Nyheter

BRF Sjöstaden fyller 25! Missa inte stämman 19 maj

Det har gått 25 år sedan medlemmarna valde den första styrelsen i vår förening. Den 19 maj är det dags igen. Vi möts för årsstämma i Världsbiblioteket i Solidaritetshuset på andra sidan Tegelviksgatan, och firar tillsammans efteråt.

Årsmöteshandlingarna har i dagarna delats ut i postfacken. Där finns utöver årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag också snygga grafer över föreningens ekonomiska utveckling sedan 1997 med avgifter, lån, amorteringar, räntor och kostnader. Plus en prognos för ekonomin de kommande åren.

Det är extra viktigt i år att alla tar med sig dem till stämman eftersom det inte finns några möjligheter att visa PowerPoint-bilder i Solidaritetshuset.

Världen står vid en historisk vändpunkt i dessa dagar och det påverkar även BRF Sjöstaden.

+ Ingen vet till exempel hur räntorna på våra lån kommer att förändras. I prognosen räknar vi med en 40-procentig ökning från 0,71 till 1 procent de närmaste åren.

+ Vi vet inte heller om det blir ett nytt akut läge där många flyktingar söker sig till Sverige. Några medlemmar har föreslagit att övernattningslägenheten Musslan då ska kunna erbjudas som tillfällig bostad. Det krävs ett stämmobeslut för att göra det. Styrelsen har skrivit en motion om detta som finns i årsmöteshandlingarna.

Efter stämman firar vi 25-årsjubiléet med en italiensk buffé, inklusive efterrätt. Och till skillnad från den tidigare möteslokalen Pumpan finns det inga krav på när vi måste gå hem!

Ingång på gården Tegelviksgatan 40. Registrering från kl 18. Stämman öppnas kl 18.30.