Nyheter

Vi trodde fläktarna skulle fungera ett tag efter bytet av styrutrustningen i tre portar den här vintern. Men för ett par veckor sedan återkom problemen i 79:an port med upprepade stopp i ventilationen i ena halvan av huset.

Efter några dagar med stopp och utryckning från HA Ventilation upptäcktes att det verkliga problemet var att motorn i ventilationen var på väg att haverera.

Motorn transporterades till verkstad, där den reparerades för ett par år sedan. Den här gången bedömdes den dock som irreparabel.

En ny motor fick beställas, och efter ett par dagars sökande efter rätt säkringar kunde ventilationen komma igång igen i måndags. 

I Miljörummet finns en container för elskrot och en för övriga grejer. MEN de står inte där för att användas av medlemmar som renoverar sitt kök eller bygger om i lägenheten. Dessa containers är ämnade för mindre elektronik och avfall.

När en köksspis nu slängts ner i containern för elavfall innebär det att övriga medlemmar får vara med och betala för köksrenoveringen, eftersom föreningen betalar per kilo till Stena Recycling.

Det vanliga är att den som köper en ny spis, diskmaskin el dyl samtidigt betalar för att leverantören tar med sig den gamla apparaten.

Medlemmar som har stora grejer som de vill slänga får dessutom ett bra tillfälle att göra det i samband med städdagen, då en stor container kommer att finnas på gården 26 - 28 april.

Tips: Det finns möjlighet att hyra en garageplats över sommaren. Annonsen under länken "Forum" på den här hemsidan.

Kolla längst upp till höger, pilen intill den lille gubben.

Utomhus är det fortfarande råkallt. Men föreningen har ett värmande krypin, som tyvärr verkar vara okänt för flera medlemmar. Det är den stora och härliga bastun!

Nu har "värmestugan" dessutom fräschats till med nya möbler och matta, utvalt av bastugänget.

Det är lätt att hitta lediga tider för att prova de bekväma stolarna och bastulaven.

…dags att motionera

 BRF Sjöstadens årsstämma äger rum den 14 maj. Det är dags för förberedelser.

Har du förslag på något som du tycker behöver förändras i föreningen är det nu dags att skriva en motion till stämman. För att styrelsen ska hinna med att behandla den och se till att motionen och styrelsens svar ingår i handlingarna till årsmötet måste motionen lämnas in senast den 8 april. I föreningens brevlåda eller till

 dags att nominera

Valberedningen arbete är i full gång och valberedningen har träffat samtliga sittande styrelseledamöter samt ytterligare kandidater. Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller har du förslag på bra kandidater mejla till valberedningens sammankallande: Diana Maxwell