Nyheter

Det blir ännu en städdag i coronans tecken med social distansering som ledstjärna. Den utannonserade cykelauktionen skjuts upp till våren. Men vi hoppas ändå att många medlemmar har möjlighet att delta. Buskarna på gården har växt kraftigt och det behövs extra insatser för att beskära dem.

Fler sekatörer kommer att köpas in. Samling vid 11-tiden utanför redskapsrummet intill 44:ans port på gården.

Städgruppen och portombuden planerar för vilka städ- och grävinsatser som behövs.

Den här gången vågar vi oss på en fikastund efteråt. Men den får hållas utanför Snäckan, och begränsas till kaffe och bulle.

Nya klisterlappar för märkning av cyklarna – med ”2021-22” - finns att hämta på expeditionen från tisdag 29 september. Cyklar som är omärkta eller med daterade lappar riskerar att placeras längst in i cykelstället mellan 42:an och 44:an där blivande auktionsobjekt är uppställda.

En 20 kubikmeter stor container är beställd från Ragnsells för utplacering på gården fredag 9 oktober. Strikta regler gäller för vad som får slängas i containern: Förbud för elprodukter, målarfärg, kemikalier, bildäck, tryckimpregnerat trä. Fel grejer leder till en extra avgift för föreningen på 3 400 kronor.

Men städdagen kan också fungera som en dag att byta grejer. Om du har några möbler, barngrejer el dyl du tänkt slänga, placera dem vid sidan av containern på fredag. Sedan är det ”först till kvarn” som gäller. På söndag slängs det som är över.

Arbetet med att installera gemensam el i föreningen kommer att bli av den 6-9 oktober, meddelar Infometric som har uppdraget att sköta övergången.

Elmätarna till varje lägenhet ska bytas och det kommer att bli korta strömavbrott. Men hantverkarna behöver inte komma in i någon lägenhet eftersom mätarna sitter i Elrummet i respektive trapphus. Lappar som förvarnar om elavbrottet kommer att sättas upp i trapphusen när det är dags.

När de gamla elmätarna tagits bort upphör medlemmarnas enskilda abonnemang och övertas av föreningens fastighetsabonnemang. Det är med Telge Energi. Föreningen kommer senare att upphandla elleverantör, som vi hoppas kan ge ett lägre pris när vi köper el för samtliga lägenheter.

Övergången till gemensam el som godkändes på årsstämman innebär i första hand att vi medlemmar slipper de fasta avgifterna på elräkningen, som uppgår till drygt 1 200 kr/år inräknat avgifterna till elnätsföretaget och elhandelsföretaget plus moms.

Föreningen tar ett abonnemang för samtliga lägenheter, men varje medlem fortsätter betala för sin elförbrukning. Medlemmarnas elräkning läggs på månadsavgiften.

Den plats längs kajen som M/S Saltsjön hade är nu besatt av inte fullt lika vackra M/S Dessi.

Det är en cykel- och pendlarfärja som går mellan Kalmar och Färjestaden på somrarna. Ölandsbron är bara för bilar.

Ägs av rederibolaget Ressel, som också äger Lisen, Lotten och Emelie.

Tro det eller ej men Kalmarsund är blåsigt. Eller som Karlfeldt skrev:

"Välkommen upp på Kalmarsund, där farlig sunnan går."

 Dessi skulle egentligen ha vintervila nu, men har tagits upp till Stockholm för att kunna ersätta Emelie I och II när de ska in på varv för reparation, enligt Ölandsbladet. I maj ska Dessi tillbaka till Färjestaden.

Lasse Hallgren

Det är dags för höstens städdag, söndag 11 oktober kl 11-13. Med cykelauktion den här gången.

Vi klarade av städdagen i våras trots coronapandemin, även om det blev lite annorlunda än vanligt. Därför hoppas också vi kunna klara alla viktiga uppgifter som finns i trädgården på hösten.

Portombuden och trädgårdsgruppen planerar. Vi hoppas det är möjligt att hålla den cykelauktion på övergivna cyklar som ställdes in i våras. Auktionist är Lasse Hallgren.

Det är också dags för alla medlemmar att märka om sina cyklar. Klisterlappar med datering 2020-21 kommer att finnas på expeditionen från 29 september.

En 20 kubikmeter stor container är beställd och anländer fredag 9 oktober. Som vanligt gäller strikta regler för vad som får slängas i containern: Förbud för elprodukter, målarfärg, kemikalier, bildäck, tryckimpregnerat trä. Fel grejer leder till en extra avgift för föreningen på 3 400 kronor.