Nyheter

Det gäller att anpassa sig till en förändrad verklighet, och nu försöker styrelsen förändra Miljörummet till en ny tid.

De två containrarna har varit överfyllda, ibland ända upp till taket, de senaste månaderna. Medan nivåerna i tidningsbehållarna sjunkit. Det här beror troligen på att vi köper alltmer på nätet och får det hemlevererat i voluminösa förpackningar. Samtidigt som fler läser tidningar på nätet i stället för att prenumera på papperstidningar.

Därför har vi gjort en omfördelning - tre containrar för förpackningar och en för papper. Som synes på skyltarna på väggen.

 

Med lite klister från en tejpbit kan man åstadkomma mycket. I vårt garage har det fått de 148 lysrören att stå på dygnet runt, troligen hela sommaren.

Ljusautomatiken är inställd så att ljuset är på ett par timmar på morgonen och ett par timmar på eftermiddagen när medlemmar åker till och kommer hem från jobbet. Dessemellan tänds lysrören när garageporten öppnas och när man trycker på en ljusknapp, och är tända 5-6 minuter.

Strax före midsommar slutade ljusautomatiken fungera under några dagar efter en reparation av porten. Men det fixades av UNA Portar strax efter midsommar.

Därefter har några medlemmar uppmärksammat att lyset alltid stod på, men det är först nu vi hittat orsaken. Ljusknappen nedanför spiraltrappan hade hängt sig och stod ständigt i på-läge.

Som synes är ljusknappen svårt anfrätt av rester från klistret av tejpbitar som använts för att få lysrören att stå på under längre tid. En del av klistret tycks ha klibbats in i ljusknappen.

Meningen var säkerligen inte att det skulle leda till att lyset stod på dygnet runt, men det blev resultatet. Men följden att föreningen får skicka några onödiga tusenlappar till Fortum och Telge Energi.

 

 

Uppmärksamma medlemmar kan ha upptäckt att det hänt saker med klätterställningen på föreningens lekplats. Den håller på att göras lagenlig.

Styrelsen har blivit varse att det krävs årliga säkerhetsbesiktningar även av bostadsrättsföreningars lekplatser utförda av certifierade lekplatsbesiktare. Lasses/Lekplatsbesiktning AB har därför anlitats och har kommit med några anmärkningar.

Den allvarligaste är att en öppning mellan brädväggarna och plattformen är för stor och att små barn skulle kunna fastna. Tillverkaren Hags förklarar bristen med att lagstiftningen ändrades 2008.

Vi försöker nu göra klätterställningen mer säker och se till att den uppfyller de lagstiftade säkerhetsreglerna.

Föreningens snickerikunnige Tommy Holmqvist har sett till att öppningarna blivit mindre för att minska riskerna för lekande barn.

Nu kommer klätterställningen att målas av flitiga styrelsemedlemmar. Håll koll och se vilka det är. Hags i Aneby har informerat oss om vilka färgnyanser som gäller. Under målning måste klätterställningen spärras av några dagar.

Säkerheten ska också höjas med hjälp av mer sand under och runt gungan.

En informationsskylt med bl a telefonnumret 112 att ringa vid olycka kommer att sättas upp vid lekplatsen.

 

Pizza ger snabbt energitillskott. Men en del av den energin bör användas till att vika ihop kartongerna och förpacka dem innan de slängs.

Tre pizzakartonger nedslängda i ett av sopnedkasten vid 75:an ledde till stopp i röret i dag. Det kostar normalt 2 000 kronor att få det rensat.

Nu lyckades vi med hjälp av en klädgalge, långa armar och efter många svordomar få upp pizzakartongerna, och slapp den onödiga kostnaden.

I vår ambition att spara energi tas nu öppningsautomatiken bort i portarna - men bara till hälften.

Det är när man använder koden som porten måste öppnas med handkraft. När man använder taggen öppnas porten automatiskt - i de portar som har den automatiken installerad av kommunen. På det här sättet kommer portarna förhoppningsvis att stå öppna kortare tid, och därmed minskas energiåtgången något.

Söderkyl håller på att installera det extra relä som krävs för att dela upp öppningstekniken på detta sätt. På grund av arbetsbelastningen sker installationen i ojämn takt i portarna.

Nattetid behöver man numera tagg för att ta sig in i porten.