Nyheter

Vi gav en mellanrapport efter Chemicleans rengöring av vår värmeanläggning 1-2 oktober. Här kommer slutrapporten.

Det var den andra dagen när vattnet i våra element och värmeledningar rengjordes som det avslöjades hur skitigt det blivit på dryga tjugo år. Kalk och rost hade bildat en förfärlig svart smörja.

Men rengöringen ledde också till oönskade följder. Några dagar efteråt upptäckte vi ett läckage i undercentralen, en liten sjö med ljusgrön vätska under värmeväxlarna.

Chemiclean kallades in på nytt. Killen anlände med en gigantisk skiftnyckel, drygt en meter lång, och meddelade att det var ett vanligt fel som uppstått. Tätningen i kopplingarna hade försämrats när kalk och rost tvättades bort. Den gröna vätskan som droppade var varmvattnet i fjärrvärmeledningen.

Han drog åt ett par stora skruvar, och läckan stoppades.

Slutet gott allting gott. Nu hoppas vi bara att rengöringen också ska leda till sänkta värmekostnader i vinter.

Rengöringen av de tre värmeväxlarna i Undercentralen påbörjades som planerat måndag morgon. 

Första dagen tvättades fjärrvärmesidan med rengöringsvätskor och spolades. En hel del beläggningar rann ut under sköljningen.

Tisdag är det dags för rengöring av "föreningssidan" i värmeväxlarna. Det ska vara klart senast klockan 15.

Chemiclean påminner oss om att spola varmvatten cirka 10 minuter före användning för att få bort eventuell smuts och missfärgning.

De tre värmeväxlarna i Undercentralen, som gör att fjärrvärmen överförs till våra ledningar behöver rengöras. Det bör ske vart sjunde år enligt tillverkaren för att värmeöverföringen ska bli effektiv. Det har enligt vad styrelsen kunnat utröna aldrig gjorts här tidigare.

ChemiClean kommer att utföra arbetet måndag-tisdag 1-2 oktober. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt dagtid från kl 8.30 till 15.00

ViKTIGT! Efter arbetet. Spola varmvattnet under c:a 10 minuter före användning – för att få ut eventuell smuts och missfärgning. Tack!

Föreningens dag för städning, trädgårdsarbete och fika inträffar söndag den 7 oktober, kl 11-13. Oavsett arbetsförmåga är alla välkomna. Passa på att träffa alla trevliga grannar.

 Portombuden planerar arbetet. Fikat fixar 71:an.

Vi har beställt en lika stor container som i våras, som rymmer 20 kubikmeter. Den anländer redan på torsdagen.

 

Märkning av cyklar

Den årliga märkningen av cyklarna inleds också på städdagen. Klisterlapparna kan även hämtas på expeditionen på jourtiden på tisdagkvällar.

Det här är ett sätt att minska trängseln i cykelrummen och cykelställen. Till våren planeras en ny auktion av cyklar som lämnats övergivna utan aktuell märkning.