Nyheter

Den som följer råden om att kolla brandlarmet inför kommande storhelger bör också tänka på att det gäller att ha koll på hur man hanterar 9-voltsbatterierna. Föreningen drabbades av en brand i Miljörummet för några år sedan, och det vill vi inte uppleva igen. 

Därför kommer här några varningens ord från brandexpertis.

9-voltsbatterier kan vara brandfarliga om de inte förvaras säkert och avfallshanteras på ett säkert sätt. Orsaken är att plus- och minuspolen sitter nära varandra. Om ett metallföremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet. Kortslutningen kan skapa tillräcklig värme för att det ska börja brinna.

Tänk på att:

 • Det är inte säkert att förvara 9-volts batteri tillsammans med gem, mynt, nycklar, pennor eller andra batteri. Inte heller tillsammans med material som stålull eller aluminiumfolie. Om dessa föremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet och värme tillräcklig för att det ska börja brinna uppstår.
 • Även svaga/urladdade batterier kan ha tillräckligt med laddning för att orsaka brand.
 • Ta ur batterierna ur utrustningen när den inte ska användas på länge.
 • Aldrig försöka ladda ett engångsbatteri.
 • Kontrollera att batteriets hölje inte är skadat. Det kan leda till att batteriet kortsluts och börjar avge värme. Detta kan i olyckliga fall leda till att batteriets inbyggda säkerhetsventil öppnas och batterisyra läcker ut. I ovanliga fall kan batteriet till och med explodera.

Förvara säkert:

 • Behåll batteriet i sin originalförpackning tills det ska användas.
 • Om batteriet förvaras utan förpackning se till att polerna är täckta med tejp.
 • Förhindra att polerna kommer i kontakt med varandra eller med andra metallföremål.
 • Förvara 9-voltsbatteri stående med polerna uppåt.
 • Förvara inte 9-voltsbatteri tillsammans med andra batterier.

Avfallshantering:

 • Batterier räknas som farligt avfall och ska återvinnas i speciella sopstationer.
 • Täck över plus- och minuspolen med tejp innan batteriet kastas.
 • Småbatterier ska lämnas i batteriholk som finns på återvinningsstationerna eller till Karlbergs avfallsstation.

Det är inte bara sommarens torka som leder till höjda elpriser. Det bolag som har monopol på elnätet i Stockholm har även höjt priserna för att "utjämna priserna" i landet.

En sådan höjning med 6 procent gjordes i oktober, framgår av nedanstående artikel med rubriken: 

Princip om utjämning höjer Stockholms elpriser

Och fler höjningar verkar vara att vänta.

https://bostadsrattsnytt.se/nyheter/energi-och-miljo/2018-11-30-princip-om-utjaemning-hoejer-stockholms-elpriser?utm_source=Sverige&utm_campaign=ef095c715a-181206+v.+49+Stockholm&utm_medium=email&utm_term=0_5f0e95106f-ef095c715a-62445153

 

I december månad ökar antalet bränder som orsakas av levande ljus jämfört med resten av året, drygt 40 procent av alla ljusbränder inträffar då, varnar Brandskyddsföreningen. Därför några råd om hur vi kan få en säkrare jul.

Pepparkakor, knäck och mys i all ära. Men julen är också en tid då bostadsbränderna ökar. Levande ljus och glömda spisar är de vanligaste brandorsakerna.

Stäng av spisen!

Julens matlagning står för en stor brandrisk. Den vanligaste orsaken vid bränder i bostäder är den glömda spisen. Stäng av spisplattan om det ringer på dörren eller barnen ropar på dig och du måste gå ifrån köket. Lämna inte plattan på utan uppsikt. Annars kan det bli torrkokning som kan orsaka brand.

Tyvärr är olyckan ändå framme ibland. En brand i ett hem kan gå snabbt från antändning till rejäl brand. Då kan en fungerande brandvarnare vara en billig livförsäkring. Kontrollera att den fungerar genom att trycka på testknappen. Om den låter så fungerar den. Om inte, måste du byta batteri.

Släck ljusen!

Statistiken visar att 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus inträffar i december.

