Nyheter

Styrelsen har tagit in offerter om ett nytt avtal för tv-distribution. Efter förhandlingar med företagen blir resultatet precis som med bredbandet – höjd kvalitet utan att det blir dyrare för föreningen.

Telenor vann matchen och kommer att ge alla medlemmar möjlighet att se tv i HD-kvalitet utan extra kostnad.

Precis som i dag kommer vi att kunna se på analog tv via samtliga tv-uttag. Men alla medlemmar kommer också att få en digitalbox, som gör att de flesta av de 16 kanalerna går att se i HD.

I avtalet ingår också att samtliga medlemmar får tillgång till ”Telenor Stream”. Det gör att vi kan titta på de kanaler som ingår i föreningens abonnemang via nätet var som helst inom EU. På hotellet under semesterresan eller i fritidshuset. Mer information finns på Telenors hemsida.

Det nuvarande avtalet gäller till den 30 juni 2019. Men vi kommer troligen att gå över till det nya avtalet tidigare. Vi återkommer med mer information inför övergången.

Det positiva gensvaret från medlemmarna på enkäten om att installera laddplatser i garaget gör att styrelsen beslutat gå vidare med att ta in offerter.

Drygt hälften av medlemmarna svarade på enkäten, och bland de som har garageplats var det tre av fyra som svarade. 25 var ”intresserade” eller ”mycket intresserade” av att skaffa någon typ av elbil.

Naturvårdsverket har redan beviljat föreningen ett anslag som täcker upp hälften av investeringskostnaden, men med en tidsgräns satt till 31 mars 2019. Den politiska osäkerheten om budgetanslagen till klimatsatsningar framöver bidrar till att styrelsen väljer att genomföra satsningen nu.

Vi återkommer med mer information efter att upphandlingen är klar.

Nu när vi fått minusgrader ute har några medlemmar hört av sig om att de har kalla element eller att golvvärmen i badrummet inte verkar fungera.

Har du samma problem ska du anmäla det till styrelsen, helst via mejl till

Vi planerar att ta hit en rörmokare för att få igång värmen hos de medlemmar som har problem.

MEN först bör du kolla några saker:

- att det inte hänger gardiner eller står några möbler framför termostaten på det kalla elementet. De gör att termostaten mäter fel och tror att det är varmare än det egentligen är i rummet.

- att termostaten är uppvriden till maxläge. Vrid gärna termostatratten fram och tillbaka några gånger. Innanför termostaten sitter ett stift som styr tillförseln av värme, och det är risk att stiftet fastnar om inte termostatens drev vrids fram och tillbaka med jämna mellanrum. Avvakta sedan ett par timmar och se om värmen kommer tillbaka i elementet. (Den händige med någorlunda starka fingrar kan själv ta loss termostaten och försiktigt trycka in stiftet för att få igång värmen)

- att termostaten till golvvärmen står i maxläge. Vrid gärna termostatratten fram och tillbaka några gånger.

 

Renoveringen efter en vattenläcka i början av hösten på Tengdahlsgatan 44 gör att vattnet måste stängas av några timmar på måndag från klockan 10.

Vi beklagar att informationen kommer så här sent. 

Förhoppningsvis kan avstängningen begränsas till en port, men även lägenheter i närliggande portar kan drabbas.

VVS-företaget anger att vattnet kan släppas på igen senast kl 13.

 

Den som följer råden om att kolla brandlarmet inför kommande storhelger bör också tänka på att det gäller att ha koll på hur man hanterar 9-voltsbatterierna. Föreningen drabbades av en brand i Miljörummet för några år sedan, och det vill vi inte uppleva igen. 

Därför kommer här några varningens ord från brandexpertis.

9-voltsbatterier kan vara brandfarliga om de inte förvaras säkert och avfallshanteras på ett säkert sätt. Orsaken är att plus- och minuspolen sitter nära varandra. Om ett metallföremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet. Kortslutningen kan skapa tillräcklig värme för att det ska börja brinna.

Tänk på att:

 • Det är inte säkert att förvara 9-volts batteri tillsammans med gem, mynt, nycklar, pennor eller andra batteri. Inte heller tillsammans med material som stålull eller aluminiumfolie. Om dessa föremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet och värme tillräcklig för att det ska börja brinna uppstår.
 • Även svaga/urladdade batterier kan ha tillräckligt med laddning för att orsaka brand.
 • Ta ur batterierna ur utrustningen när den inte ska användas på länge.
 • Aldrig försöka ladda ett engångsbatteri.
 • Kontrollera att batteriets hölje inte är skadat. Det kan leda till att batteriet kortsluts och börjar avge värme. Detta kan i olyckliga fall leda till att batteriets inbyggda säkerhetsventil öppnas och batterisyra läcker ut. I ovanliga fall kan batteriet till och med explodera.

Förvara säkert:

 • Behåll batteriet i sin originalförpackning tills det ska användas.
 • Om batteriet förvaras utan förpackning se till att polerna är täckta med tejp.
 • Förhindra att polerna kommer i kontakt med varandra eller med andra metallföremål.
 • Förvara 9-voltsbatteri stående med polerna uppåt.
 • Förvara inte 9-voltsbatteri tillsammans med andra batterier.

Avfallshantering:

 • Batterier räknas som farligt avfall och ska återvinnas i speciella sopstationer.
 • Täck över plus- och minuspolen med tejp innan batteriet kastas.
 • Småbatterier ska lämnas i batteriholk som finns på återvinningsstationerna eller till Karlbergs avfallsstation.