Nyheter

Denna rostiga varelse är uppgrävd under golvet i garaget.

Det har varit en pump som sett till att det inte kommer in vatten underifrån in i garaget och källarutrymmen. 

Pumpen började föra oväsen i början på sommaren när larmet slog till. Rörmokaren konstaterade att den inte gick att rädda.

Nu har rörmokaren tillsammans med elektriker hissat ner en ny pump under garagegolvet och sett till att larmfunktionerna är i ordning.

 

Det har skett förbättringar i Miljörummet denna sommar, sedan Suez tog över och vi fick hämtning av kartonger två gånger i veckan. Men det blir fler förändringar, och de sker stegvis. Därför finns det skäl att kolla att grejerna hamnar i rätt kärl.

Vi har nu två stora kärl för plast, men vi har inte fått de nya skyltarna ännu. Därför finns det bara en skylt ovanför de två kärlen.

Papperstidningar är en snabbt minskande produkt, och från att tidigare ha haft två stora kärl för dessa testar vi nu att enbart ha ett mindre kärl. Tidningarna ska slängas i ett kärl som står rakt fram när man kommer in i Miljörummet.

Ett akut problem som dykt upp de senaste veckorna är "elektronikavfallet". Innehållet i det kärlet hämtas sex gånger om året, i likhet med tidigare. Men nu har det blivit överfullt av en stor tjock-tv och två stora platt-tv-apparater. Vi får beställa en extra hämtning. Det aktualiserar en diskussion om vilken typ av borttransporter föreningen ska stå för. I dag gör vi det inte för kylskåp, diskmaskiner och andra vitvaror.

På nästa städdag, som infaller den 11 oktober, kommer det som vanligt att finnas en container där vi kan göra oss av med stora grejer. Men inte elektronikavfall.

 

Hämtning av FNI – Fastighetsnära insamlade restprodukter

Tidningar onsdagar Varje vecka.

Glasförpackningar fredagar varje vecka.

Pappersförpackningar måndagar och torsdagar varje vecka.

Grovsopor måndagar varje vecka.

Plastförpackningar torsdagar varje vecka.

Metallförpackningar torsdagar i samband med plastförpackningarna. Ingen fast hämtning.

Hämtningsdagar kan variera något pga. diverse omständigheter.

Elektronik – 6 ggr / år

Ljuskällor – 4 ggr / år

Batterier – 4 ggr/ år

Den 1 oktober byter vi portkod i föreningen. Den nya koden hittar du i brevet med avgiftsavierna från Nordstaden som delas ut i våra brevlådor i dagarna.

Uppmaningen att inte lämna ut portkoden till företag eller andra utomstående gäller fortfarande. 

Det är alltfler som får varor hemleverade i dessa tider. Men om portkoden lämnas ut till dessa transportfirmor är det lätt att den sprids.

Låt utomstående använda porttelefonen i stället.

Brev från en bastubadare:

"I bastuns förrum finns en sophållare med pedal. Har noterat att bastubesökande njuter av frukt eller annat tilltugg efter bastun, vilket är jättetrevligt och mysigt.

Det vore också bra om de även knöt ihop plastpåsen som finns i behållaren och tog den med till närmaste sopnedkast. Gamla bananskal, äppelskrutt, tomma dryckespaket etc avger en viss doft efter en tid.

Med vänliga hälsningar"

Ett av föreningens tre lån har omförhandlats. Resultatet är mycket låga räntor två år framåt.

BRF Sjöstaden har lån på tillsammans 51,77 miljoner kronor uppdelat på tre ungefär lika stora lån. I fjol upphandlades två av dessa lån och föreningen valde för ovanlighets skull att binda dem under tre år till en ränta på 0,54 procent.. Sedan dess har marknadsräntorna stigit något efter att Riksbanken höjde reporäntan. Men bundna räntor är ändå så fördelaktiga jämfört med rörliga att vi valde att binda även detta lån, under två år till en ränta på 0,64 procent.

Det innebär att samtliga lån löper ut samtidigt i augusti 2022.