Nyheter

Godkänt för skyddsrummen i BRF Sjöstaden

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gjort en inspektion av föreningens skyddsrum.

Det är förrådsutrymmena längst ner i 77:an, 79:an och mellan 42:an och 44:an som är planerade att användas som skyddsrum vid behov. 

Där finns ventilationsrör, filter, fläktskåp, toalettutrustning mm i särskilda utrymmen.

MSB:s kontrollant gav oss Godkänt och ansåg att allt såg ovanligt bra ut. Nästa inspektion görs enligt plan om tio år.