Nyheter

Körsbärsträden blommar ovanligt tidigt på vår gård och påminner om att våren är här trots att vi lever i coronatider.

Det finns mycket att göra i trädgården och många medlemmar har säkert planerat för att slänga överblivna grejer. Därför har vi beställt en container till en städdag även den här våren. Ragnsells ställer ut den på gården fredag 17 april och hämtar den måndag 20 april.

Portombuden och trädgårdsgruppen diskuterar hur vi ska organisera städdagen den här gången med många medlemmar som tillhör riskgrupper. Vi hoppas de kan hitta på både ”individuella” uppgifter och jobb vi kan utföra tillsammans med ”armslängds avstånd” och ändå klara av sköta våra lokaler och gården så att vi kan trivas efter att coronatiderna är över.

Något som liknar ”after ski” bör vi inte ha, och därför lär det inte bli något fika i Snäckan.

Vi får bedöma när 19 april närmar sig hur vi ska göra med den tänkta cykelauktionen, och om det går att ha fika utomhus.

OBS! Även om det är en annan färg än tidigare år gäller minst lika strikta regler för vad som får slängas i containern: Förbud för elprodukter, målarfärg, kemikalier, bildäck, tryckimpregnerat trä. Fel grejer leder till en extra avgift för föreningen på 3 400 kronor.

Styrelsen, revisorerna och valberedningen arbetar som vanligt med att ta fram en verksamhetsberättelse och förslag till ny styrelse till årsstämman. Lokal är bokad till den 14 maj. Men vad gör vi nu när det införs förbud för möten med fler än 50 personer?

Enligt föreningens stadgar ska stämma hållas under maj. Enligt lagen måste en stämma hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut, alltså 30 juni. Om styrelsen inte kallar till årsstämma räcker det med att en medlem begär det för att Bolagsverket ska kalla till stämma.

Bostadsrättsorganisationer ger olika alternativ: Skjuta upp stämman till i höst trots lagreglerna? Hålla stämma utomhus på gården? Hålla stämma digitalt?

Vi hoppas på klarare regler närmaste dagarna.

Information till alla medlemmar och kallelse till årsstämma kommer efter styrelsens möte den 14 april.

Nästa fredag kl 16 får vi en livsmedelsbutik inom gångavstånd igen!

Bygget pågår för fullt och är långtifrån klart, men innanför avspärrningarna har man kunnat skymta frysar och livsmedelshyllor som fyllts med varor de senaste veckorna. Och nu har Coop satt upp skyltar om att det blir "Nyöppning" på fredag 27 mars klockan 16. 

I ett par portar i föreningen har medlemmar satt upp lappar och erbjudit sina grannar att hjälpa till med att handla under coronakrisen. Det är ett jättebra initiativ som vi hoppas fler medlemmar vill följa.

Folkhälsomyndigheten varnar för att coronaviruset är farligast för äldre som drabbas. Därför uppmanas äldre att i största möjliga mån undvika sociala kontakter. Så här står det på myndighetens hemsida:

"Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler."

Samtidigt uppmanas yngre att i största möjliga mån arbeta hemifrån under den här krisen.

Medlemmar som har tid och möjlighet att hjälpa sina grannar kan sätta upp en lapp på anslagstavlan i sin port eller skicka ett mejl till  om vad ni kan hjälpa till med så skickar vi ut den informationen.