Nyheter

De senaste åren har bastutiderna varit kl 9-23. Men efter önskemål från några morgonpigga bastubadare har tiderna utökats.

Nu är det möjligt att börja basta redan kl 07.00!

Föreningen har tagit in offerter för omläggning av två av våra tre lån som löpte ut i slutet av augusti. Resultatet blev att vi fortsätter med SEB.

Styrelsen räknar med fortsatt låga räntor och beslutade fortsätta med rörliga räntor med tre månaders löptid. Räntorna ligger nu på 0,52, 0,61 och 0,61 procent. Lånen uppgår till drygt 56 miljoner kr.

Föreningens granne på Tegelviksgatan, Spårvägsmuséet, bjuder in till sin sista vecka på Söder 2-10 september.

Festlig finalvecka utlovas, med gratisturer med de gamla dubbeldäckarna den här och nästa helg. Kvällsöppet, föreläsningar och konstutställning.

Sedan är det stängt i två år, och öppnas igen hösten 2019 i Norra Djurgårdsstaden.

Mer information om muséets finalvecka:

http://sparvagsmuseet.sl.se/2017/08/25/festlig-finalvecka-2-10-september/