Nyheter

BRF Sjöstaden tar ytterligare ett steg mot att uppfylla lagarna för lekplatser.

Vi har låtit tillverka en skylt som visar vem som tillverkat lekställningarna, vem som är ansvarig för lekplatsen och vilket larmnummer man ska ringa vid en olycka. Skylten sitter på klätterställningen.

Det här följer anmärkningarna från den certifierade lekplatsbesiktaren.

Tidigare har klätterställningen gjorts säkrare och målats, och till våren ska JE Mark leverera sand som extra fallskydd under gungan och till sandlådan.

Föreningen får ny tv-leverantör. Canal Digital Kabel-TV ersätts av Bredbandsbolaget.

Det är inte BRF Sjöstaden som beslutat detta, utan det är ägaren Telenor-koncernen som gör en överföring av tjänster inom koncernen mellan dessa två dotterbolag.

De medlemmar som har de kanaler som ingår i föreningens abonnemang påverkas endast genom att de måste göra en ny kanalsökning den 20 november, tidigast kl 18.00. ”Det kan uppstå ett mindre avbrott i tjänsten”, förvarnar bolaget.

De medlemmar som abonnerar på digitala kanaler kommer att få ytterligare information per brev ett par veckor före övergången. De som har äldre digitalboxar kommer att få nya gratis.

Mer information på bredbandsbolaget.se/byte eller via telefon 0200-116 500.

Tjuvar har brutit sig in i en av lägenheterna i föreningen under helgen. De har slagit sönder fönster, tagit sig in och stulit flera värdeföremål.

Det är en av medlemmarna boende på bottenvåningen som drabbats. Men alla bör vara uppmärksamma på att tjuvarna kan dyka upp på nytt.

Se till att låsa alla dörrar, stänga och om möjligt låsa fönster och balkongdörrar.

Slå larm om ni ser något misstänkt.

 

Ett 30-tal medlemmar har fått ett meddelande i sin brevlåda om att HA Ventilation kommer på besök igen.

Det handlar om uppföljning av vårens stora rengöring av föreningens ventilationsledningar.

I ett 20-tal lägenheter upptäcktes att packningarna runt ventilationsdonen, som sitter i bland annat badrummen, var trasiga eller helt borta. Det ska nu åtgärdas.

I några lägenheter var ventilationen igenstängd eller hade andra brister, till exempel efter felaktig installation av kolfilterfläktar. Dessa medlemmar har blivit kontaktade av styrelsen inför HA Ventilations arbete.

Kontaktuppgifter till HA Ventilation finns på det meddelande som lagts i brevlådan hos de berörda medlemmarna.