Nyheter

De blev bortskrämda av medlem som vaknade vid halv fem och öppnade balkongdörren.

Se till att din cykel är fastlåst - förhindra att den bärs bort.

 

Trots det nya nyckelsystemet har vi drabbats av ett inbrott. Tjuvar har tagit sig in i förrådsutrymmet i 75:ans port, troligen natten till nationaldagen.

I minst två förråd har låsen brutits upp och medlemmar har bestulits på bland annat dyra cyklar och kameralinser. Det finns ingen åverkan på låset till förrådsutrymmet, vilket tyder på att tjuvarna haft tillgång till nyckel eller att dörren stått på glänt. Det är tolv lägenheter i 75:an och 73:an som har förråd där och styrelsen söker nu kontakt med medlemmarna.

Med det nya nyckelsystemet är det separata nycklar till alla 21 förrådsutrymmen. Och det krävs uppvisat lägenhetskontrakt för att få en extranyckel tillverkad hos Låsmakarna. Den fortsatta utredningen får utvisa om ett nytt lås ska installeras där inbrottet skett.

På årsstämman informerade styrelsen om de offerter vi fått in från olika bredbandsleverantörer inför att nuvarande avtal går ut den 29 oktober. Vi har efter förhandlingar valt att skriva ett nytt kontrakt med vår nuvarande leverantör Ownit.

Det innebär lägre kostnader för föreningen, samtidigt som överföringshastigheten tiodubblas till 1 000 Mbit/s till varje lägenhet. Som tidigare ingår IP-telefon för den som önskar det. Hastigheten är garanterad till 700-1000 Mbit; exakt hur snabbt det blir beror bl a på hur modern datorn är eller standarden på routern.

Den stora fördelen med att behålla Ownit är att uppgraderingen till ett snabbare bredband sker automatiskt utan att vi medlemmar behöver göra något med våra datorer eller routrar.

Den nya styrelsen som valdes på den välbesökta stämman den 16 maj har haft sitt första ordinarie möte och fördelat ansvarsområdena:

Henrik Brors ordf, medlemsfrågor, information.  Kajsa Liljestad vice ordf, teknik/bygg, nycklar.

Ulla Falkmarken teknik/bygg, lokaler.  Inger Outzen sekreterare, trädgård o lekplats.

Jeanette Bergström kassör, ansvarig dataskyddsregler.  Lasse Hallgren miljörum, tak.

Patrick Borg portombud, garage.

På årsstämman redovisade kassören Jeanette Bergström föreningens ekonomiska läge och utsikterna de närmast kommande åren. Här ovan en kortare sammanfattning av den treåriga ”långtidsprognos” som styrelsen har i uppdrag att ta fram till varje stämma.

 Den visar att föreningen riskerar mindre underskott de kommande åren när kommunens höjning av tomträttsavgälden nu höjts till den nivå den ska ligga på fram till 2025. Prognoser över räntorna de kommande åren på föreningens låneskuld är naturligtvis hart när omöjliga att göra. Men den här prognosen demonstrerar i alla fall tydligt att det blir en viktig uppgift att försöka hålla nere kostnaderna de kommande åren.