Nyheter

Hösten och kylan kom ovanligt tidigt i oktober, rapporterar SMHI. Men även om våra solpaneler kom igång först i mitten av oktober levererar de redan el och sänker föreningens elräkningar.

Det är små tal hittills. Men drygt 600 kWh under ett par kalla veckor i oktober är värt att notera. Likaså att det motsvarar nära 700 kilo koldioxid.

Vi kan hålla koll både på vädret och elproduktionen här på hemsidan, genom att klicka på Solen längst upp till vänster: 

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=BrfSjostaden#/dashboard

Invasionen av plåtburkar och aluminiumbrickor har återupptagits i Miljörummet!

Någon företagare använder föreningen för att dumpa sina sopor. Troligen med leverans per bil till Miljörummet.

Vi uppmanar medlemmar att tipsa styrelsen om ni ser eller hör något. 

Popstjärneregissören Jonas Åkerlund har fått kalla fötter, och hans bolag drar nu tillbaka överklagan mot t-banebygget. Det rapporterar tidningen Fastighetsnytt.

Företaget och dess ägare verkar ha insett att deras överklagan kunde skada deras renommé efter samtal med kommunen och regionen.

Några rader ur artikeln:  

"Företrädare för bolaget bekräftar för Fastighetsnytt att man tänkt om och att den överklagan som skickats till regeringen inte längre är aktuell.

– I en av oss initierad dialog med Stockholms stad och Region Stockholm har vi som fastighetsägare de senaste dagarna fått svar som stillar vår oro för vår fastighet på Blasieholmen. Vi kommer nu att fortsätta denna dialog och genomföra åtgärder för att säkerställa att vår fastighet inte skadas, säger Tori Skoglund, styrelseledamot i Fastighets AB Hovslagaren i en kommentar.

Fastighets AB Hovslagaren ingår i Jonas Åkerlunds bolagskoncern och äger en gammal fastighet bakom Lydmar hotel kallad Sillhovet 4. I den överklagan som lämnades in till regeringen förra veckan krävde fastighetsägaren att regeringen upphäver järnvägsplanen, i andra hand att den kompletteras med ytterligare skyddsåtgärder mot störningar. Överklagandet fick stor uppmärksamhet då det riskerat att kraftigt försena utbyggnaden av tunnelbanan och leda till fördyringar på upp till 100 miljoner kronor per månad.

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, skriver i ett uttalande med anledning av att överklagan har dragits tillbaka att de viktigaste tillstånden för att börja bygga tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort är på plats inom kort och att arbetet med arbetstunnlarna kan påbörjas i år eller i början av nästa år.

– Det känns väldigt bra. Nu kan vi komma igång med våra arbetstunnlar som planerat, säger Martin Hellgren, avdelningschef för tunnelbanan till Södermalm, Söderort och Nacka, i en kommentar."

Länk till Fastighetsnytt: https://fastighetsnytt.se/2019/10/avslojar-fastighetsagare-drar-tillbaka-overklagan-av-nya-tunnelbanan/

Det grävs, sprängs och rivs i kvarteren runt oss. Här ett par rapporter om vad som är på gång, och när nya grannar flyttar in.

I gratistidningen Södermalm Direkt - som delas ut i brevlådan till den som inte sagt nej - berättas om Södermalms största bygge mellan Tegelviksgatan och Barnängsgatan. Byggstart utlovas till våren.

Spårvägsmuséet och bussdepån är borta sedan länge, men kommunens exploateringskontor hävdar att nybygget inte alls står stilla. Först 2025 beräknas dock allt vara klart. Då kommer den nuvarande grusgropen att bestå av sju bostadskvarter, med 1 240 lägenheter - 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrätter.

Mer finns att läsa i Södermalm Direkt: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/da-startar-sodermalms-storsta-bostadsbygge/repsjv!DWf15Y3goteYinmFeeQwJQ/

Vid Vintertullstorget pågår en annan stor ombyggnad av huset som inrymde Coop och Jensen-gymnasiet. Nu byggs det om till ett hundratal bostadsrätter och blir åtta våningar högt. Inflyttning från hösten 2020. Coop-butiken ska återuppstå.

Här lite reklam om nya lägenheterna: https://www.skeppsholmen.se/sv/object/index/katarina-bangata-79---barnangs-tvargrand-1-1299147/

 

Det planerade bygget av t-bana till Nacka förbi Sjöstaden riskerar att bli försenat. Här en rapport från Svenska Dagbladet.

Den nya tunnelbanan som ska dras mot Nacka och söderut har överklagats till regeringen. Det innebär att det omfattande bygget kan försenas mer än ett år. Inga nya upphandlingar i bygget påbörjas.

Det var i början av september som Trafikverket fastställde järnvägsplanen för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderut. Utbyggnaden finansieras av stat, region och de kommuner som får ny tunnelbana. Kostnad: 14,4 miljarder kronor.

Men nu har en fastighetsägare på Blasieholmen överklagat beslutet. Det är Fastighets AB Hovslagaren som yrkar på att regeringen i första hand beslutar att upphäva Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen.

”Alternativt i andra hand beslutar att planen ska kompletteras med utförligare skyddsåtgärder för att förebygga störningar från trafiken och anläggningen”, heter det i överklagandet, ”samt att fastställa att ventilationsanläggningen på Hovslagargatan på Blasieholmen tillåts endast under byggtiden”.

Ventilationsanläggningen, som blir permanent, kommer att döljas av ett 12 kvadratmeter stort galler i marknivå:

– Ventilationen är ljudlös och ska enbart ta in luft i tunnelbanan och inte blåsa ut någon luft, berättar Emma Sahlman, pressinformatör på Region Stockholm.

I överklagan anhålles, med hänvisning till en förestående semester, om anstånd att utveckla grunderna till den 22 november.

Enligt gängse handläggningstider kan det ta allt från sex till 18 månader för att få ett avgörande från regeringen.

– Det är naturligtvis tråkigt. Vi kommer inte att påbörja några nya upphandlingar innan järnvägsplanen vunnit laga kraft, säger avdelningschef Martin Hellgren vid Region Stockholm.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) är kritisk:

– Det väcker frågor om lagstiftningen är rätt utformad, givet att vi alltför ofta ser samhällsviktiga projekt försenas och fördyras på grund av ett överklagandeinstrument som saknar motstycke i vår omvärld, säger han.

Jens Sjöström, oppositionsregionråd (S), instämmer:

– Förseningen kan mellan tumme och pekfinger kosta skattebetalarna 100 miljoner kronor per månad, det är absurt. Jag ska uppvakta mina partikamrater i regeringen och be dom prioritera detta ärende, säger han.

Projektet har redan inlett förberedande jobb på Blasieholmen. Just nu undersöks hur 500 000 ton stenmassor ska fraktas bort från den befintliga arbetstunneln.

Under tisdagen testades alternativet att köra bort massorna vattenvägen med ett pråmfartyg i stället för lastbil. 90 lastbilsturer (2 x 45) om dagen är annars uppskattningen om vad som kommer krävas.

Stockholms stad genomför bullermätningar i området. I utvärderingen ingår även mätning av damning, uträkning av transporteffektivitet och beräkning av klimatpåverkan. 

Exploatering på Blasieholmen var tidigare i fokus i samband med det tilltänkta Nobelcentret som stoppades av Mark- och miljööverdomstolen i maj 2018. Föreningen Blasieholmens vänner, som stred mot Nobelcentret, genomför under torsdagen en utfrågning av politiker angående exploateringen på Blasieholmen.