Nyheter

Snälla all ni som tvättar i tvättstuga 2!!

1. Töm filtret i torktumlaren!

Det står HÄR på luckan så det är inte svårt att hitta!

2. Torka av filtret i torkskåpet, det är heller inte så svårt! Det finns en wettexduk som man blöter och sen torkar av.

Det är inte så roligt att komma ner i tvättstugan när det ser ut så här! Det händer numera alltför ofta.

Mvh Charlotte Laufer

Många medlemmar har behövt få sina taggar "omladdade" efter inbrottet och bytet av dator.

Därför öppnar vi nu expeditionen på sin fasta jourtid igen, tisdagar 18.30-19.

En ny hämtlista finns nu på insidan av dörren till Miljörummet. Den kan underlätta planering när man ska gå dit med kartonger, plast el dyl.

Ett tips för dagen är att vänta till slutet av veckan om man har grejer att lägga i kärlet för "Övrigt". Det är överfullt redan av väldigt skrymmande grejer.

På listan finns också en "vädjan". Det är inte bara styrelsen som manar alla medlemmar att vika eller stampa ihop kartonger och lådor innan man lägger dem i kärlet. En enträgen vädjan kommer även från internrevisor Vera Winell.

Det har blivit bättre ordning i Miljörummet sedan vi bytte hämtföretag. Men kemikalier ingår fortfarande inte sådant som hämtas från Miljörummet.

Den som ställt ett par målarburkar på golvet ombeds hämta dem och lämna dem på en miljöstation. 

"Ett varmt tack för föreningens engagemang!"

Hälsningen vidarebefordras av Daniel Blixt som tog hand om några cyklar efter cykelauktionen på städdagen i april.

Här ser vi att de överblivna cyklarna kommer till användning.

Nästa vår stundar en ny cykelauktion.

Det var bara drygt ett år sedan som Inger Outzen i styrelsen skruvade ihop den nyinköpta leksakslådan. Men den höll inte så länge. Nu gör vi ett nytt försök, med en låda som vi hoppas ska hålla längre. Och den har en finess.

Förutom att lådan är orange, för att lätt skilja den från de gröna sandlådorna, är den försedd med gasdämpare som ska minska risken för att något barn klämmer fingrarna (Den finessen gör också att luckan är lite tung att stänga så det är bra om någon vuxen hjälper till).

Inger har också skruvat bort låsanordningen på den nya lådan.

Det är bra om barn och vuxna hjälps åt att lägga tillbaka leksakerna i lådan när leken är slut. Det minskar risken för att någon ska snubbla på dem. 

Vi kan väl också hjälpas åt att lägga på kattnätet på sandlådan för att skydda sanden.

Om den nya leksakslådan används för att förvara leksaker och inte som en lekstuga kan vi hoppas att den här håller längre än ett år.