp inte ska vara 100 procent av marktaxeringsvärdet, utan 85 procent.

Det måste klassas som ett erbjudande med armbågen. I fjol somras fick vi beskedet av kommunens exploateringskontor att priset för att köpa tomten är 265 miljoner kr. 85 procent av det innebär 225,25 miljoner!

"Fler stockholmare ska ges möjlighet att friköpa tomträtten till sin bostad", deklarerar borgarrådet Anna König Jerlmyr(M) i sitt svar till bostadsrättsorganisationerna på DN Debatt. https://www.dn.se/debatt/vi-vill-underlatta-frikop-av-tomtratter-nasta-ar/

Men ett pris på 225 miljoner kr innebär ingen realistisk "möjlighet att friköpa tomträtten" för BRF Sjöstaden. Det är omöjligt att få ihop en budget som klarar en sådan upplåning även om räntorna skulle förbli på dagens låga nivå hundra år framåt. Banken vill troligen också ha amortering av lånet.

Fastighetsägarna, HSB och övriga bostadsrättsorganisationer svarade omedelbart: Dra tillbaka tillbaka förslaget! https://www.dn.se/debatt/dra-tillbaka-forslaget-om-frikop-av-bostadshus/

"Enligt vår analys kommer stadens ekonomi inte påverkas nämnvärt eftersom så gott som ingen förening klarar av att genomföra ett friköp vid 85 procent av marktaxeringsvärdet."

Men samtliga partier var eniga om förslaget när det togs i kommunens Exploateringsnämnd och det kommer därför troligen att godkännas på nästa möte i kommunfullmäktige. https://www.svd.se/beslutet-fattat--mark-kan-saljas-pa-rea

Det enda återstående halmstrået för att chockhöjningen av tomträttsavgifterna inte ska genomföras är att Anna König Jerlmyr säger sig vara beredd att diskutera med bostadsrättsorganisationerna, även om Moderaternas "grundinställning fortfarande är att den behöver spegla marknadsvärdet på marken".

Bostadsrättsorganisationerna svarar att de gärna deltar i "konstruktiva samtal om hur en rimlig och rättvis indexuppräkning med rimliga räntenivåer kan se ut."

"Vi är medvetna om att staden ska ha en avkastning, vilket är en självklarhet. Vi anser dock inte att den ska vara orimlig och oproportionerlig när avgälderna höjts, utan att räntan justerats ned. För att sätta det i perspektiv: stadens avkastning är i dag över tio gånger så hög som avkastningen för en statsobligation."

För BRF Sjöstaden vill kommunen höja tomträttsavgiften från 1,4 miljoner kr/år till 3,2 miljoner från hösten 2025. Höjningen ska genomföras stegvis under fem år. Vi rapporterade om följderna av den här höjningen förra vintern på hemsidan: https://www.brfsjostaden.se/nyheter/819-kommunen-vill-chockhoeja-tomthyran

 

 

 

Luciadagen för 25 år sedan skedde den första inflyttningen i vår förening. Det var Tengdahlsgatan 44 som var först. Vi var några familjer som flyttade in just den dagen i den vintriga byggröran och som fortfarande bor kvar. En dag att minnas!

Det är Börje Paulsson i 44:an som minns och berättar. Bilderna är tagna av Lars Deremo, som också flyttade in i 44:an, och bor kvar:

Hammarby sjöstad hade inte börjat byggas då. Det enda tecknet på en kommande byggnation var att man hade börjat sätta ut märkpinnar på andra sidan sjön i Lugnets industriområde för husen på Sickla udde som kom först. Man hade börjat riva bland skjulen och frakta bort oljeförorenad mark.  Annars levde Lugnet levde fortfarande ett tag till med sina verkstäder och skrotupplag, 

Första åren hade vi i 44:an byggarbetsplats mitt emot då Riksbyggen-husen byggdes. Där rörde sig en hel del folk i kvarteret på nätterna, förmodligen kvarboende från Lugnet. Polisen kom ner och kollade ganska ofta.

Det hände att jag ringde polisen när jag vaknade av att tjuvarna bankade loss sånt man ville få med sig.

Vi hade också ibland påhälsningar i vårt garage. Jag blev av med en omgång vinterdäck som låg staplade på p-platsen. Andra fick också saker snodda i garaget. Men när Lugnet rivits blev det lugnt, och har så förblivit på det hela taget.

Inflyttningen i föreningen pågick fram till maj-juni 1997 i takt med att JM blev klara med husen. Sist att flytta in var vi i 77:an och 79:an.

I maj 1997 blev de nya husen också uppmärksammade av Dagens Nyheters arkitekturskribent Peder Alton. Här de avslutande raderna i hans text om vad som var på gång runt Hammarby sjö och vad han tyckte om det: 

"Det är lätt att se paralleller med Norrmälarstrand och Gärdet. Husen vänder sina hästskofasader mot vattnet så att så många som möjligt får del av utsikten och solen. Detaljerna är välarbetade men knappast sensationella. Det överenskomna kvalitetsprogrammet, inspirerat framför allt av Berlins IBA-utställning och Robert Kriers bostadsprojekt på 1980-talet, garanterar en jämn nivå på bostäderna men uppmuntrar knappast till vågade experiment.

När jag en förmiddag i gassande stol går runt i området är nybyggarandan påtaglig. De vita husen känns nästan overkliga, som om de bara stod där på försök. Kajens offentlighet som gångstråk längs Södermalm ligger tätt inpå de nyinflyttade lägenheterna och ger direktkontakt med vattnet.

Det särpräglade i området är på ett sätt dess genomskinlighet, dess roll som gränspostering mellan det gamla Södermalm och sjölandskapet utanför.

 Det kunde ha blivit ännu tunnare, ännu genomskinligare och med en starkare markering av öppenheten mot industriområdet i Södra Hammarby. Men för detta skulle det krävts ett friare arkitektoniskt förhållande till 1920-talets svenska klassicism och funkistraditionen, en mindre respektfull syn på visionen om den "goda staden". Dit har svensk arkitektur ännu inte kommit.

Ändå kan jag inte låta bli att fascineras av de hus som nu är färdiga. Hur mycket fasad och yta de än är andas de optimism och arkitektonisk tillförsikt. Ett slags minsta gemensamma nämnare för svensk framtidsarkitektur: slätputsade väggar i ljusa toner, fönster med det föreskrivna grundmåttet 70x160 och med en påkostad takvåning för dem som har råd.

Peder Alton"