Nyheter

Enligt föreningens stadgar ska årsstämman hållas i maj, och enligt lagen måste det ske före halvårsskiftet. Styrelsen har därför kallat till ordinarie stämma som planerat den 14 maj klockan 18. Men i dessa coronatider hålls den utomhus på vår gård.

Enligt regeringens riktlinjer kan inte fler än 50 personer delta på mötet. Riksdagen har lagstiftat om att en medlem kan ha röstfullmakter från flera andra medlemmar. Blanketter för sådana fullmakter har delats ut i postfacken tillsammans med verksamhetsberättelse, ekonomisk treårsplan, revisionsrapport, motioner och valberedningsförslag. Vi uppmanar särskilt medlemmar som tillhör riskgrupper att använda sig av dessa.

Styrelsen vädjar också till medlemmarna att endast en medlem från varje lägenhet ska delta.

Det sedvanliga samkvämet efter årsstämman är inställt.  

I handlingarna inför stämman finns också information om styrelsens upphandling av installation av gemensam el i föreningen. Det kommer att leda till kraftigt sänkta elkostnader för samtliga medlemmar.

Styrelsen hoppas efter corornakrisen kunna anordna ett föreningsmöte med information, mat och dryck till hösten.

Torsdag eftermiddag förra veckan blev det plötsligt extra varmt i lägenheterna i 77:an. Ventilationen hade lagt av. De båda fläktmotorerna i huset snurrade var beskedet på fredagen, men det rosslade oroväckande från vinden på plan 9.

Den ena fläktmotorn är placerad strax under taket. Den nås via en lucka i innertaket på plan 8. På vinden är det så lågt i tak att man enbart kan ta sig fram enligt metoden "ålning medelst hasning", som de som gjort militärtjänst känner till.

Två tekniker från HA Ventilation tog sig fram dit måndag morgon, skruvade loss motorn och tog ner den genom luckan. På verkstaden konstaterades att fläktmotorn inte gick att reparera. I stället för att invänta leverans från tillverkare körde de till Enköping och hämtade en ny motor.

Strax innan den dagliga tv-sändningen om coronaläget på måndagen var den nya motorn installerad. När den började snurra kom även den andra fläktmotorn igång med fullt utsug. Ventilationen fungerade åter i samtliga lägenheter i 77:an.

I början av april kunde vi rapportera att luftvärmepumpen i Undercentralen reparerats efter att den börjat läcka olja och nu fungerade igen efter att en "förgasare" bytts ut. Det var sant då. Men nu behöver den rapporten revideras.

Efter påskhelgen började det läcka ut olja igen från värmepumpen. Indoor Energy fick kallas in på nytt, och den här gången räckte det med ett besök för att upptäcka att det nu läckte från den ena kompressorn.

I stället för att försöka laga kompressorn valde vi att beställa en ny. Den har nu levererats och installerats. Värmeanläggningen ser ut att fungera på nytt.

Investeringen i värmepumpen med ledningar till samtliga sex ventilationsutlopp Tegelviksgatan 71-75 och Tengdahlsgatan 40-44 var en mångmiljoninvestering. När allt fungerar gör den att fjärrvärmekostnaderna minskar med cirka 15 procent, och med tanke på att fjärrvärmen ändå kostar föreningen en dryg miljon varje år gör värmepumpen en viktig insats för att hålla nere värmekostnaderna.

Men det har samtidigt varit många driftproblem med värmepumpen. Nu håller vi tummarna.