Nyheter

Under många år har våra bilar haft det nästan lika varmt och skönt som vi medlemmar i våra lägenheter.

Det har gjorts flera försök av olika hantverkare att fixa det. Men temperaturen har ändå legat på 18-19 grader, med onödiga fjärrvärmekostnader som följd.

Men nu har en av HA Ventilations styr- och reglertekniker tagit sig an vår stora fläkt- och värmeanläggning för garaget.

Fjärrvärmen till garaget är avstängd. Värmen från bilarna gör att garaget lätt klarar att hålla sig över 12 grader, som är den inprogrammerade miniminivån.

Fläktarna är nedskruvade till 20 procents fart, men om gränsvärdena för kolmonoxid eller koldioxid skulle överskridas går fläktarna automatiskt igång på full fart.

"Det är en finsk bastu vi har i föreningen, men den känns som ett turkiskt bad." Så har det låtit från några medlemmar. Och nu har det visat sig att de har rätt!

Föreningens bastugrupper som är idoga badare har varit nöjda, men efter en noggrann genomgång av styrelsen, inkluderande utplockning av alla stenar i aggregatet, visade det sig att bastun bara levererade med två tredjedelar av sin maxkapacitet.

Två de sex värmeslingorna i bastuaggregatet fungerade inte.

Det är ett relativt okänt bastuaggregat, från Helios i Finland, men vi lyckades få tag på en bastutekniker som utbildats på modellen. Han hittade felet, i manöverpanelen utanför bastun, och hade dessutom reservdelar för att kunna byta sönderbrända delar.

Samtidigt har stenarna i bastuaggregatet bytts mot nya.

Nu har vi en finsk bastu igen i BRF Sjöstaden, för dem som vrider på på fullt värmepåslag. De som vill fortsätta ha det lite "turkiskt" fixar det lätt genom att inte vrida på alla värmeslingorna.

Radonmätningen i 55 lägenheter i föreningen är genomförd, enligt myndigheternas föreskrifter. Resultatet visar att samtliga lägenheter ligger långt under gränsvärdet.

Gränsvärdet är 200 Becquerel, Bq/m3. I mätningen låg halten på 40 i två lägenheter, på 30 i fyra, och under 30 i övriga lägenheter.

 

Det kommer att ta många år innan vi ser tunnelbanan på vår del av Söder. Men under oss har arbetet påbörjats.

Vid Londonviadukten ska en arbetstunnel komma ut, och på projektets hemsida kan vi se hur tunnlarna kommer att dras ner. 

Det kommer att bli två tunnlar ner till Sofia.

- De två grenarna gör det möjligt att spränga ut station Sofia samtidigt som vi kan bygga tunnlar norrut under Saltsjön, förklarar projektledaren i länken nedan.

https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sv/artikel/slingrande-arbetstunnlar-gar-djupt-under-jord

Arbetsplattformen King Louie besökte Hammarby sjö på torsdagen lastad med en kranbil. De tre "mystiska" trästockar som stuckit upp ur vattnet i många år lyftes upp.

Det visade sig för oss fåkunniga vara resterna av en "dykdalb" som bärgades. 

På Sjöfartsverkets hemsida förklaras dykdalb: "Bottenfast förtöjningsanordning eller avbärare bestående av en grupp sammanfästa pålar eller fundament."

En dykdalb kan användas både till att förtöja och styra undan fartyg.