Nyheter

En medlem upptäckte en vattenläcka under kylen och frysen när han kom hem från semestern. Flera månader av elände följde.

Ett fuktmätningsföretag anlitades via föreningens försäkringsbolag. Överbelupna med jobb. Anländer efter några veckor. Konstaterades fukt i betonggolvet och vägg. Saneringsföretag rev upp parkett och vägg. Firma ställde upp dånande torkfläktar några veckor. Förhandling med medlemmens försäkringsbolag om ny parkett.

Nytt golv är ännu inte på plats.

Visst är det trevligt att få is i punschen utan att öppna frysdörren, eller bubbelvatten direkt i kylens dörr. Men om slangen från vattenkranen på andra sidan köket lossnar…

Försäkringsbolag larmar om ökning av dyra fuktskador från kök med kylar, frysar och kaffemaskiner direktkopplade till vattenledning.

Vitvaruföretagen vill naturligtvis sälja på oss alltmer avancerade apparater till allt högre priser. Men de ökade riskerna får kunden bära.

För föreningen innebär vattenskador kostnader för självrisken upp till 50 000 kronor. För medlemmen en mindre självrisk med desto mer elände.

Kolla alla vattenledningar. Stäng av kopplingar till diskmaskin, kyl/frys, kaffemaskiner när du åker bort. Och fundera gärna ett varv till hur viktigt det är med snabb is i punschen.

En viktig information vi missat i några SjöstadsNytt: Vi hälsar nya medlemmar välkomna i föreningen.

+ Stephanie Lundström Kyrk och Jan Bucki i 73:an.

+ Emma och Linus Cars i 77:an.

+ Malin och Steeve Führ i 77:an.

+ Helena Wester i 77:an.

+ Therese Glimskär och Johan Persson i 44:an.

Verkställande direktören för bredbandsleverantören Ownit som levererar wifi-tjänster till BRF Sjöstadens nät har skickat ett brev till oss där han ber om ursäkt. Väntetiderna i telefon för att nå kundservice har försämrats under det senaste året efter att Ownit tidigare legat i topp i kundnöjdhet. Företaget försäkrar att det är på väg att åtgärdas och att väntetiderna i telefon har kortats, och att det ska bli ännu bättre.

Ownitdirektören passar också på att avsluta det ursäktande brevet med reklam för en ny grej som han vill sälja. 

"Hej,
Ända sedan början av 2020 har vi levt i en omvälvande tid på alla sätt. Hela samhället har blivit satt på prov, och det finns nog ingen som kan påstå något annat. Just för oss på Ownit handlade det till stor del om att motsvara dina förväntningar om en kundupplevelse av absolut toppklass. Det är och förblir vår ambitionsnivå.

Tyvärr har vi under det senaste året inte levt upp till den visionen.När de allra flesta av oss började jobba hemifrån ökade mängden av kontakter till vår kundservice med över 40 procent. Det skapade helt oacceptabla väntetider i telefon. 

Med dessa rader vill jag först och främst be om ursäkt.

Jag vill sedan berätta vad vi gjort för att detta inte ska upprepas. Vi har kommit en bra bit på väg och redan nu kan vi se resultatet.

  • Vi har blivit fler. Vi har idag tio nya, kompetenta medarbetare i vår kundtjänst. Det är den viktigaste skillnaden - och det gör skillnad.
  • Vi har gjort uppdateringar av hemsidan.Bland annat med flertalet nya och förbättrade guider för att underlätta när du väl behöver kontakta oss.

De genomsnittliga väntetiderna i telefon har nu minskat med mer än 75 procent jämfört med hösten 2020. Vi har en bit kvar. Vår målsättning är, att det alltid ska vara enkelt att kontakta Ownit. Oavsett vad ditt ärende gäller.

Din uppkoppling är viktig. Nu blir den ännu bättre.

Pandemin har varit en stor påminnelse oss kring just hur viktig uppkopplingen i hemmet är. Därför fortsätter vi att förbättra den, genom en ny router med den senaste trådlösa standarden - WiFi 6. Den är inte bara snabbare, utan har i våra tester visat på 20 procent bättre täckning i hemmet. Vi hoppas kunna presentera den nya routern närmre tillsammans med ett erbjudande i slutet av året.

Och vårt löfte ligger fast: Ownit ska ha branschens nöjdaste kunder. Det ingår i vårt DNA. Vi kommer även i framtiden att göra allt vi kan, för du ska vara nöjd med Ownit.

 

Med bästa hälsningar,

Sebastian Palmqvist
VD, Ownit"

Stockholms politiker planerar gigantiska höjningar av tomträttsavgifterna och kräver samtidigt ohemula summor av bostadsrättsföreningar som vill friköpa tomten. Nu ökar de fyra stora borättsorganisationerna pressen på politikerna med ett gemensamt alternativ för tomträtterna. Det innebär krav på frysta tomträttsavgifter och kraftigt sänkta priser för friköp.

Kommunen drar in 2 miljarder kronor per år på tomträttsavgifterna och den kassakon vill politikerna naturligtvis inte mista. Men påtryckningarna från bostadsrättsorganisationerna, som vi kunde rapportera om på hemsidan i våras, har i alla fall fått Stockholms kommun att tillsätta en utredning om villkoren för bostadsrättsföreningars friköp av tomter.

Borättsorganisationerna pekar på att friköpspriset för småhus är 50 procent av taxeringsvärdet, och menar att priset för bostadsrättsföreningar borde beräknas på samma sätt.

Organisationerna kritiserar också kommunens sätt att räkna fram tomträttsavgifterna. Kommunen utgår ifrån mycket höga räntor, medan realräntan varit negativ ända sedan 2009. Fastighetsägarna, HSB, Bostadsrätterna och Riksbyggen kräver en ny beräkningsmodell för avgifterna som utgår ifrån realräntans utveckling.

– Vi vill också se att staden tillsvidare fryser avgälden på 2004 års nivåer. Vi anser att det är rimligt att låta bostadsrättsföreningar avvakta utfallet i de rättsprocesser som pågår där skäligheten för avgäldsnivån prövas, innan de skriver på nya avtal, säger de fyra organisationerna.

Här en länk till hemsidans text i våras: https://www.brfsjostaden.se/nyheter/864-boraettsorganisationer-tar-strid-mot-tomtraettsavgifterna

Här borättsorganisationernas pressmeddelande: https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2021/bostadsorganisationer-lanserar-gemensamt-tomtrattsprogram/

Här borättsorganisationernas inlaga till Stockholms kommun: https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/dags-att-tomtrattssystemet-i-stockholm-moderniseras-210920.pdf?bustCache=1632396664436

 

 

En kofot, modell XXL, har hittats i buskagen utanför 75:ans port. Ett utmärkt verktyg för att bryta upp de mest hårdföra cykellås.

Vi får tacka de lekande barnen som hittade kofoten och slagit larm. Kofoten är omhändertagen. De tjuvar som placerat den i buskarna inför en stöldturné någon kommande natt kommer att bli besvikna.

Det är inte första gången verktyg som kan användas vid inbrott eller stölder har upptäckts i buskage i kvarteren runt vår förening. Vi har kontaktat polisen men där finns inga resurser för att bevaka vår gård.

Därför blir det upp till oss medlemmar att i största möjliga mån se till att cyklarna placeras i cykelrummen och att annat stöldbegärligt tas om hand innan tjuvarna kommer.