Nyheter

Styrelsen har sökt statligt investeringsstöd för installation av laddplatser i garaget, och nu har Naturvårdsverket gett klartecken för upp till 50 procent av investeringskostnaden.

Därför vill vi ha reda på hur stort intresset är bland medlemmarna.

En enkät kommer att delas ut i samtliga brevlådor de närmaste dagarna till medlemmarna i de tre föreningar som delar på garaget. Vi ber samtliga fylla i den så snart som möjligt oavsett om ni har bil eller inte.

Vi behöver få reda på intresset för el- eller laddhybridladdning för att kunna ta beslut om investeringen. Laddplatserna ska finansieras via månadsavgifter av de som utnyttjar dem.

Om det inte finns något intresse nu kan investeringen senareläggas.

Nyhet från i fjol i repris: Styrelsen har antagit en budget för det kommande året. Samtliga avgifter, för boendet, garaget och gemensamhetslokalerna hålls oförändrade.

Vi räknar med något höjda räntor på lånen, el och fjärrvärme, investeringar i solpaneler och laddplatser. Ändå visar budgeten för 2019 på ett litet plus på sista raden.

I budgeten ingår fortsatta avskrivningar enligt plan och amortering på lånen med 1,5 miljoner kronor per år.

Styrelsen har gjort en upphandling av städningen och beslutat att anlita ett nytt bolag – Plussa Service AB – med start den 1 december.

Plussa sköter redan i dag städningen i grannföreningen Sjöjungfrun, där styrelsen är mycket nöjd. Upphandlingen leder också till sänkta kostnader för föreningen.

Flera medlemmar har drabbats av proppar i sina avlopp det senaste halvåret. Vi har därför låtit göra en kontroll av ledningarna och det pekar på att det är dags för stamspolning av samtliga ledningar. Den senaste gjordes 2013.

Styrelsen har gjort en upphandling och beslutat anlita Interspol. På inrådan av företaget kommer stamspolningen att genomföras efter de matglada jul- och nyårshelgerna.

Uppmaningen till alla medlemmar att bidra till att det inte samlas fettproppar i våra gemensamma ledningar gäller fortfarande.

På hemsidan finns tips. Det viktigaste: Torka ut fettet med hushållspapper ur stekpannor och kastruller innan du diskar dem.

Upphandling av installation av solpaneler har gjorts och ansökan om statligt investeringsstöd har lämnats in. Men under det arbetet kom vi fram till att det är klokt att först måla taket där solpanelerna ska sättas upp. Panelerna ska sitta där i minst 25-30 år och då är det bra om taket är i bästa skick från start.

Därför har vi nu också gjort en upphandling av målning av den del av taket mellan 40:an och 44:an som vetter inåt gården. Skadade delar av 44:ans tak kommer att fixas samtidigt, enligt den beställning styrelsen gjort av det företag som valdes.

Takmålning kan dock ske först när värmen är tillbaka framåt sommaren. Därefter återupptas planeringen på solpaneler.

Då hoppas vi också att det finns en ny regering som anslår mer pengar till installation av solpaneler.