Nyheter

Föreningen har tagit in offerter för omläggning av två av våra tre lån som löpte ut i slutet av augusti. Resultatet blev att vi fortsätter med SEB.

Styrelsen räknar med fortsatt låga räntor och beslutade fortsätta med rörliga räntor med tre månaders löptid. Räntorna ligger nu på 0,52, 0,61 och 0,61 procent. Lånen uppgår till drygt 56 miljoner kr.

Föreningens granne på Tegelviksgatan, Spårvägsmuséet, bjuder in till sin sista vecka på Söder 2-10 september.

Festlig finalvecka utlovas, med gratisturer med de gamla dubbeldäckarna den här och nästa helg. Kvällsöppet, föreläsningar och konstutställning.

Sedan är det stängt i två år, och öppnas igen hösten 2019 i Norra Djurgårdsstaden.

Mer information om muséets finalvecka:

http://sparvagsmuseet.sl.se/2017/08/25/festlig-finalvecka-2-10-september/

 

Jeanette,  Ulla och Inger i styrelsen målar nu om klätterställningen och lekstugan på vår lekplats.

Det är en tjugo gammal anläggning och det kommer att krävas flera strykningar med de tre färgerna. Men det märks redan nu att det blir ett lyft för vår trädgård!

Varningsskyltar om att det är nymålat har satts upp, och vi hoppas att vuxna hjälper till att småbarn undviker att få färg på sina kläder.

Det gäller att anpassa sig till en förändrad verklighet, och nu försöker styrelsen förändra Miljörummet till en ny tid.

De två containrarna har varit överfyllda, ibland ända upp till taket, de senaste månaderna. Medan nivåerna i tidningsbehållarna sjunkit. Det här beror troligen på att vi köper alltmer på nätet och får det hemlevererat i voluminösa förpackningar. Samtidigt som fler läser tidningar på nätet i stället för att prenumera på papperstidningar.

Därför har vi gjort en omfördelning - tre containrar för förpackningar och en för papper. Som synes på skyltarna på väggen.