Nyheter

Nu finns det inte bara information att hämta på hemsidan, utan också pengar.

Nja, inte riktigt. Men det företag som hanterar föreningens hemsida har börjat ta fram rabatterbjudanden från företag som vill locka nya kunder.

När föreningen beslutade om en ny hemsida i fjol valde styrelsen bort "Gratis hemsida", eftersom sådana finansieras med annonser som föreningen inte har någon kontroll över.

Men den här formen av "Erbjudanden" som vi nu tar in på hemsidan syns endast för den som klickar på knappen "Mina erbjudanden", som finns under den lilla gubben längst upp till höger på sidan. Det skiljer sig därmed inte så mycket från de rabatter vi medlemmar har hos Fredells eller Flügger.

Förhoppningsvis kommer möjligheten till rabatter att locka fler medlemmar att titta in på hemsidan oftare än i dag.

Hör gärna av dig med synpunkter på "Mina erbjudanden".

Det första rabatterbjudandet kommer från Coop:

Som medlem i bostadsrättsföreningen får du ett exklusivt erbjudande från Coop. ENDAST avsett för våra medlemmar i bostadsrättsföreningen.
Handla livsmedel på Coop Online för minst 500kr och få HELA 200kr i rabatt vid ett tillfälle.

Klicka här för att se rabattkoden (Inloggning krävs).

Förutsättningar:

  • Handla för minst 500kr få hela 200kr i rabatt
  • Den unika rabattkoden måste anges vid betalning.
  • Gäller en gång per hushåll
  • Gäller endast privatpersoner
  • Gäller t.o.m. 17:e Juni 2018

 

Gästlägenheten Musslan är populär, särskilt på storhelgerna. För att fler ska få chansen att använda den vid besök av släktingar och vänner begränsas nu möjligheten att boka till max tre dygn. Ny bokning kan göras först när det först bokade dygnet är utnyttjat.

I ett första försök att göra det möjligt för fler medlemmar att boka Musslan infördes i början av förra året en begränsning till högst tre dygn i sträck även över månadsskiften.

Men flera medlemmar har hört av sig till styrelsen om att Musslan fortfarande är uppbokad långt i förväg och att det är svårt att utnyttja den förmån som gästlägenheten innebär.

Därför införs nu med teknikens hjälp en begränsning i likhet med tvättstugorna. Det blir inte möjligt att ha bokningar på fler än tre dygn. Oavsett om det är tre dygn i rad eller tre fristående dygn går det inte att boka fler dygn förrän det först bokade dygnet är utnyttjat.

Inga bokningar som redan är gjorda upphävs.

Årsmötet med bland annat beslut om stadgeändring äger rum onsdag 16 maj i Pumpan på Färgargårdstorget. Handlingarna har delats ut i alla brevlådor.

Efter stämman blir det informations- och frågestund. Styrelsen har bland annat fått in offerter från flera bredbandsbolag inför att nuvarande avtal går ut i slutet av oktober. Offerterna är konfidentiella och vi kan därför inte skriva om dem här på offentlig plats.

Därefter väntar samkväm med lätt buffé och dryck .

Nu när sommaren plötsligt har anlänt är vi många som flyttar ut på balkongen. Men efter drygt tjugo år är det risk att det finns en hel del dold smuts under trätrallen som kan ställa till stora skador.

 Under vintern har vatten från en balkong trängt in i väggen och runnit ner till grannlägenheten under. Enligt fuktspecialistens skaderapport var orsaken att skräp under en trätrall gjort att avrinning inte fungerat, utan vattnet i stället pressats in under tröskeln och in i väggen på grund av att där inte var helt tätt.

 Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att se till att hålla rent under trätrallen på balkongen. Det gäller särskilt de låga trätrallar som monterats in i efterhand.

 Det står även tydligt i föreningens stadgar att medlemmarna ska se till att avrinningen fungerar. Citat från paragraf 13:

”Är lägenheten försedd med balkong, altan, takterrass, mark eller uteplats med egen ingång, åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning samt att avrinning av dagvatten inte hindras.”

En medlem har råkat ut för en obehaglig upplevelse.

En kväll hörde hon att någon öppnade dörren, som hon glömt låsa. När hon ropade och frågade vem det var stängdes dörren igen. När hon gick ut i hallen och öppnade fanns ingen där. Sedan hon låst dörren hörde hon en stund senare att någon ryckte i dörrhandtaget igen utan att ringa på.

Det är lätt för en tjuv att öppna en olåst dörr och snabbt sno åt sig en plånbok ur en jacka eller väska även om man är hemma.

Därför vill vi uppmana alla medlemmar att se till att stänga portarna efter sig för att på så sätt göra det svårare för obehöriga att ta sig in i husen. Porten får endast vara öppna om man har uppsikt över den för att t ex bära in eller ut varor.

Och ta som regel att alltid hålla dörren till lägenheten låst.