Nyheter

På årsstämman informerade styrelsen om de offerter vi fått in från olika bredbandsleverantörer inför att nuvarande avtal går ut den 29 oktober. Vi har efter förhandlingar valt att skriva ett nytt kontrakt med vår nuvarande leverantör Ownit.

Det innebär lägre kostnader för föreningen, samtidigt som överföringshastigheten tiodubblas till 1 000 Mbit/s till varje lägenhet. Som tidigare ingår IP-telefon för den som önskar det. Hastigheten är garanterad till 700-1000 Mbit; exakt hur snabbt det blir beror bl a på hur modern datorn är eller standarden på routern.

Den stora fördelen med att behålla Ownit är att uppgraderingen till ett snabbare bredband sker automatiskt utan att vi medlemmar behöver göra något med våra datorer eller routrar.

Den nya styrelsen som valdes på den välbesökta stämman den 16 maj har haft sitt första ordinarie möte och fördelat ansvarsområdena:

Henrik Brors ordf, medlemsfrågor, information.  Kajsa Liljestad vice ordf, teknik/bygg, nycklar.

Ulla Falkmarken teknik/bygg, lokaler.  Inger Outzen sekreterare, trädgård o lekplats.

Jeanette Bergström kassör, ansvarig dataskyddsregler.  Lasse Hallgren miljörum, tak.

Patrick Borg portombud, garage.

På årsstämman redovisade kassören Jeanette Bergström föreningens ekonomiska läge och utsikterna de närmast kommande åren. Här ovan en kortare sammanfattning av den treåriga ”långtidsprognos” som styrelsen har i uppdrag att ta fram till varje stämma.

 Den visar att föreningen riskerar mindre underskott de kommande åren när kommunens höjning av tomträttsavgälden nu höjts till den nivå den ska ligga på fram till 2025. Prognoser över räntorna de kommande åren på föreningens låneskuld är naturligtvis hart när omöjliga att göra. Men den här prognosen demonstrerar i alla fall tydligt att det blir en viktig uppgift att försöka hålla nere kostnaderna de kommande åren.

 

Nu skrämmer föreningen inte längre bort måsarna med fula ballonger. Det räcker med en specialspray klibbig vätska sprutad på taken för att slippa fågelbon.

Det försäkrar i alla fall Birdblock, företaget som vi anlitat även i år och som satte in sin insats den gångna veckan. Inga fåglar vill kliva omkring och få klibbiga klor.

Vi missade fototillfället så bilden här ovan är från ett tidigare år. Men det ger ändå en god illustration av arbetet.

Birdblocks takklättrare hade den glädjande nyheten till föreningen, att det inte syns några tecken på fågelbon på våra tak.

Birdblock gladde sig för egen del åt att se och fotografera grannföreningens tak, där måsar byggt bo strax under den flygande "falken", som bevis på att det inte är någon konkurrent till BRF Sjöstadens Måsbekämpning 2.0.

Solidaritetshuset på andra sidan Tegelviksgatan har också kontaktats av Lasse Hallgren i styrelsen och lovat försöka bekämpa måsarnas bobyggen i år. Vi får se hur det går.

Några medlemmar som försökt utnyttja den nya möjligheten med rabatterbjudanden på hemsidan har fått problem.

För att endast medlemmar ska kunna ta del av erbjudandena krävs en inloggning på hemsidan. Men många kan ha glömt lösenordet som man valde vid registreringen på hemsidan eftersom det inte krävs för att läsa nyhetsbreven.

Då kan man klicka på Glömt lösenord och automatiskt få en kod för återställning.

Det fungerar lätt som en plätt - om man använder rätt användarnamn. Även det valde var och en av oss på egen hand vid registreringen.

Är det bortglömt kan man skicka in en begäran om att få även det fixat.

Hoppas det här gör att fler kommer åt erbjudandena.