Nyheter

Lekplatsen säkrad efter inspektion

"Lasses lekplatsbesiktning AB" har genomfört sin inspektion av föreningens lekplats. Vi fick anmärkningar, men den viktigaste kunde fixas med hjälp av ett par hammarslag.

Besiktningsmannen upptäckte ett par spikhuvuden som stack ut från ett hörn på sandlådan. Det är sånt som barn kan göra sig illa på, och som vi nu kunde säkra med en hammare.

Däremot verkar regelverket ha tagit ytterligare ett steg vad gäller ID-märkning av lekredskapen, och den certifierade inspektören hade därför fler krav på skyltar än vid tidigare besök.

Tidigare år efterlystes endast en skylt där vi anger vilket företag som tillverkat klätterställningen, ID-nummer mm.

Nu krävs att det ska finnas sådan märkning även på sandlådan, gunghästen och lekstugan:

"Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marknivå med minst följande: Tillverkarens
namn och adress; Redskapets beteckning och tillverkningsår; nummer och datum för denna
Europastandard, dvs SS-EN 1176-1:2017."

Skyltar kommer när vi lyckats få fram dessa uppgifter om lekredskap inköpta för 24 år sedan.