Nyheter

Årsstämma med musik

Det är fortsatt coronatider, men föreningens årsstämma måste enligt stadgarna hållas före sista maj. Det gör att vi som i fjol kallat till ett utomhusmöte på gården, torsdag 27 maj.

Därför är vi glada att delar av ”The Duberg Family” har lovat spela och sjunga för oss inför mötet. Deras framträdande i fjol våras blev en succé.

De börjar spela vid kl 18.

Inbjudan med alla handlingar inför stämman har delats ut i postfacken.

Där finns också fullmaktspapper. En medlem kan ha röstfullmakter från flera andra medlemmar.

Stämman börjar 18.30. Registrering av medlemmar sker utanför 73:ans port från 18.

Det sedvanliga samkvämet efteråt är inställt.