Nyheter

Ekonomisk prognos 2021-23

Styrelsen ska inför varje stämma presentera en ekonomisk prognos, som redovisas i samband med genomgången av årsredovisningen.

Det här året har vi redan tvingats räkna in en extrakostnad på 300 000 kronor för inbrottet på expeditionen. I prognosen för 2021 ingår också takmålning och byte av elementfilter.

I prognosen för 2022 ingår byte av radiatorventiler och termostater i samtliga lägenheter, i cirka 800 element. De låga räntorna ligger fast till hösten 2022. Därefter räknar vi med en mindre höjning till cirka 1 %. OBS att detta är prognoser inte budgetar.