Nyheter

Det var lite strul på måndag morgon, men så småningom fick den nya datorn kontakt med portlåsen. Däremot har programmet för webbokningen ännu inte kunnat sättas igång.

Många medlemmar kollade sina taggar redan under städdagen och fick dem "uppladdade" om det behövdes. Därför var det inte så många som upptäckte att deras tagg inte fungerade när systemet kom igång. Om du upptäcker att taggen inte fungerar skicka ett mejl till  med telefonnummer så kan vi komma överens om en lämplig tid att ses på expeditionen för uppladdning.

Datorbytet har också inneburit att telefonnumret i porttelefonen försvunnit för de flesta medlemmar. Testa gärna om ditt nummer funkar genom att ringa upp dig själv från porttelefonen. Om telefonumret är borta kan vi fixa det via mejl.

Skicka ett mejl till  med namn, port och telefonnummer. Skriv Porttelefon på ämnesraden i mejlet så blir det lättare att hitta dem.

Henrik Hjalmarsson i styrelsen har nu också listat ut hur man kan lägga in två telefonnummer per lägenhet. 

Solsken och cykelauktion kanske bidrog till att så många båda gamla och nya medlemmar ställde upp på städdagen.

Det blev i vilket frall en framgångsrik dag och nu har vi fräscha portar, städade tvättstugor, cykelrum och barnvagnsrum, snygga planteringar med nya lökar, klippta buskar och påfylld sandlåda. Containern på 20 kubikmeter fylldes till brädden.

Vi tackar Jeanette Bergström i 77:an för fikat, och Lasse Hallgren för insatsen som auktionist. Vi fick in 2 700 kronor till föreningskassan, och några cyklar som blev över togs om hand av Daniel Blixt för nyanlända. 

Det blir en ny auktion nästa vår, och de som inte vill att deras cyklar ska säljas bör se till att sätta på märket daterat "2021-22". Det gäller även barncyklar, som det finns gott om i några cykelrum. Vi misstänker att några är kvarlämnade för att barnen "vuxit ur dem". Det är bra om nya generationer kan ta över dem.

Det har tagit lång tid att få fram alla program till den nya datorn efter inbrottet på expeditionen. Men på måndag klockan 10 sätts webbokningen och uppkopplingen till portlåsen igång igen.

Det som hade lagts in i den gamla datorn efter 2017 hade dock inte sparats. Därför har samtliga lägenhetsbyten mm som gjorts efter detta nu fått göras manuellt.

Det gör också att de taggar och fjärrkontroller som ”laddats” efter 2017 upphör att fungera på måndag kl 10!

Därför kommer expeditionen att hållas öppen från måndag kl 10 för att medlemmar vid behov ska kunna ”ladda om” sina taggar.

Vi är medvetna om att taggarna är särskilt viktiga för hemtjänstpersonal som behöver komma in till medlemmar i föreningen även nattetid. Därför kan självklart de också komma till expeditionen för att få hjälp med sina taggar.

 

Testa dina taggar redan under städdagen

Även om datorn inte är uppkopplad mot portlåsen ännu kan medlemmar i förväg testa sina taggar och se om de kommer att fungera på måndag. Och vid behov få taggarna ”omladdade”.

Henrik Hjalmarsson i styrelsen finns på expeditionen från klockan 11. Vi får hjälpas åt att hålla regelmässigt avstånd i kön till den trånga lokalen.

Styrelsen kommer att anslå öppettider på dörren till expeditionen. De som behöver hjälp att ”ladda om” på andra tider kan mejla

Från måndag ska vi också kunna boka lokaler via webben igen. De medlemmar som bytt lösenord de senaste åren, som inte finns i den nya datorns minne, kan också mejla och få det fixat.

(Vi kommer regelbundet att ta backup på datorn framöver).

Åtta övergivna cyklar auktioneras ut bland medlemmarna efter städningen på söndag.

Cyklarna står uppställda utanför 44:an (ursäkta trängseln).

De som inte kan närvara kan lägga bud skriftligt. Mejla till eller lämna lapp i föreningens postfack i 71:an.

Vem som får köpa avgörs av högsta bud på plats. Betalning helst kontant eller via Swish.

Grannföreningen BRF Sjöstaden har beslutat stänga de utvändiga sopluckorna utanför Tegelviksgatan 81, intill dörren ner till garaget. 

Några medlemmar har undrat om BRF Sjöstaden också kommer att stänga sopnedkasten utanför 75:an, eftersom det står på informationsbladet att luckorna stängs på "rekommendation av Fastighetsägarföreningen".

Men när styrelsen kontaktar Fastighetsägarna får vi besked att det inte finns någon sådan rekommendation.

Vi avvaktar vilka eventuella följder BRF Sjöjungfruns stängning får. Det är redan i dag problem med upprepade stopp i 75:ans sopnedkast.

Tacksam om medlemmar som nyttjar dessa sopnedkast, både invändigt och utvändigt, ser till att soppåsarna åker ner ordentligt i röret. Annars risk att soppåsar instoppade innanför luckorna på båda sidor blockerar röret när de trycks ner samtidigt.