Nyheter

Portöppningen fungerar igen

Just när vi trodde att mardrömmen om inbrottet var över slog den till igen.

I fredags eftermiddag kunde vi glädjestrålande rapportera att webbokningen fungerar igen. Och vi trodde det skulle bli slutrapporten om problemen efter inbrottet i februari.

Men i fredags kväll gick det plötsligt inte att ta sig in 77:ans port. Och ett par timmar senare kom det larm om samma problem i 42:ans port.

Vår låsfirma, Låsmakarna, har ingen helgjour men per telefon försäkrade man att portlåsen lätt skulle kunna fixas på måndag morgon.

Under helgen fick de boende i 77:an ta sig in via cykelrummet, medan de boende i 42:an kunde använda sig av 40:ans port och slapp slingra sig förbi några cyklar.

Måndag morgon kom, men portarna förblev låsta. Låsmakarna konstaterade att det inte var något fel på låsen, men det kom ingen elsignal till låsblecket som gör att porten öppnas när man lägger på taggen eller slår in koden.

Dataserviceföretaget Bravida, som hjälpt oss få igång webbokningen, hade några tips per telefon men de löste inte problemet. Först när vi på tisdagen fick tag i "Tobbe" på Bravida, som installerade porttelefonerna en gång i tiden, hittades så småningom felet.

Men medan felsökningen pågick var samtliga portar omöjliga att öppna under en period. Lasse och Jeanette ställde upp portarna mot gården, medan Henrik H satt uppkopplad med datorn mot Tobbe på Bravida. 

Det visade sig att när backupen av det gamla programmet installerats på den nya datorn hade några funktioner missats. Varför det fick datorprogrammet att en fredag kväll vägra öppna ett par portar är oklart.

Nu ska datorprogrammen vara konfigurerade så att portöppningen är säkrad. Däremot kan programmen för porttelefonerna behöva startas om. Men det hoppas vi ska kunna ske utan följdeffekter.