Nyheter

Föreningen drabbades av ett värmehaveri vid sämsta möjliga tidpunkt, just när helgen brutit ut.

Strax efter klockan 17 hörde några medlemmar av sig till styrelsen om att elementen i deras lägenheter var kalla.

Fortum Värme meddelade att det inte var något problem på deras fjärrvärme. Och i Undercentralen kunde vi se att vattnet som levererades låg en bra bit över 70 grader.

Vi räddades från en helg med utkylda lägenheter av Robban från Myrängens rör, som kan vår värmeanläggning och snabbt ställde upp på fredagskvällen.

Han upptäckte att anläggningens utomhustermometer, utegivaren, hade fått fnatt och visade på 120 grader. Det gjorde att all värme till elementen stoppats.

Robban satte in manuell styrning av fjärrvärmen och snart strömmade värmen ut i elementen igen.

När vardagen kommer ska termometern bytas.

Styrelsen informerade under kvällen om vad som hände via hemsidan och vår Facebooksida.

Fredag 26 jan kl 19.30

"Föreningens rörmokare", Robban från Myrängens rör, har hittat felet på vår värmeanläggning.

Utomhustermometern, utegivaren, som mäter termperaturen och styr hur varmt det ska vara i elementen visade 120 grader. Det gjorde att värmen till elementen ströps.

Robban har nu fått igång anläggningen och sett till att extra mycket värme skickas ut i elementen. Men det kommer att ta någon timme innan värmen når runt till hela fastigheten.

Vi behöver inte lufta elementen eller göra något annat. Bara klä på oss en extra tröja och invänta värmen.

Fredag 26 jan kl 18.00

Vi har i kväll upptäckt att elementen är kalla, troligen i alla lägenheter.

Det är inget fel på fjärrvärmen eller värmepumparna.

Rörmokare är inkallad för att komma hit och försöka få fart på värmen.

Med en enkel grej i kranen i handfatet och under duschens blandare kan vi spara vatten och minska energiåtgången för uppvärmning av vattnet – göra en insats för miljön och förbättra föreningens ekonomi med 10 000-tals kronor på samma gång. Och utan att försämra komforten!

 Det är ny teknik som gör att vattenstrålen blir lika stark som tidigare trots att den innehåller lite mer luft och lite mindre vatten som gör detta möjligt. Det kallas för ”konstantflödesteknik” eller ”höghastighetsteknik” men resultatet är detsamma.

Flera energiexperter har gjort beräkningar åt oss. Föreningen kan spara drygt 37 000 kWh/år, enligt Energideklarationen för föreningen. Föreningen kan spara cirka 800 kr/lägenhet­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/år, enligt ett energiföretag som installerar dessa produkter.

Vilken kalkyl som är mest rätt får framtiden utvisa. Men det är en mycket lönsam investering i vilket fall, med tanke på att strålsamlarna kostar 200 kr/badrum.

 Vi i styrelsen har provat grejerna, som kallas strålsamlare, i våra badrum under flera månader och inte märkt någon skillnad. Vi är nu övertygade om att det här funkar!

 Därför har föreningen köpt in strålsamlare till handfat och duschar till medlemmarnas badrum. De flesta kan säkerligen sätta in dem på egen hand, annars är vi i styrelsen beredda att hjälpa till.

 Vi hoppas att alla medlemmar vill vara med i den här satsningen för miljön och föreningens ekonomi.

Mer information kommer att ges efter föreningens extrastämma torsdag 15 februari.

Då kommer strålsamlare att delas ut.

Strålsamlare delas också ut i samlingslokalen Snäckan:

Fredag 16 februari kl 14-16 och lördag 17 februari kl 11-13.

Styrelsen föreslår några förändringar av stadgarna för BRF Sjöstaden för att anpassa dem till ny lagstiftning.

Det handlar bland annat om tidpunkter för kallelse till stämmor och när handlingar ska finnas tillgängliga.

De föreslagna förändringarna och nuvarande lydelse - tillsammans med förklaringar – finns i handlingarna till extrastämman som bifogas denna kallelse och delas ut till samtliga medlemmar.

Det krävs Ja-beslut av två stämmor för att stadgeändringarna ska träda i kraft. Därför kallar styrelsen till den här extrastämman den 15 februari. Om förslagen får stöd kan det andra beslutet tas på den ordinarie årsstämman den 16 maj.

Efter extrastämman hålls ett medlemsmöte

Styrelsen vill informera om utdelningen av strålsamlare till badrum för att minska vatten- och energiförbrukningen.

Det blir också möjlighet att ställa frågor om andra områden.

Förslag till ändrade stadgar §§14,27,28,31,35[52705].docx