Nyheter

Borättsorganisationerna ökar pressen på Stockholms politiker

Stockholms politiker planerar gigantiska höjningar av tomträttsavgifterna och kräver samtidigt ohemula summor av bostadsrättsföreningar som vill friköpa tomten. Nu ökar de fyra stora borättsorganisationerna pressen på politikerna med ett gemensamt alternativ för tomträtterna. Det innebär krav på frysta tomträttsavgifter och kraftigt sänkta priser för friköp.

Kommunen drar in 2 miljarder kronor per år på tomträttsavgifterna och den kassakon vill politikerna naturligtvis inte mista. Men påtryckningarna från bostadsrättsorganisationerna, som vi kunde rapportera om på hemsidan i våras, har i alla fall fått Stockholms kommun att tillsätta en utredning om villkoren för bostadsrättsföreningars friköp av tomter.

Borättsorganisationerna pekar på att friköpspriset för småhus är 50 procent av taxeringsvärdet, och menar att priset för bostadsrättsföreningar borde beräknas på samma sätt.

Organisationerna kritiserar också kommunens sätt att räkna fram tomträttsavgifterna. Kommunen utgår ifrån mycket höga räntor, medan realräntan varit negativ ända sedan 2009. Fastighetsägarna, HSB, Bostadsrätterna och Riksbyggen kräver en ny beräkningsmodell för avgifterna som utgår ifrån realräntans utveckling.

– Vi vill också se att staden tillsvidare fryser avgälden på 2004 års nivåer. Vi anser att det är rimligt att låta bostadsrättsföreningar avvakta utfallet i de rättsprocesser som pågår där skäligheten för avgäldsnivån prövas, innan de skriver på nya avtal, säger de fyra organisationerna.

Här en länk till hemsidans text i våras: https://www.brfsjostaden.se/nyheter/864-boraettsorganisationer-tar-strid-mot-tomtraettsavgifterna

Här borättsorganisationernas pressmeddelande: https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2021/bostadsorganisationer-lanserar-gemensamt-tomtrattsprogram/

Här borättsorganisationernas inlaga till Stockholms kommun: https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/dags-att-tomtrattssystemet-i-stockholm-moderniseras-210920.pdf?bustCache=1632396664436