Nyheter

Om granen redan börjat barra kommer här ett positivt besked. Stockholms kommun har öppnat Vintertullstorget som återvinningsplats igen.

Förra julen var graninsamlingen på Vintertullstorget indragen på grund av det var en byggarbetsplats. Men många boende i kvarteren struntade i det och dumpade sina granar runt byggkranarna.

Men nu återfinns Vintertullen som plats nummer 40 på kommunens lista över insamlingsplatser.

Insamlingen pågår mellan 25 december och 31 januari.

http://www.stockholmvattenochavfall.se/atervinn-julen?expand=karta-julgranar

 

En ny avgasare har installerats i Undercentralen, som ska se till att värmeanläggningen fungerar med full kraft i vinter.

Avgasaren tar bort gasbubblor och smuts i den glykol i värmesystemet som fångar upp värmen i utluften från ventilationsanläggningen och med hjälp av luftvärmepumpen bidrar till värmen i våra element. Hög gashalt kan leda till energiförluster och korrosion i rören.

Larmet började lysa från den gamla avgasaren i början av hösten. Den rengjordes, men efter ett par månader lyste larmknappen igen.

Det finns inga reservdelar till vår modell trots att den är mindre än tio år gammal.

Den nya avgasaren går nu dygnet runt några veckor för att rena vätskan i vämresystemet. På den nya modellen är det lättare att göra rent filtret, lovar tillverkaren.

Några andra händelser i underjorden den senaste tiden:

+ Den årliga kontrollen av värmeanläggningen avslöjade ett läckage i luftvärmepumpen. Det är nu åtgärdat.

+ Sex 25-litersdunkar med smutsig glykol, sedan ett byte av vätska för några år sedan, har hämtats av ett miljöföretag för reglementsenligt omhändertagande.

+ Medlemman Hans Nolberg har kört ett stort antal färgburkar i variende storlek till mobila miljöstationer. Det tackar vi för!

De skärpta brandskyddsreglerna som bland annat innebär att ökat ansvar läggs på bostadsrättsföreningarnas styrelser gör att vi nu kan rapportera att det finns en hel del som vi medlemmar behöver åtgärda.

Styrelsens ansvarige Dag Duberg har gjort en brandskyddskontroll i hela föreningen.

Den visade att ddet finns en hel del föremål lagrade i förrådsrummen på de allmänna ytorna utanför varje medlems eget förråd. Dessa grejer måste tas bort. Utrymningsvägar måste vara fria och räddningspersonal måste ha lätt att ta sig fram.

Brandfarligt material måste tas bort. Det innebär att spolarvätska inte får stå framme i garaget. 

Grejer som måste tas bort kommer att markeras med en lapp. Däremot blir det inga lappar på flaskorna och dunkarna med spolarvätska. Det var så många att vi hoppas att det räcker med ett påpekande till bilförarna här på hemsidan.

 

De nya laddstationerna är nu på plats i garaget och väntar på fler elbilar.

Hittills har vi fem elbilar och laddhybridbilar som hyr platser med laddstationer. Och efter den senaste installationen finns det plats för ytterligare sex.

Om det är någon som har garageplats som planerar att skaffa någon sorts elbil är det dags att höra av sig till styrelsen.

Mer information finns på föreningens hemsida:

https://www.brfsjostaden.se/mitt-boende/garage

 

De nya laddstationerna är nu på plats i garaget och väntar på fler elbilar.

Hittills har vi fem elbilar och laddhybridbilar som hyr platser med laddstationer. Och efter den senaste installationen finns det plats för ytterligare sex.

Om det är någon som har garageplats som planerar att skaffa någon sorts elbil är det dags att höra av sig till styrelsen.

Mer information finns på föreningens hemsida:

https://www.brfsjostaden.se/mitt-boende/garage