Nyheter

Lagarna för bostadsrättsföreningar har ändrats och vi måste därför justera våra stadgar. Det måste godkännas av två stämmor och styrelsen kommer därför att kalla till extrastämma den 15 februari.

De ändrade reglerna gäller bland annat när kallelsen till föreningsstämma ska skickas ut, tidsfrister för årsredovisningen och utomståendes rätt att närvara som biträde på stämman.

Kallelsen till extrastämman skickas ut i januari. Stämman kommer att hållas i föreningslokalen Snäckan.

Övergången från CanalDigitalKabelTV till Bredbandsbolaget har gått relativt smärtfritt. MEN några medlemmar har oväntat fått räkningar från Bredbandsbolaget, trots att de inte haft några avgifter från CanalDigital. Därför vill styrelsen uppmana alla som får räkningar från Bredbandsbolaget att granska dem noga.

Det är medlemmar som haft ett så kallat extrapaket som kallas T1-Bas som riskerar att råka ut för det här.

De har köpt en digitalbox eller ett så kallat CA-modulkort från Canal Digital och på så sätt kunnat se flera av de 17 analoga kanalerna i HD-kvalitet, utan extra kostnad.

Nu får de plötsligt en räkning från Bredbandsbolaget på en månadsavgift på 99 kronor, plus 49 kr i fakturaavgift.

Bredbandsbolagets fastighetsägarservice förklarar för Sjöstadens styrelse att detta beror på att CanalDigital "bjöd" på HD-kvalitén till de som köpt boxar. Men det gör inte Bredbandsbolaget.

Bolagets fastighetsägarservice medger att man borde ha informerat om denna extra avgift.

Medlemmar som fått räkningar med den här nya avgiften kan säga upp T1-Basabonnemanget och slippa betala. Samtliga 17 kanaler finns kvar att titta på, eftersom de ingår i det abonnemang som föreningen betalar för.

För andra medlemmar innebar övergången till Bredbandsbolaget att det blev försämrad bildkvalitet på flera kanaler. TV-tekniker har dock varit här och fixat, genom att sätta in förstärkningssändare för några uppgångar och genom att byta antennuttag i vissa lägenheter.

På lördagen tändes julgranen, och på första advent fick vi nya lampor i de fjorton lyktstolparna.

Det blir betydligt starkare ljus med de nya lamporna, och med rengjorda kupor. Dessutom spar vi energi, från 80 till 45 Watt i varje lampa.

Föreningens internrevisor, tillika elkonsult, Jörgen Söderström kopplade om kvicksilveranläggningarna för att anpassa dem till de nya lamporna. Det blev ett blött jobb; det var ju inte meningen att det skulle regna på första advent.

På det här sättet blir vår gård lite mer ogästvänlig för inbrottstjuvar.

Tyvärr kan vi inte säga detsamma om området mellan 77:an och 44:an. Där har någon gjort sig omaket att rödfärga kupan på en av lyktstolparna. Färgen går inte att tvätta bort, och nya kupor av den här modellen finns inte att köpa längre.

Till helgen vankas första advent och det är många som tänder första ljuset i adventsstaken. Men innan dess kan det vara läge att testa brandvarnaren.

Föreningens brandsäkerhetsföretag Dafo påminner om att juletid också är en tid då bostadsbränderna ökar. Ett säkerhetsmoment är därför att försäkra sig om att batteriet i brandvarnaren inte har tröttnat.

Här nedan Dafos tips för en brandsäker jul, förutom en uppmaning om att det är bra att skaffa sig en brandsläckare och brandfilt.

Med önskan om en brandsäker jul!

Adventsljus, knäck och julstämning i all ära. Men julen är också en tid då bostadsbränderna ökar. Levande ljus, glömda spisplattor och torra julgranar är de vanligaste brandorsakerna under december månad.

Släck ljusen!

Lämna aldrig levande ljus obevakade. Hur fint man än tycker att det är ska brännbara material som mossa och dekorationer av plast eller papper absolut inte användas i adventsljusstaken.

Värmeljus som står för nära varandra är också en brandfara. De får värme av varandra och kan plötsligt flamma upp. Ta för vana att den som tänder ljusen även är ansvarig för att släcka dem.

Glöm inte spisen!

Den allra vanligaste orsaken vid bostadsbränder är den glömda spisen. Stäng av spisplattan om du måste gå ifrån köket och lämna inte plattan på utan uppsikt. Det kan lätt bli torrkokning som kan orsaka brand.

Brandförloppet i ett hem kan gå väldigt snabbt. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring som varnar redan innan brand brutit ut.

Låt granen få vatten!

Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld. En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med en ljuslåga eller ett tomtebloss.

Se till att granen alltid står i vatten. Självklart ska man aldrig ha levande ljus eller tomtebloss i närheten av granen. Man kan också tänka på att inte ställa granen för nära ett element eller en öppen spis så att den torkar ut snabbare än nödvändigt.

 

Tre vise män från JE Mark kom till vår gård på måndagen. De bar på en julgran.

Med förenade ansträngningar reste och klädde de vår gran med ljus.

På tisdagen återvände de med ännu en gran, som på samma sätt ska förgylla vår grannförening.

Nu förlitar vi oss på att Sjöjungfrun, som har nyckeln till elrummet för granarnas elkontakter, trycker på knappen på första advent.