Nyheter

Pizza ger snabbt energitillskott. Men en del av den energin bör användas till att vika ihop kartongerna och förpacka dem innan de slängs.

Tre pizzakartonger nedslängda i ett av sopnedkasten vid 75:an ledde till stopp i röret i dag. Det kostar normalt 2 000 kronor att få det rensat.

Nu lyckades vi med hjälp av en klädgalge, långa armar och efter många svordomar få upp pizzakartongerna, och slapp den onödiga kostnaden.

I vår ambition att spara energi tas nu öppningsautomatiken bort i portarna - men bara till hälften.

Det är när man använder koden som porten måste öppnas med handkraft. När man använder taggen öppnas porten automatiskt - i de portar som har den automatiken installerad av kommunen. På det här sättet kommer portarna förhoppningsvis att stå öppna kortare tid, och därmed minskas energiåtgången något.

Söderkyl håller på att installera det extra relä som krävs för att dela upp öppningstekniken på detta sätt. På grund av arbetsbelastningen sker installationen i ojämn takt i portarna.

Nattetid behöver man numera tagg för att ta sig in i porten.

Trots att föreningen anlitade samma företag som tidigare år, Birdblocks, för att avskräcka måsarna från att bygga bo på våra tak verkar måsarna nu trivas intill ballongerna.

Vi har klagat och Birdblocks kommer nu tillbaka för att lägga ut nytt klister mot måsarna.

Lasse Hallgren i styrelsen kommer inför nästa säsong att på nytt kontakta grannföreningarna för att försöka få till stånd en samordnad insats mot måsbon på samtliga tak i grannskapet.