Nyheter

Styrelsens årliga inspektion av brandsäkerheten i föreningen kommer att utföras av ansvarige Dag Duberg under de närmaste veckorna.

Det är viktigt att portar och trapphus är fria från föremål för att brandmän inte ska hindras vid en utryckning. Där får inte finnas några cyklar, barnvagnar el dyl.

Ännu en helg med stopp i sopnedkastet i 75:an! Om än bara i ett rör den här gången.

Det verkar som någon eller några medlemmar ägnar sig åt storstädning på helgerna och samlar det som ska slängas i extra stora säckar som sedan trycks ner i sopnedkastet.

Vad än som är orsaken leder alltför stora föremål som trycks in genom sopluckan till stopp i sopsugsröret, och eftersom det är helg drabbar det extra många andra medlemmar eftersom företaget som sköter sopsugen, Envac, inte rycker ut för att rensa rören förrän det blir vardag.

Förslag på åtgärder kan sändas till

En medlem upptäckte en vattenläcka under kylen och frysen när han kom hem från semestern. Flera månader av elände följde.

Ett fuktmätningsföretag anlitades via föreningens försäkringsbolag. Överbelupna med jobb. Anländer efter några veckor. Konstaterades fukt i betonggolvet och vägg. Saneringsföretag rev upp parkett och vägg. Firma ställde upp dånande torkfläktar några veckor. Förhandling med medlemmens försäkringsbolag om ny parkett.

Nytt golv är ännu inte på plats.

Visst är det trevligt att få is i punschen utan att öppna frysdörren, eller bubbelvatten direkt i kylens dörr. Men om slangen från vattenkranen på andra sidan köket lossnar…

Försäkringsbolag larmar om ökning av dyra fuktskador från kök med kylar, frysar och kaffemaskiner direktkopplade till vattenledning.

Vitvaruföretagen vill naturligtvis sälja på oss alltmer avancerade apparater till allt högre priser. Men de ökade riskerna får kunden bära.

För föreningen innebär vattenskador kostnader för självrisken upp till 50 000 kronor. För medlemmen en mindre självrisk med desto mer elände.

Kolla alla vattenledningar. Stäng av kopplingar till diskmaskin, kyl/frys, kaffemaskiner när du åker bort. Och fundera gärna ett varv till hur viktigt det är med snabb is i punschen.

En viktig information vi missat i några SjöstadsNytt: Vi hälsar nya medlemmar välkomna i föreningen.

+ Stephanie Lundström Kyrk och Jan Bucki i 73:an.

+ Emma och Linus Cars i 77:an.

+ Malin och Steeve Führ i 77:an.

+ Helena Wester i 77:an.

+ Therese Glimskär och Johan Persson i 44:an.

Verkställande direktören för bredbandsleverantören Ownit som levererar wifi-tjänster till BRF Sjöstadens nät har skickat ett brev till oss där han ber om ursäkt. Väntetiderna i telefon för att nå kundservice har försämrats under det senaste året efter att Ownit tidigare legat i topp i kundnöjdhet. Företaget försäkrar att det är på väg att åtgärdas och att väntetiderna i telefon har kortats, och att det ska bli ännu bättre.

Ownitdirektören passar också på att avsluta det ursäktande brevet med reklam för en ny grej som han vill sälja. 

"Hej,
Ända sedan början av 2020 har vi levt i en omvälvande tid på alla sätt. Hela samhället har blivit satt på prov, och det finns nog ingen som kan påstå något annat. Just för oss på Ownit handlade det till stor del om att motsvara dina förväntningar om en kundupplevelse av absolut toppklass. Det är och förblir vår ambitionsnivå.

Tyvärr har vi under det senaste året inte levt upp till den visionen.När de allra flesta av oss började jobba hemifrån ökade mängden av kontakter till vår kundservice med över 40 procent. Det skapade helt oacceptabla väntetider i telefon. 

Med dessa rader vill jag först och främst be om ursäkt.

Jag vill sedan berätta vad vi gjort för att detta inte ska upprepas. Vi har kommit en bra bit på väg och redan nu kan vi se resultatet.

  • Vi har blivit fler. Vi har idag tio nya, kompetenta medarbetare i vår kundtjänst. Det är den viktigaste skillnaden - och det gör skillnad.
  • Vi har gjort uppdateringar av hemsidan.Bland annat med flertalet nya och förbättrade guider för att underlätta när du väl behöver kontakta oss.

De genomsnittliga väntetiderna i telefon har nu minskat med mer än 75 procent jämfört med hösten 2020. Vi har en bit kvar. Vår målsättning är, att det alltid ska vara enkelt att kontakta Ownit. Oavsett vad ditt ärende gäller.

Din uppkoppling är viktig. Nu blir den ännu bättre.

Pandemin har varit en stor påminnelse oss kring just hur viktig uppkopplingen i hemmet är. Därför fortsätter vi att förbättra den, genom en ny router med den senaste trådlösa standarden - WiFi 6. Den är inte bara snabbare, utan har i våra tester visat på 20 procent bättre täckning i hemmet. Vi hoppas kunna presentera den nya routern närmre tillsammans med ett erbjudande i slutet av året.

Och vårt löfte ligger fast: Ownit ska ha branschens nöjdaste kunder. Det ingår i vårt DNA. Vi kommer även i framtiden att göra allt vi kan, för du ska vara nöjd med Ownit.

 

Med bästa hälsningar,

Sebastian Palmqvist
VD, Ownit"