Nyheter

Det var tur att ingen träffades när plåtarna från taket ramlade ner på Tegelviksgatan någon gång i förra veckan.

Plåtarna, en tung sak på cirka 80x80 cm och en mindre triangelformad, upptäcktes av medlemmar i grannföreningen Sjöjungfrun. Men när de klättrade upp och kollade genom en taklucka såg de att det var hos oss plåtarna hörde hemma.

CC Plåt & Tak kallades in och kunde konstatera att huven på ett ventilationsrör ovanpå 75:ans port saknades.

Ny plåthuv ska nu tillverkas.

(Notera gärna lyktstolpen som plåtbitarna står lutade emot. Den har också fått en ny "huv". Luckan hade fått en rejäl smäll, troligen av en bil som backat lite snett. Den nya luckan har grundmålats och färdigmålats i rätt nyans. Färgburkarna finns kvar i hobbyrummet för den som vill snygga till någon egen plåtbit.)

 

Tomträttsavgifterna har växt till en mångmiljardintäkt för Stockholms kommun. Men nu drar de stora bostadsrättsorganisationerna igång en kampanj för att försöka stoppa avgiftskarusellen.

När vi i höstas fick besked från kommunens exploateringskontor att tomträttsavgiften för BRF Sjöstaden skulle höjas kraftigt med start 2025 tog styrelsen kontakt med Fastighetsägarna för att kolla deras inställning. Där pågick inget arbete, men man tackade för frågan.

I onsdags kväll höll Fastighetsägarna ett informationsmöte där vi fick reda på att de fyra organisationerna Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna nu gemensamt ska börja agera i frågan om tomrätterna. De har arbetat fram en rapport och har inlett diskussioner med Stockholms kommun. Organisationerna kommer "inom kort att gå ut publikt" med att reglerna måste ändras.

Enligt Fastighetsägarna, som har det största antalet bostadsrättsföreningar som medlemmar, får kommunen in 2 miljarder kr/år i tomträttsavgifter. Det är en viktig kassako just för Stockholms kommun, som tar in 70 procent av alla tomrättsavgifter i landet.

Från början var lagstiftningen om tomträtter tänkt som ett sätt att gynna småhusägare och bostadsrättsinnehavare. 

Avgiften ska baseras på marknadsvärde och realränta för de kommande 10-20 åren. Men avgiften beräknas nu på en inflation på 3,25-3,5%. Medan realräntan i dag i verkligheten ligger på cirka 1% Kommunen är medveten om detta och ger en viss rabatt vid beräkning av avgiften. Det har varit 30 år av fallande räntor som lett till stigande markvärde. Kommunen med sin monopolställning utnyttjar det dubbelt upp – fortsatt höga räntor och höjda avgifter med hänvisning till stigande markvärden.

De fyra organisationerna pekar i rapporten på oförutsägbarheten om hur avgifterna kommer att utvecklas och hur avgifterna räknas fram. De vill också ha ändrade regler för friköp av marken.

I dag kan småhusägare friköpa tomten till halva priset av markvärdet, med BRF:er får betala 100%. Kommunerna borde vara mer generösa mot BRF:er

Enligt Fastighetsägarna har kommunen satt igång en intern utredning om tomträtterna som ska vara klar inom ett år. Den kommer främst att handla om reglerna för friköp.

- Det är val nästa år. Det kan bli jobbigt för politikerna om frågan om tomträtterna kommer in i valrörelsen, var en kommentar från Fastighetsägarna. Moderaterna har tidigare varit för att underlätta friköp, men har inte tagit upp det under åren i "regeringsställning"..

- Det kan bli nödvändigt att gå till staten för att begära ändrad lagstiftning för tomträtter.

För BRF Sjöstaden gäller följande siffror. I dag har vi en tomträttsavgift på 1,4 miljoner kr/år. Den gäller till 30 november 2025. Kommunen vill därefter höja avgiften succesivt under fem år till 3,2 miljoner, som sedan ska gälla till 2035. 

Kommunens exploateringskontor ”erbjöd” friköp av marken för 265 miljoner kr för BRF Sjöstaden juni 2020

 

Det var lite strul på måndag morgon, men så småningom fick den nya datorn kontakt med portlåsen. Däremot har programmet för webbokningen ännu inte kunnat sättas igång.

Många medlemmar kollade sina taggar redan under städdagen och fick dem "uppladdade" om det behövdes. Därför var det inte så många som upptäckte att deras tagg inte fungerade när systemet kom igång. Om du upptäcker att taggen inte fungerar skicka ett mejl till  med telefonnummer så kan vi komma överens om en lämplig tid att ses på expeditionen för uppladdning.

Datorbytet har också inneburit att telefonnumret i porttelefonen försvunnit för de flesta medlemmar. Testa gärna om ditt nummer funkar genom att ringa upp dig själv från porttelefonen. Om telefonumret är borta kan vi fixa det via mejl.

Skicka ett mejl till  med namn, port och telefonnummer. Skriv Porttelefon på ämnesraden i mejlet så blir det lättare att hitta dem.

Henrik Hjalmarsson i styrelsen har nu också listat ut hur man kan lägga in två telefonnummer per lägenhet. 

Solsken och cykelauktion kanske bidrog till att så många båda gamla och nya medlemmar ställde upp på städdagen.

Det blev i vilket frall en framgångsrik dag och nu har vi fräscha portar, städade tvättstugor, cykelrum och barnvagnsrum, snygga planteringar med nya lökar, klippta buskar och påfylld sandlåda. Containern på 20 kubikmeter fylldes till brädden.

Vi tackar Jeanette Bergström i 77:an för fikat, och Lasse Hallgren för insatsen som auktionist. Vi fick in 2 700 kronor till föreningskassan, och några cyklar som blev över togs om hand av Daniel Blixt för nyanlända. 

Det blir en ny auktion nästa vår, och de som inte vill att deras cyklar ska säljas bör se till att sätta på märket daterat "2021-22". Det gäller även barncyklar, som det finns gott om i några cykelrum. Vi misstänker att några är kvarlämnade för att barnen "vuxit ur dem". Det är bra om nya generationer kan ta över dem.