Nyheter

Det nya avtalet med bredbandsleverantören Ownit träder börjar gälla från oktober. Men företaget kommer att skruva upp hastigheten från 100 Mbit till 1 000 redan den 20 augusti.

Vi medlemmar behöver inte göra några ominstallationer eftersom föreningen efter upphandlingen tecknat ett nytt treårsavtal med Ownit. Uppgraderingen sker automatiskt.

Det nya avtalet innebär samtidigt lägre kostnader för föreningen.

Som tidigare ingår IP-telefoni för den som önskar det.

Hastigheten är garanterad till 700-1000 Mbit; exakt hur snabbt det blir beror bl a på hur modern datorn är och standarden på routern.

I vår ständiga ambition att sänka energikostnaderna har styrelsen börjat utreda förutsättningarna för att installera solpaneler. Taket mellan 40:an och 44:an in mot gården har den perfekta vinkeln mot solen, med betyget ”Strålande” på kommunens ”solkarta”.

Här ovan en skiss från ett solcellsföretag med 100 solpaneler på taket. Hur dessa solpaneler ser ut i verkligheten kan beskådas på BRF Hamnkaptelen i Vintertullen.

Styrelsen kommer nu att ta in offerter från flera företag och ansöka om statligt bidrag.

Styrelsen har också börjat utreda möjligheten att installera några laddplatser i garaget för elbilar. Det kräver samarbete med grannföreningarna som också har platser i garaget.

Vi ansöker om statligt bidrag och tar in offerter för att kunna göra en ekonomisk kalkyl.

Under sommaren har föreningen drabbats av ett par stopp i avloppen. Det är trist för de medlemmar som får översvämning i sina lägenheter, utan att det behöver vara deras förskyllan. Och det blir extrakostnader för föreningen.

Det är mindre än fem år sedan den senaste totalspolningen av avloppen, och det borde inte behövas en ny sådan redan nu. Det kostar cirka 200 000 kronor.

De flesta minns säkert den gigantiska fettknölen på 130 ton i Londons avlopp. Vi kan hjälpas åt för att slippa stopp i våra avlopp genom att följa några enkla råd.

Här från Stockholms avfallssanering:

Kök: Torka ur fett med hushållspapper ur stekpannor och kastruller innan du diskar dem. Häll inte ut överskottsfett i dislhon, det lämpar sig bättre för soppåsen!

Underhåll i kök och badrum: En gång i månaden, spolar några minuter med hett vatten, med diskmedel, eller en disktablett som man låter smälta när vattnet rinner. Då värms rören upp och fettet löses upp. Som avslutning, låt diskhon fyllas med med hett vatten och släpp sedan ut vattnet. Det förebygger stopp.

Gör likadant med handfat. Tvål, raklödder, smink med mera kleggar igen avloppen.

Här på hemsidan finns också en kort instruktiv film om man gör ren vattenlåset i köket:

http://www.brfsjostaden.se/sidor/bo-tips/445-rengor-avlopp-i-kok

Vårens framgångsrika satsning med strålsamlare till duschar, tvättställ och kökskranar är inte avslutad. Det är fortfarande en del medlemmar som inte har utnyttjat möjligheten att bidra till att minska vattenförbrukningen och energikostnaderna.

Strålsamlare finns att hämta på expeditionen på jourtiden tisdag kvällar.