Nyheter

Nya styrelsen på plats

Den nya styrelsen har haft sitt första ordinarie sammanträde och fördelat ansvarsområden.

Henrik Brors ordf, medlemsfrågor, information

Jeanette Bergström kassör, budgetansvar

Inger Outzen sekreterare, trädgård o lekplats

Jill Klackenberg lokaler, städning

Niklas Ahlberg miljörum, tak inklusive solel

Patrick Borg Garage, gemensam el, portombud

Dag Duberg teknik/bygg, brandskydd

Steeve Führ teknik/bygg energifrågor

Henrik Hjalmarsson teknik/bygg, IT, nycklar