Nyheter

Till helgen vankas första advent och det är många som tänder första ljuset i adventsstaken. Men innan dess kan det vara läge att testa brandvarnaren.

Föreningens brandsäkerhetsföretag Dafo påminner om att juletid också är en tid då bostadsbränderna ökar. Ett säkerhetsmoment är därför att försäkra sig om att batteriet i brandvarnaren inte har tröttnat.

Här nedan Dafos tips för en brandsäker jul, förutom en uppmaning om att det är bra att skaffa sig en brandsläckare och brandfilt.

Med önskan om en brandsäker jul!

Adventsljus, knäck och julstämning i all ära. Men julen är också en tid då bostadsbränderna ökar. Levande ljus, glömda spisplattor och torra julgranar är de vanligaste brandorsakerna under december månad.

Släck ljusen!

Lämna aldrig levande ljus obevakade. Hur fint man än tycker att det är ska brännbara material som mossa och dekorationer av plast eller papper absolut inte användas i adventsljusstaken.

Värmeljus som står för nära varandra är också en brandfara. De får värme av varandra och kan plötsligt flamma upp. Ta för vana att den som tänder ljusen även är ansvarig för att släcka dem.

Glöm inte spisen!

Den allra vanligaste orsaken vid bostadsbränder är den glömda spisen. Stäng av spisplattan om du måste gå ifrån köket och lämna inte plattan på utan uppsikt. Det kan lätt bli torrkokning som kan orsaka brand.

Brandförloppet i ett hem kan gå väldigt snabbt. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring som varnar redan innan brand brutit ut.

Låt granen få vatten!

Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld. En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med en ljuslåga eller ett tomtebloss.

Se till att granen alltid står i vatten. Självklart ska man aldrig ha levande ljus eller tomtebloss i närheten av granen. Man kan också tänka på att inte ställa granen för nära ett element eller en öppen spis så att den torkar ut snabbare än nödvändigt.

 

Tre vise män från JE Mark kom till vår gård på måndagen. De bar på en julgran.

Med förenade ansträngningar reste och klädde de vår gran med ljus.

På tisdagen återvände de med ännu en gran, som på samma sätt ska förgylla vår grannförening.

Nu förlitar vi oss på att Sjöjungfrun, som har nyckeln till elrummet för granarnas elkontakter, trycker på knappen på första advent.

Efter inbrotten har flera medlemmar efterlyst bättre ljus på gården. Ett första försök har nu gjorts.

Vi har gamla kvicksilverlampor i gårdsbelysningen. Förutom att det är förbjudet att sätta in sådana numera är de också gamla och försvagade.

Vår internrevisor tillika elkonsult Jörgen Söderström har tagit fram en ny energisnål lampa, som han hjälpt oss att montera in i en stolpe på gården.

Resultatet ser ljust ut.

En ny Energideklaration har gjorts för vår förening. Enligt lag ska en sådan genomgång göras vart tionde år. Den här visar att föreningen blivit bättre på energihushållning, men ännu inte kan klassas som Bra.

Energideklarationen är upprättad av Jens Ehrs, auktoriserad energikonsult. Den finns att läsa på föreningens hemsida under länken Föreningen:

http://www.brfsjostaden.se/foreningen/energideklaration

Den består av tre dokument. En för det stora huset, från Tegelviksgatan 75 till och med Tengdahlsgatan 44, kallad 71. En för Tegelviksgatan 77 och en för Tegelviksgatan 79.

Energideklarationen visar att energiförbrukningen i samtliga tre hus håller sig inom normalintervallet för liknande fastigheter, på 119 - 145 kilowattimmar per kvadratmeter och år. I den förra Energideklarationen från 2007 fick det stora huset ett värde på 184.

Det stora huset får nu 135 KWh/kvm o år. De två andra 143. Skillnaden är dock inte särskilt exakt, eftersom fjärrvärmeförbrukningen inte är uppdelad mellan husen.

Det förbättrade totalresultatet beror dels på att den firma som gjorde Energideklarationen 2007 räknade på en felaktig boyta för föreningen. Dels på att den stora investeringen i en frånluftvärmepump 2010 har lett till minskad energiförbrukning.

Men vår energiförbrukning ligger som synes fortsatt i det högre intervallet jämfört med liknande fastigheter, och långt över normalvärdet för nya fastigheter.

Arbetet med att minska energiförbrukningen fortsätter, både av ekonomiska och miljömässiga skäl.

Den här Energideklarationen är gjort utifrån energiförbrukningen 2016. Sedan dess har ledlampor installerats i garaget och servicearbetena på frånluftvärmepumpen fortsatt. I början av nästa år kommer styrelsen med fler initiativ.

 

Medlemmar i föreningen kan få rabatter på färg, byggmaterial, hemsidor.

Informationen om rabatterna och hur man får tillgång till dem finns nu på hemsidan, under vinjetten "Mitt boende".