Nyheter

Det har blivit nytt strul för en del medlemmar efter uppdateringen av datorn i början av veckan. För några har behörigheter som att komma in i garaget ramlat bort från taggen, för andra går det inte att komma in någonstans.

Därför ber vi alla att kolla sina taggar i porten, och även taggar och fjärrkontroll i garaget om ni har garageplats.

Är det problem är det enklast att få det fixat på expeditionen på jourtiden tisdag kl 18.30-19.

Fungerar inte den tiden hör av er till  med namn och telefonnummer så hittar vi något sätt att lösa det.

 

Regnvädret väntas fortsätta ända till torsdag kväll. Det gör att årsstämman flyttas inomhus till samlingslokalen Snäckan.

Men vi öppnar alla fönster och dörrar för att få största möjliga ventilation, och de som vill kan stå utomhus och delta på mötet.

Det gör också att det tyvärr inte blir någon musik på den här stämman.

Registrering från klockan 18 vid ingången från gården till Snäckans kök.

Stämman börjar klockan 18.30.

Just när vi trodde att mardrömmen om inbrottet var över slog den till igen.

I fredags eftermiddag kunde vi glädjestrålande rapportera att webbokningen fungerar igen. Och vi trodde det skulle bli slutrapporten om problemen efter inbrottet i februari.

Men i fredags kväll gick det plötsligt inte att ta sig in 77:ans port. Och ett par timmar senare kom det larm om samma problem i 42:ans port.

Vår låsfirma, Låsmakarna, har ingen helgjour men per telefon försäkrade man att portlåsen lätt skulle kunna fixas på måndag morgon.

Under helgen fick de boende i 77:an ta sig in via cykelrummet, medan de boende i 42:an kunde använda sig av 40:ans port och slapp slingra sig förbi några cyklar.

Måndag morgon kom, men portarna förblev låsta. Låsmakarna konstaterade att det inte var något fel på låsen, men det kom ingen elsignal till låsblecket som gör att porten öppnas när man lägger på taggen eller slår in koden.

Dataserviceföretaget Bravida, som hjälpt oss få igång webbokningen, hade några tips per telefon men de löste inte problemet. Först när vi på tisdagen fick tag i "Tobbe" på Bravida, som installerade porttelefonerna en gång i tiden, hittades så småningom felet.

Men medan felsökningen pågick var samtliga portar omöjliga att öppna under en period. Lasse och Jeanette ställde upp portarna mot gården, medan Henrik H satt uppkopplad med datorn mot Tobbe på Bravida. 

Det visade sig att när backupen av det gamla programmet installerats på den nya datorn hade några funktioner missats. Varför det fick datorprogrammet att en fredag kväll vägra öppna ett par portar är oklart.

Nu ska datorprogrammen vara konfigurerade så att portöppningen är säkrad. Däremot kan programmen för porttelefonerna behöva startas om. Men det hoppas vi ska kunna ske utan följdeffekter. 

Det tog nästan tre månader, och krävdes byte av serviceföretag. Men nu är webbokningen av lokaler igång igen!

Det har varit problem att få tag på rätt version av det program från Electrolux som satt i den dator som stals i slutet av februari. Olika företag har hänvisat till varandra. 

Det har varit problem att få det serviceföretag som vi anlitat de senaste åren att ta sig an problemet. Till slut vände vi oss till "Tobbe" som installerade programmet och porttelefonerna för flera år sedan. Det visade sig att han numera arbetar på Bravida, och genom att byta företag är nu rätt datorprogram installerat.

Länken till bokningen är:

http://92.244.21.9/M5WebBokning/Default.aspx

 

Det är fortsatt coronatider, men föreningens årsstämma måste enligt stadgarna hållas före sista maj. Det gör att vi som i fjol kallat till ett utomhusmöte på gården, torsdag 27 maj.

Därför är vi glada att delar av ”The Duberg Family” har lovat spela och sjunga för oss inför mötet. Deras framträdande i fjol våras blev en succé.

De börjar spela vid kl 18.

Inbjudan med alla handlingar inför stämman har delats ut i postfacken.

Där finns också fullmaktspapper. En medlem kan ha röstfullmakter från flera andra medlemmar.

Stämman börjar 18.30. Registrering av medlemmar sker utanför 73:ans port från 18.

Det sedvanliga samkvämet efteråt är inställt.