Nyheter

Webbokningen fungerar igen

Det tog nästan tre månader, och krävdes byte av serviceföretag. Men nu är webbokningen av lokaler igång igen!

Det har varit problem att få tag på rätt version av det program från Electrolux som satt i den dator som stals i slutet av februari. Olika företag har hänvisat till varandra. 

Det har varit problem att få det serviceföretag som vi anlitat de senaste åren att ta sig an problemet. Till slut vände vi oss till "Tobbe" som installerade programmet och porttelefonerna för flera år sedan. Det visade sig att han numera arbetar på Bravida, och genom att byta företag är nu rätt datorprogram installerat.

Länken till bokningen är:

http://92.244.21.9/M5WebBokning/Default.aspx