Bostadsrättsföreningen Sjöstaden ligger i kvarteret Cigarren 2 i Norra Hammarbyhamnen på Södermalm. Föreningen består av 131 lägenheter belägna längs med Tegelviksgatan 71 – 79 och Tengdahlsgatan 40 – 44 byggda av JM 1996-97. Medlemmar tog plats i föreningens styrelse från 1997.

Stora investeringar och förändringar  

2005: Elektroniskt system för bokning av Snäckan och Musslan tas i drift.  

2006: Bredband installeras.  

2010: Energiåtervinning: Värmepump installeras som återvinner värmen ur ventilationen från lägenheterna och minskar behovet av fjärrvärme.  

2013: Bastun renoveras. Gården dräneras.  

2015: Övergång till gruppabonnemang för bredband, som ingår i månadsavgiften.  

2016: Nya porttelefoner installeras. 

2017: Låssystemet byts ut. Portnycklarna ersätts av taggar. Separata nycklar till förråd införs.  

2018: Energisparåtgärder: Ledbelysning installeras i garaget. Strålsamlare till alla lägenheter.  

2019: 100 solpaneler installeras på taken, med gemensam effekt på 34,5 kW. Sex laddplatser för elbilar/laddhybrider installeras i garaget.  

2020: Övergång till gemensam el, som gör att medlemmarna slipper sina fasta avgifter.  

2021: Ytterligare fem laddplatser för elbilar/laddhybrider installeras i garaget.