Nyheter

Stockholms politiker planerar gigantiska höjningar av tomträttsavgifterna och kräver samtidigt ohemula summor av bostadsrättsföreningar som vill friköpa tomten. Nu ökar de fyra stora borättsorganisationerna pressen på politikerna med ett gemensamt alternativ för tomträtterna. Det innebär krav på frysta tomträttsavgifter och kraftigt sänkta priser för friköp.

Kommunen drar in 2 miljarder kronor per år på tomträttsavgifterna och den kassakon vill politikerna naturligtvis inte mista. Men påtryckningarna från bostadsrättsorganisationerna, som vi kunde rapportera om på hemsidan i våras, har i alla fall fått Stockholms kommun att tillsätta en utredning om villkoren för bostadsrättsföreningars friköp av tomter.

Borättsorganisationerna pekar på att friköpspriset för småhus är 50 procent av taxeringsvärdet, och menar att priset för bostadsrättsföreningar borde beräknas på samma sätt.

Organisationerna kritiserar också kommunens sätt att räkna fram tomträttsavgifterna. Kommunen utgår ifrån mycket höga räntor, medan realräntan varit negativ ända sedan 2009. Fastighetsägarna, HSB, Bostadsrätterna och Riksbyggen kräver en ny beräkningsmodell för avgifterna som utgår ifrån realräntans utveckling.

– Vi vill också se att staden tillsvidare fryser avgälden på 2004 års nivåer. Vi anser att det är rimligt att låta bostadsrättsföreningar avvakta utfallet i de rättsprocesser som pågår där skäligheten för avgäldsnivån prövas, innan de skriver på nya avtal, säger de fyra organisationerna.

Här en länk till hemsidans text i våras: https://www.brfsjostaden.se/nyheter/864-boraettsorganisationer-tar-strid-mot-tomtraettsavgifterna

Här borättsorganisationernas pressmeddelande: https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2021/bostadsorganisationer-lanserar-gemensamt-tomtrattsprogram/

Här borättsorganisationernas inlaga till Stockholms kommun: https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/dags-att-tomtrattssystemet-i-stockholm-moderniseras-210920.pdf?bustCache=1632396664436

 

 

En kofot, modell XXL, har hittats i buskagen utanför 75:ans port. Ett utmärkt verktyg för att bryta upp de mest hårdföra cykellås.

Vi får tacka de lekande barnen som hittade kofoten och slagit larm. Kofoten är omhändertagen. De tjuvar som placerat den i buskarna inför en stöldturné någon kommande natt kommer att bli besvikna.

Det är inte första gången verktyg som kan användas vid inbrott eller stölder har upptäckts i buskage i kvarteren runt vår förening. Vi har kontaktat polisen men där finns inga resurser för att bevaka vår gård.

Därför blir det upp till oss medlemmar att i största möjliga mån se till att cyklarna placeras i cykelrummen och att annat stöldbegärligt tas om hand innan tjuvarna kommer.

Nu har det kommit, brevet med den nya portkoden som gäller från 1 oktober.

Det är på Nordstadens avgiftsavi för okt-dec som portkoden finns högt upp till vänster.

I brevet ingår också elräkningen för 25 maj - 24 augusti som dras på oktoberräkningen.

 

En bild säger inte allt. Den här bilden kan inte förmedla hur illa det luktade i 75:ans trapphus måndag morgon.

Det var stopp i sopsugsrören i 75:an i helgen. Det var INTE stopp i 40:an. På luckorna i 75:an fanns tydliga anvisningar om att använda 40:ans soprör.

Men några medlemmar verkar ha tyckt att det är för stor ansträngning att bära sina soppåsar de få metrarna till ett fungerande soprör utan släppte dem i stället på golvet.

I styrelsen har vi suttit i telefonkö till Envac, som sköter sopsugen såväl lördag, söndag som måndag för att felanmäla stoppet. Men först på måndag agerade Envac på allvar och skickade någon för att rensa rören. 

Under tiden hann det bli stopp även i ett av sopsugsrören i 40:an.

Någon rapport om vad som orsakat stoppen har vi inte fått fran Envac. Men det räckte att lyfta några soppåsar för att upptäcka att flera påsar hade träpinnar och kartonger som stack ut. Det räcker att någon av dem sätter sig på tvären för att det ska bli tvärstopp.

Det finns inget att skylla på varför man lämnar soppåsar på golvet. Däremot finns det massor av argument varför man ska låta bli att skapa otrivsel för sina grannar.

I återvinningsrummet/miljörummet så finns möjligheter att lämna saker som kan återbrukas av medlemmar. Vid flera tillfällen har dock mindre lämpliga saker lämnats. Senast denna vecka har läkemedel (hela tablettkartor) samt hygienartiklar lämnats, vilket anses olämpligt.

/Styrelsen