Nyheter

En suck av lättnad när alla helgerna nu är över. Den befarade översvämningen i Miljörummet uteblev.

Vi tackar alla som hjälpt till att trycka ihop kartonger och förpackningar för att undvika växande berg i kärlen. Samtidigt som vi är tacksamma att företaget Suez skött hämtningarna även under helgperioden.

MEN Miljörummet kan inte ta emot färgburkar eller andra miljöfarliga grejer. Två stora färgburkar står nu i bokhyllan innanför dörren. Vi hoppas att den som placerat burkarna där hämtar dem och lämnar dem till en av de mobila miljöstationer som finns på Södermalm eller transporterar dem till en Återvinningsstation.

Låsmakarna har i dag bytt låset i en av portarna där låsfunktionen slutat fungera.

En viktig lärdom av besöket: Portlåsen ska absolut inte smörjas med olja eller fett. Det riskerar skada elslutsblecket i låsen som gör att porten öppnas när vi använder taggen, slår in koden eller trycker på knappen innanför porten. Dessa lås ska i stället hållas så torra och rena som möjligt.

Däremot är det helt OK om medlemmar hjälper till genom att smörja gångjärnen på portarna. Och dörrar med manuella lås, som t ex Miljörummets, bör smörjas två gånger om året, enligt Låsmakarna.

Elföretaget Ellevio som sköter elnätet har meddelat att man kommer hit för att byta ut huvudmätaren på torsdag 14 januari, någon gång mellan klockan 13 och 15. Det kommer att bli ett elavbrott på cirka 30 minuter.

Under mätarbytet kommer bland annat hissarna att stå stilla, och det blir mörkt i garaget och källarförråd.

Det här elavbrottet beror inte på föreningens övergång till Gemensam el. Vi hoppas att Ellevio ser till att det blir ett kort elavbrott, och att de batteribackups som finns för brandskydd och portar håller.

Några medlemmar i föreningen har det senaste året upptäckt att kakelplattor lossnat i badrummet. 

De besiktningsföretag som anlitats har gett samma besked. Det är inte någon vattenläcka som orsakat skadorna.

Det går inte att avgöra varför plattorna lossnat. Och oavsett om det gjorts något fel vid kaklingen har garantin på bygget gått ut för länge sedan. Styrelsen vet inte hur omfattande problemet är, men vi vill ändå uppmana medlemmarna att vara uppmärksamma.

Styrelsen har också varit i kontakt med experter, som ger samma besked. Kraven på fuktspärrar i badrum har skärpts sedan husen byggdes och vid omkakling av badrum krävs därför att väggar och golv görs samtidigt med ny heltäckande fuktspärr bakom.

Det är medlemmarna som har ansvaret för sina badrum. På föreningens hemsida finns lite information om kraven för renoveringar av badrum.

https://www.brfsjostaden.se/mitt-boende/badrum-kok

En omkakling av badrum är numera en kostsam historia, där priserna i dag sägs börja på 150 000 kronor. Prisskillnaderna är också stora mellan företagen. Därför finns det skäl att ta in offerter från flera företag.

Lite information från ett företag i branschen nedan

https://www.byggstart.se/pris/litet-badrum

Det finns ett flertal besiktningsföretag som kan ge råd. Det finns också besiktningsföretag som besiktar badrum både före och efter renoveringen.

 

 

I morgon, söndag 10 januari, införs en ny pandemilag. Den gör att det blir förbjudet att ha fester eller andra sammankomster med fler än åtta personer även i föreningslokaler, som Snäckan.

Riksdagen godkände den nya lagen i fredags och den införs redan i helgen. I regeringens pressmeddelande står det uttryckligt:

"Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer."

Styrelsen har ingen möjlighet eller skyldighet att kontrollera hur många som möts i vår samlingslokal. Det är länsstyrelsen som har "tillsynsansvar" enligt regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym--och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/

Men styrelsen uppmanar alla medlemmar att hjälpa till att följa de nya lagreglerna som syftar till att bekämpa coronapandemin.