Nyheter

Takmålning pågår

CC Plåt & Tak började arbetet med att måla föreningens tak i fredags, och fortsatte även under helgen.

Arbetet beräknas pågå upp till tio dagar, men kan snabbare eller långsammare beroende på vädret.

Det krävs klättring över balkonger och längs räcken i värmen för att nå alla våra tak.