Nyheter

Ett par nattpigga styrelseledamöter upptäckte att tv-sändningarna slocknade och bredbandsuppkopplingen gick ner under gårdagsnatten.

Efter ett flertal telefonsamtal till våra leverantörer Ownit och Telenor fick de till slut besked att boven i dramat heter Stokab.

Det är kommunens bolag, som dragit fiber över hela stan - "världens största öppna stadsnät", beskriver de själva. Företaget hyr sedan ut plats i kablarna till tv- och bredbandsleverantörer.

Nu hade Stokab valt att utföra service på sitt fibernät under natten till fredagen. Dock utan att informera kunderna. Enligt en av de nattpigga styrelseledamöterna inträffade samma sak natten till torsdag förra veckan.

Om det händer igen och hela styrelsen sover är det bra om den som upptäcker det ringer Ownits kundservice och klagar. Det är den kundservice som är lättast att nå.

Vi berättade nyligen på den här hemsidan om att flera bostadsrättsorganisationer inlett ett samarbete emot de stora höjningar av tomträttsavgifterna och höga priserna för friköp av tomter som kommunerna tar ut. Här kommer ett gemensamt inlägg från dem på Svenska Dagbladets debattsida, som publicerats på nätet.

 

”Stoppa höjningarna av markhyra i Stockholm”

Stockholm bör tills vidare frysa avgälds­nivån för tomträtter, för att vänta in en utredning av friköp för bostads­rätts­föreningar samt beslut i viktiga rättsfall. Det skriver flera debattörer.

Markhyran för de cirka 1 500 bostads­rätts­föreningar som hyr sin mark av Stockholms stad har rusat i höjden de senaste åren. I många fall handlar det om mer än en fördubbling, vilket slår hårt mot de boendes ekonomi. Att köpa marken har dessutom visat sig vara en omöjlig kalkyl – om ens möjligheten ges.

Tomträttssystemet infördes i Stockholm i början av 1900-talet för att möjliggöra ett tryggt och långsiktigt boende för hushåll med lägre inkomster och med intentionen att marken med tiden skulle omvandlas till äganderätt. Tomträttsavgälden, alltså markhyran, var på en låg nivå som många klarade av.

Det fungerade bra under många år, men bostadsbristen i Stockholm och den låga marknadsräntan har drivit upp markpriserna till rekordnivåer, vilket i sin tur avspeglats i markhyran. Den har dessutom fördyrats ytterligare på grund av att den räntenivå som staden tillämpar ligger en bra bit över såväl faktiska som förväntade räntenivåer.

Att friköpa marken skulle kunna vara en utväg, men även friköpspriserna sätts till nivåer som få föreningar kan betala. Och det är inte ens säkert att Stockholms stad vill sälja. Det här visar tydligt att tomträtts­systemet så som det var tänkt har spelat ut sin roll. Att bo i en förening med tomträtt har blivit dyrt, oförutsägbart och i princip omöjligt att ta sig ur.

Stockholms stad ska under året ska göra en utredning i syfte att stärka möjligheten till friköp. Det är något som vi, HSB Stockholm, Bostadsrätterna, Riksbyggen och Fastighets­ägarna Stockholm, välkomnar. Tillsammans företräder vi 1 100 av de drabbade bostads­rätts­föreningarna och menar att utredningen bör utgå från följande principer:

  1. Friköpspriset kan inte utgå från marknads­värdet på en öppen marknad, eftersom det endast finns en möjlig köpare, det vill säga bostads­rätts­föreningen. Priset måste därmed sättas på en nivå som är möjlig för de boende att betala.
  2. Ägare till småhus får friköpa marken till 50 procent av mark­taxerings­värdet, medan ett flerbostadshus måste betala 100 procent. Villkoren för flerbostadshus bör rimligtvis vara samma som för småhus.
  3. I stadens budgetskrivning för utredningen framgår att friköp enligt den nya modellen endast ska vara möjlig under en begränsad tid. Vi anser att en bostadsrättsförening ska ha rätt att själv bestämma vid vilken tidpunkt som det är lämpligt att göra ett friköp utifrån sina förutsättningar och behov.
  4. För många bostadsrättsföreningar kommer friköpspriset ändå vara för högt. Stambyte och annat fastighetsunderhåll medför stora kostnader och banken beviljar inte hur stora lån som helst. Därför bör staden även undersöka om friköp kan ske genom garantier eller någon form av avbetalnings­system.
  5. Men även om friköpspriset blir överkomligt så tillåter inte staden friköp för de föreningar som finns i områden där staden har för avsikt att bygga. Vi menar att bostadsrättsföreningarna i alla fall borde få köpa den mark som huset står på.

Förutom att utreda möjligheten till friköp, bör Stockholms stad även utreda modellen för tomträttsavgälden och presentera en transparent modell för hur den bestäms. Bostadsrättsföreningarna behöver förutsägbarhet av avgäldens utveckling för att ha en chans att planera sin ekonomi.

I en sådan utredning är det avgörande att justera avgäldsräntan på cirka 3 procent som staden använder i dag och som vida överstiger den långa riskfria realräntan som ska användas.

