Nyheter

Solarenergy Scandinavia har valts som leverantör för installation av en nyckelfärdig anläggning av solpaneler på föreningens tak, Tengdahlsgatan 40-44 mot gården.

Företaget har ansvarat för projekt hos BRF Hamnkaptenen i Vintertullen, Naturvårdsverket, Sida, Konstfack och Vasakronan.

Föreningens tak får högsta betyg på kommunens solcellskarta. Där ska installeras ett 90-tal paneler som ska leverera cirka 30 000 kWh/år. Det kommer att sänka elkostnaderna för föreningen, med ett elpris på 1,92 kr/kW de senaste månaderna.

Föreningen förbrukar i dag drygt 250 000 kWh/år – garaget oräknat – och den el som solpanelerna producerar kommer att bidra till att minska köpen av el.

Föreningen ansökte redan i fjol om statsbidrag, som nu ligger på 20 procent av kostnaden. Anslaget till solpaneler i den senaste budgeten beräknas räcka till de ansökningar som lämnades in före december i fjol.

Med en elcertifikatmätare kan föreningen också få 10-20 öre/kW för den el anläggningen producerar de första 15 åren.

Investeringen beräknas bli lönsam efter 6-8 år. Panelerna har 25 års effektgaranti.

Medlemmarna kommer att kunna följa hur solpanelerna fungerar på föreningens hemsida.

Installationsarbetet beräknas ta tre veckor.

Den 1 juli skärps lagstiftningen om rökningen utomhus på allmänna platser, enligt beslut i riksdagen. Det blir förbjudet att röka på lekplatser, därmed också vid föreningens lekplats. Förbudet gäller även e-cigaretter.

Föreningens årsstämma ställde sig också bakom en uppmaning till medlemmar och besökande att ta hänsyn till övriga boende och undvika att utsätta dem för passiv rökning på balkonger och i föreningens övriga utomhusmiljö.

En medlem i föreningen har drabbats dubbelt upp av tjuvar de senaste dagarna. Därför sänds här ut en varning till alla medlemmar.

En 24-växlad damcykel parkerad och låst på innergården har stulits. Det enda som fanns kvar var ett uppbrutet lås. 

Två par byxor som hängde i torkskåp i Tvättstuga 1 har också blivit stulna.

 

En medlem som är synskadad föll och skadade benet i morse på vår gård. Han snubblade på en trehjuling som stod på gångbanan.

Det blev "bara en blodutgjutning på benet och inget allvarligare" den här gången.

Men det är en fullständigt onödig olycka! Och nästa gång kan det bli betydligt värre skador.

Därför uppmanar vi igen: Lämna inga leksaker, cyklar eller andra grejer på gångarna på gården. De gör det svårt att ta sig fram för alla funktionshindrade och kan ställa till med olyckor.

Vi kan alla hjälpas åt här: Om du ser något kvarlämnat på gången lyft det åt sidan, vare sig det är en trehjuling eller något annat som kan förhindra framkomligheten. Säkerheten är viktigare än om någon tycker att det är den ideala platsen att lämna sina grejer.

Det var många som protesterade när politikerna för ett par år sedan meddelade att stora delar av gatstenen längs kajen skulle rivas upp och ersättas med betongplattor till en beräknad kostnad på 8 miljoner kronor. När projektet inte genomfördes innan valet var vi många som hoppades att det var skrinlagt.

Men nu meddelar kommunen på uppklistrade lappar i portarna att arbetet med "ny beläggning" med betongplattor intill husen startar i slutet av maj och ska pågå till i höst, oklart när.

Stenarna lades för hand sommaren 1997, från Danvikstull till Skanstull. Ett imponerande arbete av stenläggarna gav oss en beläggning som skulle kunna hålla hundratals år. Det är inte känt hur mycket det arbetet kostade för kommunen.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén har motiverat bytet till betongplattor med att "många cyklister reagerat" och klagat på att fotgängare går på cykelbanan.

– Det är ett problem med fotgängare i cykelbanan. Det har varit många som hört av sig och påpekat detta, sade Helldén till Stockholm Direkt. 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-kajpromenad-pa-ostra-soder-ska-fa-folk-att-sluta-ga-i-cykelbanan/repqar!Wq1Z5oVtvgM1Ta0MuDyKbA/