Nyheter

Trots att föreningen anlitade samma företag som tidigare år, Birdblocks, för att avskräcka måsarna från att bygga bo på våra tak verkar måsarna nu trivas intill ballongerna.

Vi har klagat och Birdblocks kommer nu tillbaka för att lägga ut nytt klister mot måsarna.

Lasse Hallgren i styrelsen kommer inför nästa säsong att på nytt kontakta grannföreningarna för att försöka få till stånd en samordnad insats mot måsbon på samtliga tak i grannskapet.

Nu när vi inte är beroende av värme från elementen passade vi på att byta en pump i värmeanläggningen.

Det är cirkulationspumpen till värmeväxlaren som vi tvingats ersätta. Värmeväxlaren installerades för några år sedan för att utnyttja frånluften och på så sätt minska värmekostnaderna. Men under servicearbetena, då vi upptäckt att vätskan i anläggningen smutsats ner, har det också visat sig att pumpen skadats av all smuts som samlats där.

Nu har vi en pump som ska snurra igång anläggningen när kylan kommer.

I Undercentralen finns också en avancerad dator som slår larm via mejl om det blir fel på någon del av värme- och ventilationsläggningen. Vid bytet av hemsida upptäckte företaget som skapade vår nya hemsida att felrapporterna inte skickades till någon i föreningen.

Det har nu åtgärdats, och felmeddelanden går till de ansvariga i föreningens styrelse.

Dammsugaren i Tvättstuga 1 har försvunnit.

Om det är någon som har lånat den är vi tacksamma om den ställs tillbaka. Alla andra upplysningar om vad som kan ha hänt med den mottas med tacksamhet av styrelsen.

Vi passar även på att efterlysa en säng, som funnits för utlåning, som också är borta.