Nyheter

Nu är den nya modellen med manuell tändning och automatisk släckning av lyset på plats i Grovtvättstugan.

Lysvredet kan vridas till valfri tid med tända lysrör, upp till 30 minuter.

Lyset i tvättstugorna tänds automatiskt när någon kliver in, och släcks några minuter efter att man gått. Så ser det ut i teorin, men i Grovtvättstugan lyser det även när ingen är där och ibland långt in på nätterna. Därför övergår vi nu till en nygammal lösning - "Tänd o Släck-modellen".

Ljusautomatiken i Grovtvättstugan går inte bara igång på medlemmars rörelser, utan också av tvättmaskinens, särskilt när den torktumlar. Ibland verkar det som lyset tänds bara någon går förbi i korridoren eller utanför fönstret.

Ljusexperter säger att det är oklokt att ha rörelseautomatik i tvättstugor just på grund av maskinernas rörelser och vibrationer.

I Grovtvättstugan har därför lysknappen återinstallerats. Vi hoppas medlemmarna kommer ihåg att släcka när de går. 

Men det är bara en tillfällig lösning. Elektriker Anders Eriksson har beställt en lysknapp, som man vrider på - typ äggklocka - och som släcks automatiskt efter valt antal minuter. Kommer snart i din Grovtvättstuga.

 

Vädergudarna har varit snälla mot takmålarna. Arbetet har gått snabbare än beräknat.

CC Tak & Plåt har kört högtryckstvätten och målat taket. Färgen kallas "skiffergrått" och är samma nyans som använts vid tidigare ommålningar.

Det som återstår är bland annat stuprännor och efterkontroll.

Det här gör att de medlemmar som skyddat sina balkonger med presenning lugnt kan ta bort dem, och de som plockat undan möbler och växter kan ställa ut dem igen. Och hoppas på snälla vädergudar även framöver.

När föreningen den 1 april gick över till ett nytt abonnemang med Telenor ingick möjligheten för alla medlemmar att få en digitalbox utan extra kostnad. Flera medlemmar som beställt digitalboxen har efteråt fått besked att Telenor begärt en kreditupplysning på dem, trots att boxen är till låns och gratis.

En medlem har protesterat och Telenor ber nu om ursäkt och uppgifterna tar bort.

Andra medlemmar som vill protestera får här tips om hur ni kan gå till väga:

Brevet till Bisnode Kredit AB:

"Ni har förmedlat en kreditupplysning om mig till Telenor. Jag anser att det inte finns legitima skäl att lämna ut en kreditupplysning på mig till detta företag.

Min bostadsrättsförening har träffat ett avtal med Telenor angående TV till samtliga medlemmar i föreningen. Enligt avtalet kan varje medlem få låna en box för HD-kvalitet av Telenor utan kostnad för den enskilde medlemmen. Möjlighet finns också för den enskilda medlemmen att betala för fler TV-kanaler via boxen än det basutbud som ingår i avtalet med föreningen. 

Jag beställde en gratis TV-box enbart för HD-kvalitet enligt avtalet mellan Telenor och föreningen. Då tackade jag uttryckligen nej till alla erbjudanden om att köpa TV-kanaler utöver det basutbud som min förening avtalat om. Därefter tog Telenor ändå ut en kreditupplysning på mig. Jag har via telefonsamtal påpekat för Telenor att jag inte beställt någon tjänst som innebär att jag ska debiteras av Telenor, och att inget kreditavtal har ingåtts eller är på väg att ingås, och att följaktligen finns inget legitimt skäl för Telenor att begära en kreditupplysning. Telenor svarade då att de tagit en kreditupplysning för att det var praktiskt för dom att ha till hands om jag eventuellt i framtiden kanske skulle köpa en tjänst av dom. Detta kan självklart att inte vara ett legitimt skäl.

Enligt rekommendationen på datainspektionens hemsida ber jag er redogöra för er inställning till det inträffade."

Från Datainspektionens hemsida:

"Det är det kreditupplysningsföretag som lämnar ut en kreditupplysning som är ansvarigt för att det finns ett legitimt behov. Om en kreditupplysning tagits om dig utan att det funnits ett legitimt behov bör du därför kontakta kreditupplysningsföretaget. De ska då utreda vad som hänt och lämna besked till dig om sin inställning till det inträffade. Om du vill kan du också själv först kontakta frågeställaren för att ta reda på varför han eller hon tagit en kreditupplysning om dig."

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kreditupplysningar/

 

Svaret från Bisnode Kredit AB och ursäkten från Telenor:

Du har kontaktat Bisnode och ifrågasatt Telenor Sverige AB:s skäl att ta en kreditupplysning. Telenor Sverige AB har - på vår förfrågan - meddelat följande gällande denna kreditupplysning:

"Det är som kund beskriver. Det skall inte göras en upplysning när denna tjänst beställs. Vi har gjort fel och vill att upplysningen plockas bort."

Bisnode konstaterar att det saknas legitimt behov varför förfrågningsuppgiften som noterades i samband med beställningen har tagits bort. 

Bisnode ser allvarligt på saken då man för att få tillgång till våra tjänster måste beakta våra villkor och gällande kreditupplysningslag. 

Med vänlig hälsning
Bisnode Kredit AB

Många medlemmar blev av med sin wifi-uppkoppling på måndag morgon. Ownit svor sig fri från ansvar och meddelade att det var ett "elfel" hos oss.

Det visade sig att Ownit hade rätt. Efter en del sökande upptäcktes att flera proppar gått i 44:ans elrum och slagit ut bland annat bredbandet i flera uppgångar.

Med hjälp av medlemmen och elektrikern Anders Eriksson kom vi fram till att propparna gått när takmålarna kopplat in sin kompressor för att rengöra taket.

En annan kompressor fick hämtas. Propparna byttes och bredbandet kom igång igen.