Nyheter

Det har tagit lång tid att få fram alla program till den nya datorn efter inbrottet på expeditionen. Men på måndag klockan 10 sätts webbokningen och uppkopplingen till portlåsen igång igen.

Det som hade lagts in i den gamla datorn efter 2017 hade dock inte sparats. Därför har samtliga lägenhetsbyten mm som gjorts efter detta nu fått göras manuellt.

Det gör också att de taggar och fjärrkontroller som ”laddats” efter 2017 upphör att fungera på måndag kl 10!

Därför kommer expeditionen att hållas öppen från måndag kl 10 för att medlemmar vid behov ska kunna ”ladda om” sina taggar.

Vi är medvetna om att taggarna är särskilt viktiga för hemtjänstpersonal som behöver komma in till medlemmar i föreningen även nattetid. Därför kan självklart de också komma till expeditionen för att få hjälp med sina taggar.

 

Testa dina taggar redan under städdagen

Även om datorn inte är uppkopplad mot portlåsen ännu kan medlemmar i förväg testa sina taggar och se om de kommer att fungera på måndag. Och vid behov få taggarna ”omladdade”.

Henrik Hjalmarsson i styrelsen finns på expeditionen från klockan 11. Vi får hjälpas åt att hålla regelmässigt avstånd i kön till den trånga lokalen.

Styrelsen kommer att anslå öppettider på dörren till expeditionen. De som behöver hjälp att ”ladda om” på andra tider kan mejla

Från måndag ska vi också kunna boka lokaler via webben igen. De medlemmar som bytt lösenord de senaste åren, som inte finns i den nya datorns minne, kan också mejla och få det fixat.

(Vi kommer regelbundet att ta backup på datorn framöver).

Åtta övergivna cyklar auktioneras ut bland medlemmarna efter städningen på söndag.

Cyklarna står uppställda utanför 44:an (ursäkta trängseln).

De som inte kan närvara kan lägga bud skriftligt. Mejla till eller lämna lapp i föreningens postfack i 71:an.

Vem som får köpa avgörs av högsta bud på plats. Betalning helst kontant eller via Swish.

Grannföreningen BRF Sjöstaden har beslutat stänga de utvändiga sopluckorna utanför Tegelviksgatan 81, intill dörren ner till garaget. 

Några medlemmar har undrat om BRF Sjöstaden också kommer att stänga sopnedkasten utanför 75:an, eftersom det står på informationsbladet att luckorna stängs på "rekommendation av Fastighetsägarföreningen".

Men när styrelsen kontaktar Fastighetsägarna får vi besked att det inte finns någon sådan rekommendation.

Vi avvaktar vilka eventuella följder BRF Sjöjungfruns stängning får. Det är redan i dag problem med upprepade stopp i 75:ans sopnedkast.

Tacksam om medlemmar som nyttjar dessa sopnedkast, både invändigt och utvändigt, ser till att soppåsarna åker ner ordentligt i röret. Annars risk att soppåsar instoppade innanför luckorna på båda sidor blockerar röret när de trycks ner samtidigt.

 

Nedanför sopnedkastet i 75:ans port återfinns en ryggsäck och en plastpåse sedan några dagar. Den som placerat dem där, eller glömt dem där, ombeds snarast ta bort dem.

Ryggsäcken bör inte kastas i sopnedkastet. Den kan lämpligen läggas i den sopcontainer som föreningen tar hit till städdagen den 18 april.

Alla medlemmar som vårstädar eller flyttstädar bör också tänka på den stora containern är på väg. Miljörummets kärl riskerar annars att bli överfulla.

 

JE Mark som röjt snön och sandat på gården under vintern meddelar att det nu är dags att sopa upp all sanden.

På måndag den 29 mars kommer JE Mark hit och tar bort sanden hos både Sjöstaden och Sjöjungfrun.