Nyheter

Kontroll av brandskyddet

Styrelsens årliga inspektion av brandsäkerheten i föreningen kommer att utföras av ansvarige Dag Duberg under de närmaste veckorna.

Det är viktigt att portar och trapphus är fria från föremål för att brandmän inte ska hindras vid en utryckning. Där får inte finnas några cyklar, barnvagnar el dyl.