Det finns fem cykelrum i föreningen. Tyvärr är det ganska fullt i cykelrummen så försök att ta bort det som inte måste stå där.

Kälkar, pulkor och cyklar får av brandförsäkringsskäl inte ställas i trapphusen.