Nyheter

Om någon väcktes av ett vrålande tjutande larm under lördagsnatten så var det då någon försökte ta sig in i Saltsjön.
Vår vackra ångbåt.
Tjuven försvann springande och Securirtas var snabbt på plats. Båten är K-märkt men innehåller inga värdesaker.
Visste ni att båten är från 1925  - byggd i Göteborg, Eriksberg,  som koldriven ångbåt, från 1977 går den dock med diesel.
Den har slavat i skärgården i många år under namnet Björkfjärden.
Den gick till Ornö. Albert Engström och Kardemumma var några av de kända passagerarna som regelbundet åkte ut i Skärgården till helgen.
Sen gick båten till Birka. Och några år till Strängnäs.
Under en julkryssning på 90-talet med tre, ja tre, betalande passagerare tog besättningen båten till Strängnäs och lämnade den vid bryggan. De tre passagerna fick ta sig hem själva.
Båten heter faktiskt numera återigen Björkfjärden och under det namnet ska den i höst flyttas till Norr Mälarstrand.
Den ska vara en eventbåt och vill ni hyra den kostar det 5800 kronor dygnet plus moms.

Lasse Hallgren

Plastsoporna bildar inte bara ett berg i Miljörummet, utan har spridit sig över golvet och gör det nästan svårt att komma in.

Stena Recycling hämtade inte plasten i måndags, och förklarar det med att lastbilen gått sönder. En ny är enligt uppgift på väg från Helsingborg.

Därför lär det inte bli någon hämtning av plastsopor förrän tidigast i början av nästa vecka.

För allas trevnad: AVVAKTA MED ATT LÄMNA PLASTSOPOR I MILJÖRUMMET TILLS NUVARANDE MÄNGDER TRANSPORTERATS BORT.

Den här försommaren har vi måsungar både på 71:ans och 44:ans tak. Snart kommer de ner på marken på endera sidan av husen, och innan de har lärt sig flyga skyddas de av sina föräldrar som attackerar alla som kommer i närheten.

Sjöstadsbladet har beskrivit vad som väntar oss de närmaste veckorna:

"Med hjälp av stördykningar försöker måsföräldrarna visa att det inte är okey att vi är nära deras ungar. Fåglarna struntar i om det är människor eller rävar som försöker ta deras ungar. Att få en sådan i skallen skulle inte vara nådigt, men det händer nästan aldrig att attacken fullföljs. En kollision skulle ju även få fatala följder för måsen. I stället avbryts dykningen någon halvmeter över huvudet på “inkräktaren” varpå måsen stiger till väders och ofta dyker på nytt." 

Tidigare år har föreningen anlitat en firma som gjort våra tak ogästvänliga för fåglar genom att placera ut en sorts klister på strategiska platser. Tyvärr har det också skadat våra tak, och efter ommålningen i fjol valde styrelsen att inte ta till några sådana åtgärder i år.

Vi får göra en utvärdering efter den här säsongen.

Här en länk till tidningen Hammarby Sjöstad:

https://www.tidningenhammarbysjostad.se/strande-msar

 

 

Information från Fastighetsägarna Stockholm, där BRF Sjöstaden är medlem.

Det är äntligen dags för utomhussäsongen med balkonghäng och grillkvällar. Detta kan dock medföra en del bekymmer för dig som som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening eftersom det inte sällan uppstår tvister mellan de boende. Vi har svaren på hur du hanterar de två vanligaste bekymren som kan uppstå på balkongen.

Grillning på balkongen – inte helt okomplicerat

Det finns inte något lagförbud mot att grilla på balkongen. Det finns heller inga generella regler för hur styrelsen i en bostadsrättsförening ska hantera grillning på balkonger, men styrelsen har rätt att sätta upp egna regler för hur det ska vara i fastigheten.

I BRF Sjöstaden har vi inga särskilda regler utan alla medlemmar uppmanas ta hänsyn till grannarna.

Grannar får tåla balkongrökning

Rökning på balkong orsakar inte sällan tvister i bostadsrättsföreningar. Om det ska vara tillåtet eller inte att röka på sin egen balkong kan lätt leda till heta diskussioner. För några år sedan avgjorde miljödomstolen en tvist om rökning på balkong där en boende hade begärt att få grannens rökning reglerad. Miljödomstolen slog då fast att grannar som röker på balkongen inte är en så allvarlig störning att det bör förbjudas. Domstolen konstaterade ändå att tobaksrök kan utgöra en olägenhet för människors hälsa om den regelbundet tränger in i bostadslägenheten. Men om man inte besväras av tobaksröken när man stänger fönster och dörrar är störningen inte är så allvarlig så att den kan förbjudas. 

I BRF Sjöstaden har vi satt upp skyltar om rökförbud på gården eftersom det enligt ny lagstiftning är förbjudet att röka i närheten av lekplatser, samtidigt som vi uppmanar de som röker på sin balkong att ta hänsyn till grannarna.

 

Det har varit kaos i Miljörummet med berg av plast och kartonger nästan varje helg de senaste månaderna. Men äntligen kan vi rapportera att en förbättring är i sikte!

Den 1 juli övertas transporterna från Miljörummet av företaget Suez. Då blir det bland annat två stora kärl för plast, och hämtning av kartonger och pappersförpackningar två gånger i veckan.

Upphandlingen har varit en omständlig process eftersom föreningens ursprungliga avtal från 2012 med BigBag överförts först till "IL Recycling" och sedan till "Stena Recycling" utan vårt godkännande.

Det nya avtalet med utökade transporter kommer inte att bli dyrare än det tidigare avtalet.

Från 1 juli blir det en del omflyttningar i Miljörummet, men det återkommer vi till när Suez tar över.

Men tills dess får vi hjälpas åt att försöka undvika fortsatt kaos i Miljörummet:

+ Om det är fullt i kärlet för plast, stoppa den hoptryckta plastförpackningen i soppåsen och släng i sopsugsröret.

+ Om det är fullt i de tre kärlen för förpackningar, förvara dem i lägenhetsförrådet tills kärlen töms i början av veckan eller dem till den kommunala återvinningsstationen vid 57:ans busshållplats