Ta för vana att den som tänder ljusen även är ansvarig för att släcka dem. Lämna aldrig levande ljus obevakade. Hur fint man än tycker att det är ska brännbara material som mossa och plastdekorationer absolut inte användas i adventsljusstaken. Stenar och glas går däremot bra.

En annan brandfara är värmeljus som står för nära varandra. De får värme av varandra och kan lätt flamma upp.

Vattna julgranen!

Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld. En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med en ljuslåga eller ett tomtebloss.

Se till att granen alltid står i vatten. Den ska inte stå för nära ett element eller en öppen spis så att den torkar ut snabbare än nödvändigt. Självklart ska man aldrig ha levande ljus eller tomtebloss i närheten av granen.

Förbered fyrverkerierna!

Fyrverkerier är en självklar del av nyårsfirandet, men varje år skadas cirka 200 personer på grund av raketer. Det finns ett starkt samband mellan fyrverkeriskador och alkoholpåverkan. Att vara onykter ökar olycksrisken betydligt.

Ett tips är att använda en avfyrningsramp när man skjuter raketer. Då står pjäserna stadigt så att de fyras av i den riktning man har tänkt sig och inte välter. Det kan vara en vanlig drickaback. Gör gärna iordning allt i dagsljus. Då minimerar du riskerna. Och följ instruktionerna noga.

Tre saker du bör ha hemma för en riktigt brandsäker jul:

Pulversläckare

Pulversläckare är den bästa släckaren i ett privathushåll eftersom den fungerar på många sorts bränder, har hög släckeffektivitet, är lätt att använda och relativt underhållsfri. Din pulversläckare bör vara på minst sex kilo och ha en effektivitetsklass på åtminstone 43A 233BC. Ju högre sifferkod din brandsläckare har, desto mer effektiv är den. Har du en stor bostad med flera våningsplan kan det vara bra att ha flera släckare. Placera dem väl synligt i anslutning till entréer och andra utgångar.

Brandvarnare

En brandvarnare bör finnas på varje våningsplan i din bostad. Viktigast är att placera en i eller intill ditt sovrum, så att du varnas om det börjar brinna på natten. Placera även en brandvarnare i närheten av köket, eftersom det är vanligt att bränder börjar där. Att ha din varnare i köket, eller i badrummet för den delen, är däremot en sämre idé eftersom det riskerar att utlösa många falsklarm. Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvadratmeter och avståndet mellan två varnare ska inte vara mer än 12 meter. Försäkra dig om att din brandvarnare fungerar genom att trycka på dess testknapp minst en gång i månaden.

Brandfilt

En brandfilt räcker inte som ensam brandsläckare, men är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Använd den för att dämpa en brand eller släcka en mindre brand i kläder eller möbler. 

Styrelsen påminner ofta om vikten av att anlita hantverkare vid renoveringar och andra installationer, särskilt när det gäller vatten och avlopp.

Men det räcker inte med att de som gör jobbet kallar sig hantverkare. Det gäller också att de verkligen kan sitt jobb.

En hovrättsdom där en boende på Kungsholmen förlorade sin bostadsrätt på grund av en illa gjord renovering kan vara ett avskräckande exempel.

I artikeln från Bostadsrättsnytt berättas om hur hantverkaren kopplade avloppsledningen fel och orsakade översvämning i andra lägenheter.

"Arbetet utfördes dessutom inte av en rörmokare som var certifierad enligt så kallad Säker Vatteninstallation".

Länk till artikeln här nedan:

 

https://bostadsrattsnytt.se/nyheter/ovrigt/2018-11-22-foerlorar-bostadsraetten-efter-hantverkar-miss?utm_source=Sverige&utm_campaign=057870e6f2-&utm_medium=email&utm_term=0_5f0e95106f-057870e6f2-62445153

 

Låset till Snäckan har saboterats. Vi trodde någon försökt bryta sig in.

Men när Låsmakarna undersökt visade det sig att någon roat sig med att spruta in klister i låset.

Låskolven måste bytas och föreningen får punga ut med några onödiga tusenlappar.

Trist är också skrapmärkena på dörrarna till Snäckan och expeditionen.

Vi får hjälpas åt att hålla koll för att slippa den här sortens lekar.