Nyheter

En ursäkt till oss från Ownit + lite reklam

Verkställande direktören för bredbandsleverantören Ownit som levererar wifi-tjänster till BRF Sjöstadens nät har skickat ett brev till oss där han ber om ursäkt. Väntetiderna i telefon för att nå kundservice har försämrats under det senaste året efter att Ownit tidigare legat i topp i kundnöjdhet. Företaget försäkrar att det är på väg att åtgärdas och att väntetiderna i telefon har kortats, och att det ska bli ännu bättre.

Ownitdirektören passar också på att avsluta det ursäktande brevet med reklam för en ny grej som han vill sälja. 

"Hej,
Ända sedan början av 2020 har vi levt i en omvälvande tid på alla sätt. Hela samhället har blivit satt på prov, och det finns nog ingen som kan påstå något annat. Just för oss på Ownit handlade det till stor del om att motsvara dina förväntningar om en kundupplevelse av absolut toppklass. Det är och förblir vår ambitionsnivå.

Tyvärr har vi under det senaste året inte levt upp till den visionen.När de allra flesta av oss började jobba hemifrån ökade mängden av kontakter till vår kundservice med över 40 procent. Det skapade helt oacceptabla väntetider i telefon. 

Med dessa rader vill jag först och främst be om ursäkt.

Jag vill sedan berätta vad vi gjort för att detta inte ska upprepas. Vi har kommit en bra bit på väg och redan nu kan vi se resultatet.

  • Vi har blivit fler. Vi har idag tio nya, kompetenta medarbetare i vår kundtjänst. Det är den viktigaste skillnaden - och det gör skillnad.
  • Vi har gjort uppdateringar av hemsidan.Bland annat med flertalet nya och förbättrade guider för att underlätta när du väl behöver kontakta oss.

De genomsnittliga väntetiderna i telefon har nu minskat med mer än 75 procent jämfört med hösten 2020. Vi har en bit kvar. Vår målsättning är, att det alltid ska vara enkelt att kontakta Ownit. Oavsett vad ditt ärende gäller.

Din uppkoppling är viktig. Nu blir den ännu bättre.

Pandemin har varit en stor påminnelse oss kring just hur viktig uppkopplingen i hemmet är. Därför fortsätter vi att förbättra den, genom en ny router med den senaste trådlösa standarden - WiFi 6. Den är inte bara snabbare, utan har i våra tester visat på 20 procent bättre täckning i hemmet. Vi hoppas kunna presentera den nya routern närmre tillsammans med ett erbjudande i slutet av året.

Och vårt löfte ligger fast: Ownit ska ha branschens nöjdaste kunder. Det ingår i vårt DNA. Vi kommer även i framtiden att göra allt vi kan, för du ska vara nöjd med Ownit.

 

Med bästa hälsningar,

Sebastian Palmqvist
VD, Ownit"