Nyheter

Måndag morgon, den 21 januari, anländer "Klimatklivet" till BRF Sjöstadens garage. Det är dags för installation av laddplatser för elbilar.

Naturvårdsverket har satt en deadline till 31 mars för att föreningen ska få del av det statliga bidraget upp till 50 procent av kostnaden. Därför har det blivit lite bråttom att få igång projektet.

Styrelsen har tagit in flera offerter och har valt företaget NewEl, som tidigare installerat laddstolpar i ett par av våra grannföreningar.

Valet av NewEl ger utöver lägsta kostnad också att vi får internetuppkoppling till laddarna, vilket gör att bilägarna kan sätta på och stänga av laddningen via nätet. Föreningen kan också via "molnet" avläsa funktionen och elförbrukningen för debiteringen av elförbrukningen på respektive plats. NewEls installation ger också laddare som funkar både för enfas- och trefas-laddning.

Efter diskussioner med de företag som kommit in med offerter har styrelsen valt att installera de sex första laddplatserna längs den ena långväggen, vid platserna 7, 9, 11, 13, 15 och 17. Den väggen har valts eftersom de stora rören på motstående vägg gör att laddstolparna där hamnar på en obekvämt låg nivå. Placeringen längs långväggen gör också att framtida utbyggnad kan göra på enklast möjliga sätt.

När installationen är klar och de första medlemmarna med garageplats skaffar en elbil och vill utnyttja laddplatserna kommer det att få genomföras ett byte av platser.

Månadskostnaden för varje laddplats utöver elförbrukningen kommer att beslutas av styrelsen efter installationen. BRF Sjöstaden gör investeringen, sköter administrationen och tar in intäkterna för att täcka kostnaderna, men de två andra föreningarna som har platser i garaget kommer också att få laddplatser.

För att den här satsningen ska komma igång behöver bilarna på platserna 7 - 17 flyttas ut från väggen från måndag morgon för att installatörerna ska kunna utföra arbetet. Arbetet beräknas pågår måndag-onsdag.

Tillåt oss att travestera något: Det här är ett litet steg för BRF Sjöstaden, men det kan bli en del i ett stort klimatkliv för mänskligheten.

 

Just när vi sagt att Stena Recycling skärpt sig med hämtningarna i Miljörummet kom katastrofen.

Tisdagen efter alla helger var de flesta containrar överfulla - av plast, kartonger och flaskor. Se bildbeviset till höger!

Stena hade inga bra svar på varför det inte skett några hämtningar, trots att tisdagen är veckodagen för hämtningar.

Men efter ett samtal från ansvarig i styrelsen såg resultatet ut som till höger på onsdag eftermiddag.

Det har kommit klagomål mot städningen i bastun, men det är nu fixat av det nya städbolaget.

Men för att det ska vara trevligt att gå och basta får vi medlemmar också göra vår del.

Man vill inte mötas av lukten av kvarlämnade matrester eller andra sopor när man kommer in. På förekommen anledning, som det heter, har styrelsen nu satt upp en skylt:

Lämna inga matrester, flaskor eller annat avfall efter er!

Glas ska till Miljörummet och övriga sopor slängs i sopnedkasten i port 40 eller port 75.

Några sekunders strömavbrott den 19 december ställde till med kalabalik på flera sätt i föreningens apparatur.

Nu har vi åtgärdat två av de problem som uppdagades. Nästa gång strömmen går ska inte rökluckorna ovanför uppgångarna till 73:an och 42:an öppnas.

Batteribackupen som ska klara elavbrott upp till två timmar funkade inte trots att batterierna var nya. Batterihållarnas kontakter var utslitna, alternativt hade torkat sönder, och kontakterna fungerade inte.

Nya batterihållare, med ventilationshål, är nu på plats i elcentralerna.

Stamspolningen av samtliga lägenheter och ledningar inleddes i arla morgonstund på måndagen i 79:an, och arbetet var klart redan vid 13-tiden.

Interspol går vidare till 75:an på tisdagen, och avverkar sedan trappuppgång för trappuppgång i en cirkel som avslutas med 77:an.

Det kan vara värt att veta att stamspolarna börjar i lägenheterna längst ner och sedan arbetar sig sedan med sina långa slangar. I de lägenheter där grejer är bortplockade under diskbänken och i badrum tar insatsen bara några minuter.