Nyheter

Fredag 26 jan kl 19.30

"Föreningens rörmokare", Robban från Myrängens rör, har hittat felet på vår värmeanläggning.

Utomhustermometern, utegivaren, som mäter termperaturen och styr hur varmt det ska vara i elementen visade 120 grader. Det gjorde att värmen till elementen ströps.

Robban har nu fått igång anläggningen och sett till att extra mycket värme skickas ut i elementen. Men det kommer att ta någon timme innan värmen når runt till hela fastigheten.

Vi behöver inte lufta elementen eller göra något annat. Bara klä på oss en extra tröja och invänta värmen.

Fredag 26 jan kl 18.00

Vi har i kväll upptäckt att elementen är kalla, troligen i alla lägenheter.

Det är inget fel på fjärrvärmen eller värmepumparna.

Rörmokare är inkallad för att komma hit och försöka få fart på värmen.

Med en enkel grej i kranen i handfatet och under duschens blandare kan vi spara vatten och minska energiåtgången för uppvärmning av vattnet – göra en insats för miljön och förbättra föreningens ekonomi med 10 000-tals kronor på samma gång. Och utan att försämra komforten!

 Det är ny teknik som gör att vattenstrålen blir lika stark som tidigare trots att den innehåller lite mer luft och lite mindre vatten som gör detta möjligt. Det kallas för ”konstantflödesteknik” eller ”höghastighetsteknik” men resultatet är detsamma.

Flera energiexperter har gjort beräkningar åt oss. Föreningen kan spara drygt 37 000 kWh/år, enligt Energideklarationen för föreningen. Föreningen kan spara cirka 800 kr/lägenhet­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/år, enligt ett energiföretag som installerar dessa produkter.

Vilken kalkyl som är mest rätt får framtiden utvisa. Men det är en mycket lönsam investering i vilket fall, med tanke på att strålsamlarna kostar 200 kr/badrum.

 Vi i styrelsen har provat grejerna, som kallas strålsamlare, i våra badrum under flera månader och inte märkt någon skillnad. Vi är nu övertygade om att det här funkar!

 Därför har föreningen köpt in strålsamlare till handfat och duschar till medlemmarnas badrum. De flesta kan säkerligen sätta in dem på egen hand, annars är vi i styrelsen beredda att hjälpa till.

 Vi hoppas att alla medlemmar vill vara med i den här satsningen för miljön och föreningens ekonomi.

Mer information kommer att ges efter föreningens extrastämma torsdag 15 februari.

Då kommer strålsamlare att delas ut.

Strålsamlare delas också ut i samlingslokalen Snäckan:

Fredag 16 februari kl 14-16 och lördag 17 februari kl 11-13.

Styrelsen föreslår några förändringar av stadgarna för BRF Sjöstaden för att anpassa dem till ny lagstiftning.

Det handlar bland annat om tidpunkter för kallelse till stämmor och när handlingar ska finnas tillgängliga.

De föreslagna förändringarna och nuvarande lydelse - tillsammans med förklaringar – finns i handlingarna till extrastämman som bifogas denna kallelse och delas ut till samtliga medlemmar.

Det krävs Ja-beslut av två stämmor för att stadgeändringarna ska träda i kraft. Därför kallar styrelsen till den här extrastämman den 15 februari. Om förslagen får stöd kan det andra beslutet tas på den ordinarie årsstämman den 16 maj.

Efter extrastämman hålls ett medlemsmöte

Styrelsen vill informera om utdelningen av strålsamlare till badrum för att minska vatten- och energiförbrukningen.

Det blir också möjlighet att ställa frågor om andra områden.

Förslag till ändrade stadgar §§14,27,28,31,35[52705].docx

Den ofrivilliga övergången från Canal Digital till Bredbandsbolaget har skapat en hel del problem. Med oväntade avgifter för några medlemmar och försämrad bildkvalitet för andra.

De medlemmar som drabbats ekonomiskt är de som haft ett så kallat T1-Bas-abonnemang. De har betalat digitalbox och därefter haft HD-kvalitet på en lång rad kanaler, utan att betala någon extra månadsavgift. Men när Bredbandsbolaget tog över avkrävdes de utan förvarning en månadsavgift på 99 kr/mån. Några avkrävdes till och med att betala den avgiften under två år.

Inger Outzen i styrelsen har fört en ihärdig kamp mot Bredbandsbolaget för dessa brott mot alla konsumentregler. Bolaget medger nu att det gjort fel, även om det inte backar från avgiften. De medlemmar som drabbats utlovas ett brev från Bredbandsbolaget med en ursäkt. De medlemmar som betalat in avgiften men inte vill behålla T1-Bas kommer att få tillbaka pengarna. De medlemmar som påtvingats ett tvåårigt abonnemang kommer att få möjlighet att omedelbart avsluta det.

"Vi ser till att skriva ihop ett brev och innan det skickas till era boenden så kan jag återkomma med hur det ser ut så ni samtycker med hur vi har formulerat oss", utlovar Bredbandsbolaget i sitt senaste svar till Inger.

Flera medlemmar har också upptäckt att bildkvalitén på de analoga sändningarna blev sämre efter övergången till Bredbandsbolaget med tv-kanalernas nya placering. Med tvärrandiga bilder i tv-rutan eller "myrornas krig".

Efter flera veckor samtal och klagomål på allt högre ljudnivå med bolagets avdelning för fastighetsägare verkar företaget ha tagit kritiken på allvar. Tekniker har vid flera tillfällen undersökt bildkvalitén hos flera medlemmar, och förbättrat utrustningen med förstärkare i flera uppgångar i föreningen.

Arbetet för att höja bildkvalitén ska fortsätta nästa vecka.