Nyheter

Våra Portombud tillhör den trognaste skaran medlemmar i vår förening och har ofta innehaft sin post under många år. Tack till er alla för att ni ordnar lite glögg och julpynt en gång per år och hjälper till att planera städdagarna vår och höst. Och för att ni hälsar nya grannar i trappuppgången välkomna och visar dem runt. Det ökar trivseln för oss alla.

Vi söker nu nya Portombud till 71:an och 79:an. Vi ber därför medlemmarna där att diskutera sinsemellan och övertyga någon lämplig att ställa upp.

Hör av dig till Patrick Borg i styrelsen. OBS! Att vara Portombud betyder inte att man är vaktmästare eller städare eller portvakt – det är allas vårt ansvar!

Styrelsens miljörumsansvarige, Lasse, har fått bättre pli på Stena Recyclings åkare. Men nu behöver vi medlemmar göra en insats för att Miljörummet ska fungera.

Vi har utökat till tre containers för kartong i Miljörummet, men i takt med att alltfler handlar på postorder ökar också mängden förpackningsmaterial.

Därför måste alla platta ihop lådor och andra förpackningar innan de läggs i containern. Vik ihop dem eller hoppa på dem tills de blir så platta som möjligt.

Det funkar inte med berg av kartong upp till taket när sophämtarna ska dra ut containrarna.

Utrymmet vi hittade i garaget i våras är tömt och utifrån de förslag vi fick in från medlemmarna är det nu dags att döpa om det till ”Hobbyrummet”.

En snickarbänk har inhandlats, och de nitton delarna har skruvats ihop av några styrelseledamöter.

Medlemmar som har verktyg som inte används är välkomna att skänka dem till Hobbyrummet.

Vi gör det här på enklast möjliga sätt. Hobbyrummet, som finns innanför plats 27 i garaget, kan lånas i en vecka utan kostnad. Nyckel till rummet och tagg för att komma in i garaget finns att låna på expeditionstiden tisdag kvällar. De ska lämnas tillbaka senast tisdag veckan därpå på expeditionen, eller i ett kuvert i föreningens brevlåda, i 71:ans port dessförinnan. Glöm inte att städa när du är färdig.

Vi för en lista över vilka som lånar Hobbyrummet, precis som med Borrhammaren. Om det är flera som vill låna rummet gör vi upp en kölista.

Vi har just distribuerat nya klisteretiketter med datummärkning till cyklarna i föreningens utrymmen. Cyklar som inte har etikett kan komma att flyttas bort, då det finns ett antal cyklar som verkar sakna ägare. Etiketter finns att hämta på expeditionens jourtid.

Cykelrummen kommer också att märkas med vilka utrymmen som hör till respektive port.

Till våren planeras en ny auktion av övergivna cyklar.  

Det är mycket trångt i flera cykelrum. Om du har en cykel i cykelrummet som inte används – försök förvara den på annan plats när den inte är i bruk. Detta gör det enklare för andra att få fram sin cykel.

Samtliga bostadskvarter längs kajen ingår i ett avancerat sopsugssystem. Soporna sugs i långa rör iväg till ett bergutrymme under Stora Bleckan, där de komprimeras innan de transporteras bort.

Det gör att vi slipper en hel del sopbilar i våra kvarter, förutom att delade kostnader ger lägre kostnader.

När kvarteret Persikan, där Spårvagnsmuseet höll till, nu ska omvandlas till flera bostadskvarter kommer vårt sopsugssystem att byggas ut för att även innefatta dem.

Fastigheterna får köpa in sig i vår Sopsugsförening, där BRF Sjöstaden äger 4,58 procent. Och när bostäderna är klara och inflyttade någon gång på 2020-talet kommer föreningen att få ett tillskott på cirka 160 000 kr.