I Göteborg har ett antal föreningar vunnit i domstol där höjningar av avgälden har ansetts vara oskäliga givet den negativa realräntan. Dessa fall har överklagats av staden och kommer att avgöras den närmaste tiden. Det här skapar en stor osäkerhet bland de bostadsrättsföreningar vars tomträtts­avtal löper ut och som måste teckna nytt. Antingen förbinder de sig att betala en kraftigt höjd avgäld under en lång tid framöver eller så blir de tvungna att inleda en rättsprocess för att samtidigt invänta ett utfall i de överklagade rättsfallen.

Vi anser därför att Stockholms stad tills vidare bör frysa avgäldsnivån enligt 2004 års beslut. Frysningen bör även retroaktivt omfatta de föreningar som har skrivit på avtal för nivåerna som beslutades 2017 och som gäller mellan 2018 och 2027.

Det är hög tid att staden ger Stockholms bostadsrättsföreningar med tomträtt möjlighet till ett tryggt och långsiktigt boende. Så som det en gång var tänkt.

Anders Svensson
vd HSB Stockholm
Ulrika Blomqvist
vd Bostadsrätterna
Oskar Öholm
vd Fastighetsägarna Stockholm
Lars-Olof Pettersson
ordförande Intresseföreningen i Stockholm Riksbyggen

Det var tur att ingen träffades när plåtarna från taket ramlade ner på Tegelviksgatan någon gång i förra veckan.

Plåtarna, en tung sak på cirka 80x80 cm och en mindre triangelformad, upptäcktes av medlemmar i grannföreningen Sjöjungfrun. Men när de klättrade upp och kollade genom en taklucka såg de att det var hos oss plåtarna hörde hemma.

CC Plåt & Tak kallades in och kunde konstatera att huven på ett ventilationsrör ovanpå 75:ans port saknades.

Ny plåthuv ska nu tillverkas.

(Notera gärna lyktstolpen som plåtbitarna står lutade emot. Den har också fått en ny "huv". Luckan hade fått en rejäl smäll, troligen av en bil som backat lite snett. Den nya luckan har grundmålats och färdigmålats i rätt nyans. Färgburkarna finns kvar i hobbyrummet för den som vill snygga till någon egen plåtbit.)

 

Tomträttsavgifterna har växt till en mångmiljardintäkt för Stockholms kommun. Men nu drar de stora bostadsrättsorganisationerna igång en kampanj för att försöka stoppa avgiftskarusellen.

När vi i höstas fick besked från kommunens exploateringskontor att tomträttsavgiften för BRF Sjöstaden skulle höjas kraftigt med start 2025 tog styrelsen kontakt med Fastighetsägarna för att kolla deras inställning. Där pågick inget arbete, men man tackade för frågan.

I onsdags kväll höll Fastighetsägarna ett informationsmöte där vi fick reda på att de fyra organisationerna Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna nu gemensamt ska börja agera i frågan om tomrätterna. De har arbetat fram en rapport och har inlett diskussioner med Stockholms kommun. Organisationerna kommer "inom kort att gå ut publikt" med att reglerna måste ändras.

Enligt Fastighetsägarna, som har det största antalet bostadsrättsföreningar som medlemmar, får kommunen in 2 miljarder kr/år i tomträttsavgifter. Det är en viktig kassako just för Stockholms kommun, som tar in 70 procent av alla tomrättsavgifter i landet.

Från början var lagstiftningen om tomträtter tänkt som ett sätt att gynna småhusägare och bostadsrättsinnehavare. 

Avgiften ska baseras på marknadsvärde och realränta för de kommande 10-20 åren. Men avgiften beräknas nu på en inflation på 3,25-3,5%. Medan realräntan i dag i verkligheten ligger på cirka 1% Kommunen är medveten om detta och ger en viss rabatt vid beräkning av avgiften. Det har varit 30 år av fallande räntor som lett till stigande markvärde. Kommunen med sin monopolställning utnyttjar det dubbelt upp – fortsatt höga räntor och höjda avgifter med hänvisning till stigande markvärden.

De fyra organisationerna pekar i rapporten på oförutsägbarheten om hur avgifterna kommer att utvecklas och hur avgifterna räknas fram. De vill också ha ändrade regler för friköp av marken.

I dag kan småhusägare friköpa tomten till halva priset av markvärdet, med BRF:er får betala 100%. Kommunerna borde vara mer generösa mot BRF:er

Enligt Fastighetsägarna har kommunen satt igång en intern utredning om tomträtterna som ska vara klar inom ett år. Den kommer främst att handla om reglerna för friköp.

- Det är val nästa år. Det kan bli jobbigt för politikerna om frågan om tomträtterna kommer in i valrörelsen, var en kommentar från Fastighetsägarna. Moderaterna har tidigare varit för att underlätta friköp, men har inte tagit upp det under åren i "regeringsställning"..

- Det kan bli nödvändigt att gå till staten för att begära ändrad lagstiftning för tomträtter.

För BRF Sjöstaden gäller följande siffror. I dag har vi en tomträttsavgift på 1,4 miljoner kr/år. Den gäller till 30 november 2025. Kommunen vill därefter höja avgiften succesivt under fem år till 3,2 miljoner, som sedan ska gälla till 2035. 

Kommunens exploateringskontor ”erbjöd” friköp av marken för 265 miljoner kr för BRF Sjöstaden juni 2020