Nyheter

Elräkning på väg

De närmaste dagarna kommer brevet från Nordstaden med avierna för juli-september. Där ingår också elräkningen på juliavin.

Sedan i oktober i fjol har vi Gemensam el i föreningen, vilket innebär att medlemmarna slipper betala de två fasta avgifter som ingår när man har individuellt abonnemang.

I elräkningen den här gången ingår förbrukningen för perioden 25 februari till och med 26 maj. 

Men priset för elen släpar efter lite eftersom räkningarna från Ellevio och Telge energi kommer så sent. Därför baseras priset på genomsnittet från jan-mars, då priset var som högst, och uppgår till 1,7124 öre/kilowattimme inklusive moms.