Nyheter

Ett av föreningens tre lån har omförhandlats. Resultatet är mycket låga räntor två år framåt.

BRF Sjöstaden har lån på tillsammans 51,77 miljoner kronor uppdelat på tre ungefär lika stora lån. I fjol upphandlades två av dessa lån och föreningen valde för ovanlighets skull att binda dem under tre år till en ränta på 0,54 procent.. Sedan dess har marknadsräntorna stigit något efter att Riksbanken höjde reporäntan. Men bundna räntor är ändå så fördelaktiga jämfört med rörliga att vi valde att binda även detta lån, under två år till en ränta på 0,64 procent.

Det innebär att samtliga lån löper ut samtidigt i augusti 2022. 

Dagarna blir kortare och soltimmarna färre under sensommaren. Men solfabriken på våra tak fortsatte leverera och minskade föreningens inköp av el med en tredjedel i augusti.

Solpanelerna producerade 4,79 megawattimmar under augusti. Det är mindre än sommarmånaderna maj-juli, då produktionen låg över 5 megawattimmar. Men mer än i april, då vi fick 4,26 MWh.

Under augusti 2020 köpte vi drygt 8 MWh från Ellevio. I augusti 2019 behövde vi köpa drygt 12 MWh. (En del av den solel som producerades såldes eftersom föreningen inte användning för den just då).

Solfabrikens egen sajt hittar du på: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=BrfSjostaden#/dashboard

Det är ett återkommande problem den här årstiden med råttor som dyker upp i trädgården.

Vi har kallat in Anticimex, som varit här och satt upp ett par fällor. Skadebekämparen konstaterade också att vår fina trädgård med många buskar och bär är lockande för råttor och småfåglar, liksom kvarglömd mat och rester från uteserveringar och fikabord.

Vår grannförening Sjöjungfrun har också kallat in sitt skadebekämpningsföretag.

Anticimex har lovat återkomma för att vittja fällorna och eventuellt ladda dem på nytt.

Det krävdes ett besök av tillverkaren Miele för att få torktumlaren i Tvättstuga 1 att börja "prata" svenska.

Nu är maskinen omprogrammerad och pinkoden ändrad för att det inte ska ske några språkbyten igen.

Genomgången visade också att torktumlaren körts 7 500 timmar sedan installationen. Vi hoppas den ska klara många timmar till.

I samma tvättstuga har det även varit problem med torkskåpet. Men även det fungerar nu.

Arbetet med att installera gemensam el i föreningen kommer preliminärt att ske under veckan 21 - 25 september.

Det är då de nuvarande elmätarna ska bytas och det kommer att bli korta strömavbrott i trapphusen.

Mer information kommer när det är dags.

Gemensam el innebär att medlemmarnas elkostnader sjunker med 800 - 1 000 kronor/år.