Nyheter

Nedanför sopnedkastet i 75:ans port återfinns en ryggsäck och en plastpåse sedan några dagar. Den som placerat dem där, eller glömt dem där, ombeds snarast ta bort dem.

Ryggsäcken bör inte kastas i sopnedkastet. Den kan lämpligen läggas i den sopcontainer som föreningen tar hit till städdagen den 18 april.

Alla medlemmar som vårstädar eller flyttstädar bör också tänka på den stora containern är på väg. Miljörummets kärl riskerar annars att bli överfulla.

 

JE Mark som röjt snön och sandat på gården under vintern meddelar att det nu är dags att sopa upp all sanden.

På måndag den 29 mars kommer JE Mark hit och tar bort sanden hos både Sjöstaden och Sjöjungfrun.

 

Trädgårsgruppen har haft planeringsmöte inför den gemensamma städdagen den 18 april. 

En maning till medlemmarna: Spara påskliljelökarna och kom med dem till trädgårdsarbetet!

Gemensamma uppgifter för att göra vår trädgård fin inför sommaren:

+ Allmän krattning och rensning i rabatter på gården, längs Tengdahlsgatan och runt lekplatsen. Avlägsna skräp i och under buskage.

+ Lägga ut jord, klippa och beskära enligt trädgårdsgruppens anvisningar (JE Mark levererar jord och sand till sandlådan efter vår beställning).

+ Fixa trädgårdsmöbler; såpskura dem och reparera om möjligt. Flera bord är rangliga. (Såpa och borstar köps till städdagen av Inger Outzen)

+ Medlemmar får mycket gärna lämna sina krukor med påskliljelökar o dyl efter påskfirandet, i stället för att slänga dem. Lökarna sätter vi tillsammans ner i jorden på olika ställen.

+ Påminnelse om cykelmärkning. Vi såg flera omärkta cyklar i cykelrummet på Tengdahlsgatan.

 

De sista låsen som måste bytas är tublåsen i ytterdörrarna till våra lägenheter. Det görs på söndag 21 mars av Låsmakarna.

Hantverkarna kan genomföra bytet av låscylindrar utan att komma in i lägenheterna tack vare att Låsmakarna fått låna en nyckel av det företag som installerade tublåsen när husen byggdes.

Men vi kan alla hjälpa till för att underlätta deras arbete genom att ta bort den svarta plasthuven på insidan av dörren. Den långa kedjan som sitter fast i låscylindern är svår att få in i låset igen från utsidan när huven sitter på plats. Om vi tar bort platshuven kommer Låsmakarnas arbetstid att bli kortare, vilket är bra både för hantverkarna och för föreningen.

Det kanske hörs krafsande ljud på dörren, men hantverkarna kan inte ta sig in i lägenheterna under arbetet. De har bara nyckel till tublåsen, och efter bytet kommer styrelsen att få nyckeln som går till de nya tublåsen.

Arbetet med få in de gamla programmen i den nya datorn fortsätter.

Företaget Säkerhetsintegrering och Henrik Hjalmarsson i styrelsen håller på att installera de licensierade programmen och den backup från 2017 som återfunnits. 

Vi uppdaterar löpande om hur arbetet går på hemsidan.

Tyvärr återstår en del arbete innan vi är tillbaka i normalläge i föreningen.

Avklarat hittills:

-De vanliga nycklarna till cykelrum fungerar igen. De nycklar som stals fungerar inte längre till portar, cykelrum, förråd, garage, elskåp, tvättstugor, takluckor mm.

-De 13 huvudnycklarna till postboxarna i portarna är bytta. De nycklar som stals fungerar inte längre.

-Dörren till expeditionen har försetts med dubbla lås, som är mer inbrottssäkra än det tidigare. Dörren mellan expeditionen och Snäckan är nu blockerad.

-Ett säkerhetsskåp har installerats på expeditionen där reservnycklar och taggar förvaras.

 

Det som återstår:

-Programmen och backupen till den nya datorn har inte installerats. Licenser har just anlänt. Därför kan lokaler inte bokas på nätet och inga taggar laddas.

-Låscylindrarna i dörrtuberna har inte bytts. Företaget som installerade låsen har ännu inte levererat den utlovade reservnyckeln som gör det möjligt att klara bytet utan tillträde till lägenheterna. Därför kan tublåsen inte användas nu.

Följ rapporteringen om det fortsatta arbetet på hemsidan och Facebook. Eller registrera dig på hemsidan och få senaste nytt via mejl.

 

De medlemmar som hämtade ut extranycklar efter inbrottet hos Kajsa Liljestad för att komma in i cykelrummen ombeds återlämna nycklarna. Hittills har vi bara fått in tre av tio nycklar. Lägg nyckeln i ett kuvert skriv ditt namn på kuvertet och lägg det i BRF Sjöstadens brevlåda, Tegelviksgatan 71.

Vi spar dessa låscylindrar och nycklar för eventuellt framtida behov.