Nyheter

Ett 30-tal medlemmar har fått ett meddelande i sin brevlåda om att HA Ventilation kommer på besök igen.

Det handlar om uppföljning av vårens stora rengöring av föreningens ventilationsledningar.

I ett 20-tal lägenheter upptäcktes att packningarna runt ventilationsdonen, som sitter i bland annat badrummen, var trasiga eller helt borta. Det ska nu åtgärdas.

I några lägenheter var ventilationen igenstängd eller hade andra brister, till exempel efter felaktig installation av kolfilterfläktar. Dessa medlemmar har blivit kontaktade av styrelsen inför HA Ventilations arbete.

Kontaktuppgifter till HA Ventilation finns på det meddelande som lagts i brevlådan hos de berörda medlemmarna.

Gren för gren försvann trädet utanför 77:an, och den bullrande stubbfräsen såg till att inget nytt träd kommer fram senare.

En hel del lökar försvann nog i röken också. Men snart stundar städdag och chans att sätta nya lökar i trädgården.

Den som vill se en rörliga stilstudie i konsten att klättra i ett träd och fälla det samtidigt kan kolla slutfasen på föreningens Facebooksida. https://www.facebook.com/brfsjostaden.se/

 

Det börjar bli trångt i vår vackra trädgård. Träden och buskarna växer och tar plats. För att säkra ljus och framkomlighet kommer därför en del att tas bort.

Första "offret" blir trädet utanför 77:an, som JE Mark enligt planerna ska fälla onsdag 27 september. Stubben kommer också att tas bort.

På det sättet blir det möjligt för ambulanser och andra utryckningsfordon att ta sig fram ända till 44:an.

Rapporter om fler insatser kommer senare.

Ventilationen upphörde att fungera i alla tre portarna i måndags kväll. Och torsdag kväll var det dags igen, om än bara i 77:an.

I måndags lyckades vi få igång ventilationen på egen hand - det krävs en ominstallation i tio moment. Men på fredagsmorgonen luktade det bränt i 77:an ventilationsrum och samtliga instrumenttavlor var svarta.

HA Ventilations styrtekniker fick kallas in och lyckades reparera ventilationen under dagen.

Men vi har under de senaste åren haft upprepade avbrott i ventilationen just i dessa tre portar. De har en särskild konstruktion, bland annat med en ventilationsmotor på taket. Men elektroniken är också komplicerad och med en konstruktion som gör att minsta elavbrott gör att det krävs ominstallation.

HA Ventilation har installerat en ny elektronik i liknande fastigheter, och vi har nu bett om en offert på en uppdatering av föreningens ventilation i 44:an, 77:an och 79:an.