Nyheter

Unik utbildning i brandskydd på din dator för alla medlemmar

Räddningstjänsterna har med stöd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, satt igång ett stort utbildningsprojekt för att öka svenska folkets kunskaper om hur vi ska skydda oss mot bränder och vad vi ska göra om det börjar brinna.

I projektet ingår en kurs med alarmerande och instruktiva filmer som Föreningen Räddningstjänsterna har gett oss tillgång till. Längst ner här finns länk med användarnamn och lösenord för BRF Sjöstadens medlemmar.

Räddningstjänsterna talar om varför det är viktigt att vi alla tar chansen att gå igenom den här utbildningen:

Varje år omkommer cirka 70-80 personer i bostadsbränder och 1.000 personer skadas och förs till sjukhus. Skadekostnaden uppgår varje år till flera miljarder kronor.

Utbildningen ”Brandskydd i bostaden” består av 9 stycken korta utbildningsfilmer följt av ett kunskapstest. Utbildningen ger dig viktig kunskap om brandskyddet i din bostad och hur du ska agera vid en brand.

Samla gärna alla i hushållet kring datorn för att tillsammans gå igenom den här utbildningen. I slutet finns några frågor, där ni kan testa varandra vem som uppfattat informationen.

När alla frågor besvarats får varje hushåll ett "kursintyg".

Klicka på länken och starta brandskyddskursen!

Adress: http://elearning.informationsbolaget.nu
Användarnamn: brfsjostaden
Lösenord: brandkunskap