Nyheter

Styrelsen påminner ofta om vikten av att anlita hantverkare vid renoveringar och andra installationer, särskilt när det gäller vatten och avlopp.

Men det räcker inte med att de som gör jobbet kallar sig hantverkare. Det gäller också att de verkligen kan sitt jobb.

En hovrättsdom där en boende på Kungsholmen förlorade sin bostadsrätt på grund av en illa gjord renovering kan vara ett avskräckande exempel.

I artikeln från Bostadsrättsnytt berättas om hur hantverkaren kopplade avloppsledningen fel och orsakade översvämning i andra lägenheter.

"Arbetet utfördes dessutom inte av en rörmokare som var certifierad enligt så kallad Säker Vatteninstallation".

Länk till artikeln här nedan:

 

https://bostadsrattsnytt.se/nyheter/ovrigt/2018-11-22-foerlorar-bostadsraetten-efter-hantverkar-miss?utm_source=Sverige&utm_campaign=057870e6f2-&utm_medium=email&utm_term=0_5f0e95106f-057870e6f2-62445153

 

Låset till Snäckan har saboterats. Vi trodde någon försökt bryta sig in.

Men när Låsmakarna undersökt visade det sig att någon roat sig med att spruta in klister i låset.

Låskolven måste bytas och föreningen får punga ut med några onödiga tusenlappar.

Trist är också skrapmärkena på dörrarna till Snäckan och expeditionen.

Vi får hjälpas åt att hålla koll för att slippa den här sortens lekar.

Styrelsen har sökt statligt investeringsstöd för installation av laddplatser i garaget, och nu har Naturvårdsverket gett klartecken för upp till 50 procent av investeringskostnaden.

Därför vill vi ha reda på hur stort intresset är bland medlemmarna.

En enkät kommer att delas ut i samtliga brevlådor de närmaste dagarna till medlemmarna i de tre föreningar som delar på garaget. Vi ber samtliga fylla i den så snart som möjligt oavsett om ni har bil eller inte.

Vi behöver få reda på intresset för el- eller laddhybridladdning för att kunna ta beslut om investeringen. Laddplatserna ska finansieras via månadsavgifter av de som utnyttjar dem.

Om det inte finns något intresse nu kan investeringen senareläggas.

Nyhet från i fjol i repris: Styrelsen har antagit en budget för det kommande året. Samtliga avgifter, för boendet, garaget och gemensamhetslokalerna hålls oförändrade.

Vi räknar med något höjda räntor på lånen, el och fjärrvärme, investeringar i solpaneler och laddplatser. Ändå visar budgeten för 2019 på ett litet plus på sista raden.

I budgeten ingår fortsatta avskrivningar enligt plan och amortering på lånen med 1,5 miljoner kronor per år.

Styrelsen har gjort en upphandling av städningen och beslutat att anlita ett nytt bolag – Plussa Service AB – med start den 1 december.

Plussa sköter redan i dag städningen i grannföreningen Sjöjungfrun, där styrelsen är mycket nöjd. Upphandlingen leder också till sänkta kostnader för föreningen.