Nyheter

Tagg behövs för att komma in från 1 juli

Portkoden har fungerat dygnet runt den här månaden efter strulet med den nya datorn och taggarna. Men nu verkar allt fungera normalt och medlemmar som drabbats har haft möjlighet att få sina taggar "laddade" på nytt.

Därför återgår vi av säkerhetsskäl till normala tider. Portkoden upphör att fungera nattetid, kl 22-06.