Nyheter

”Gör det till en snickarverkstad”, var det vanligaste förslaget för det nyupptäckta förrådet i garaget, när det var visning under vårstäddagen.

Det är en möjlighet. Det finns eluttag i rummet. Föreningen kan köpa in en arbetsbänk för snickerijobb och installera för en särskild tagg som gör att rummet kan lånas/hyras ut en vecka i taget. Verktyg får medlemmen hålla med själv.

Vad tycker du om det förslaget? Hör av dig till styrelsen. Med glada tillrop till idén, med invändningar, eller med andra förslag. Via mejl till eller med brev i postlådan i 71:an.

Hisslinorna i 42:an och 44:an kommer att bytas i början av maj.

Det är inga akuta brister på linorna i dessa hissar så det finns ingen anledning att vara orolig. Men vid den årliga säkerhetsinspektionen av Inspecta såg man små slitmärken på linorna. Inte så allvarliga att föreningen blev ålagd att byta dem. Men de kommer att behöva bytas inom några år, och för att fördela kostnaderna över flera år gör vi på samma sätt som i 71:an i fjol att vi byter dem redan nu.

Det företag som sköter servicen på hissarna, Trygga Hiss, kommer att byta linorna på Tengdahlsgatan 42 den 7-8 maj. Hissen kommer att vara avstängd från kl 07:00 den 7 maj till mitt på dagen den 8 maj.

Därefter görs bytet i 44:an. Med start mitt på dagen den 8 maj, och hissen där kommer inte att vara i drift förrän sent på eftermiddagen den 9 maj.

Trygga Hiss kommer att sätta upp lappar med information i portarna.

Ett par medlemmar i föreningen har blivit uppringda av personer som säger sig ringa från ett säkerhetsbolag och vill diskutera deras brickor/taggar och tillverka nya åt dem.

Medlemmarna har avvisat deras erbjudanden eller lagt på luren omedelbart.

Det är klokt agerat. Taggarna i bostadsrättsföreningen sköter vi själva, programmerar dem på expeditionens dator och kan avprogrammera dem på samma sätt om någon tappas bort. Inget säkerhetsbolag eller annan utomstående är inblandad.

Därför vill vi uppmana alla att lägga på luren om "säkerhetsbolaget" hör av sig igen.

Nu är "Hemliga rummet" i garaget tömt och städat. Det är dags för Öppet hus!

I slutet på städdagen, kl 12-13, finns chansen att beskåda det lilla rummet som nyupptäckts. Normalt är det bara medlemmar med garageplatser som kan komma ner i garaget, men nu gör vi ett kort undantag.

Styrelsemedlemmar kommer att öppna garagedörren och ge möjlighet för intresserade att ta sig en titt.

De som sedan har idéer vad rummet skulle kunna användas till är välkomna med dem till styrelsen. Ett problem att beakta är att rummet ligger i garaget och att det inte får leda till ökad risk för att obehöriga tar sig in där.

 

Det behövs extra många händer på vårstäddagen söndag 22 april, kl 11-13.

Trädgårdsgruppen har beställt 80 säckar jord eftersom många växter är i behov av ny näring. 60 av dem ska grävas ner i Sjöstadens del av den gemensamma gården. En extra pirra är inköpt för att vi ska kunna göra arbetet så effektivt som möjligt tillsammans.

En extra stor container som rymmer 20 kubikmeter anländer redan på torsdagen.

Portombuden planerar arbetet. Korv, kakor, kaffe och saft fixar 44:an.